Træner: Husk at træne basen

Øvelse gør motorikmester – og lille Emils kluntede bevægelser kan trænes væk, så han får en stærk motorisk base og mod på at bevæge sig.

Børn skal opbygge en pallette af kompetencer, som ruster det til at spille eksempelvis fodbold, så det er ikke nok bare at øve nogle særlige skills Foto: Jens Hasse

Bliver du god til indersidespark, hvis du kun træner det?

Ja, siger Lisbeth Runge, som forsker i Pædagogik og Samfund. Men du bliver en bedre fodboldspiller af at variere træningen mest muligt.

"Det er meget vigtigere, at barnet prøver en masse forskellige ting, så han opbygger en pallette af kompetencer, som samlet set ruster ham til at spille fodbold. Det er ikke nok bare at øve nogle særlige skills, han skal have en bred bevægeerfaring," siger hun.

Lige meget, om du er fodboldtræner eller instruktør i en anden idræt, så har du erfaret, at nogle børn tilgår idrætten med en elegance, mens andre med forskerens ord ”klunter lidt rundt på banen”. Det er din vigtigste opgave som træner eller instruktør at ruste det motoriskudfordrede barn til at kunne begå sig i idrætten. 

"Når du har en velfungerende motorik, kommer du ind i et flow, hvor du automatisk opsøger nye muligheder og udfordringer, for når du bliver god til noget, så gør du det ofte mere. Og de børn, får lyst til at blive i idrætten," siger Lisbeth Runge.

Forfin dine kompetencer

Der er en vis sammenhæng mellem motorik og trivsel. Børn trives ofte bedre, når de har en god motorik. Og selvom Bjørn og Emil måske begge er fem år gamle, så har de ikke nødvendigvis samme motoriske færdigheder.

"Vi ved, at det, du træner, bliver du bedre til. Så man kan altså flytte sig. Men det kræver, at træneren udfordrer barnet der, hvor barnet er udviklingsmæssigt, og at barnet mødes der, hvor det er og bliver udfordret på det motoriske trin, det befinder sig på," siger Lisbeth Runge.

Hun forklarer, at barnets motorik er som en base, hvorudfra barnet kan udvikle sig, lege og udforske nye bevægemønstre.

"Hvis du har en god base, så står du med de bedste muligheder på hånden til at kunne forfine en særlig kompetence, såsom at kaste langt eller rotere i luften. Så jo højere og bredere din base er, jo bedre muligheder har du for at blive god til den idræt, du beskæftiger dig med," siger Lisbeth Runge.

Varier din træning

Det er forskellige kompetencer, du skal tilegne dig, hvis du går til ballet eller volley. Men den grundlæggende forståelse og erfaring med, hvad du skal gøre med din krop for at komme over noget eller undgå at løbe ind i noget er den samme. Hjernen skal lære at håndtere de mange stimuli, og det gør du bedst med varieret træning.

"Mit råd til trænere er, at de skal variere deres træning mest muligt. Udfordr børnene på alle mulige måder bevægelsesmæssigt, hav så stor variation i træningen som muligt, så børnene har mulighed for at udvikle de basale kompetencer for motorikken," siger Lisbeth Runge.

Og så kan man overveje at indlægge lege, som er knap så voksenstyrede og mere frie. I den frie leg bevæger børn sig også ofte friere og mere legende.

Selvom motorik som begreb ofte knytter sig til småbørn, så skal vi have fokus på det hele livet. Når børnene bliver omkring seks-syv år går det over og har karakter af balance- og koordinationsøvelser.

"Når barnet udfordres i sit bevægemønster, rykker han sig. Og det gælder for os mennesker hele livet – vi skal træne selve bevægekompetencen," siger Lisbeth Runge.