Forældrekursus

Kurset er for forældre med atletikbørn og har til formål at ruste dem til at blive gode atletikforældre.

DGI Atletiks forældrekursus henvender sig til forældre med børn i alderen 6-13 år. Det tilbydes som et selvstændigt arrangement eller som en del af klubbens egne forældremøder, hvor vi stræber efter at fremme et positivt samarbejde mellem forældre, trænere og foreningen for at skabe et motiverende træningsmiljø for atletikbørnene.

Indhold

Kursets indhold og fokusområder omfatter træningens tilrettelæggelse og indhold, børnenes fysiske behov og forældrenes rolle og samarbejde med foreningen. I kurset oplever vi erfaringsbaserede udsagn fra atletikbørn, -forældre og -trænere samt faglige udsagn fra en idrætspsykologisk konsulent.

Formål

Formålet med kurset er at give forældrene de nødvendige redskaber og viden til at skabe et harmonisk forhold mellem foreningen, trænerne og hjemmet, så de kan støtte foreningens – og deres egne - børns atletikdeltagelse på en positiv og motiverende måde.

Praktisk

Kurset afholdes lokalt i jeres klublokaler, og det er oplagt at kombinere med et forældremøde.
Det varer ca. en time.
Prisen er 2.500 kr. eks. moms.