Trænerkursus 2 - Hvalsø

Hvornår
16. mar kl. 09:30 - 17. mar 2019 kl. 14:30
Hvor
Hvalsø Hallerne, Skolevej 5, 4330 Hvalsø, Danmark
Hvem
Trænere fra 15 år.
Begynder, Letøvede

Nummer
2019 17 10 3006

Bliv en endnu bedre træner

Med en Basistræneruddannelse bliver du klædt på til at undervise 5-12 årige i badminton og lærer at tilrettelægge og gennemføre motiverende, udviklende og sammenhængende træningsforløb, der er tilpasset målgruppens alder og niveau. 
Uddannelsen sætter fokus på, hvordan du som træner kan være med til at skabe gode badminton-oplevelser, stærke fælleskaber og udvikling på banen. 
Trænerkursus 2 er en del af Basistræneruddannelsen.

 
Kursusindhold - hvad kan jeg lære?

På Trænerkursus 2 skal du arbejde videre med de emner, som du stiftede bekendtskab med på Trænerkursus 1. Du skal lære om:

 • Teknisk træning – slag- og benarbejdsteknik
 • Fysisk-motorisk træning
 • Børns udvikling
 • Trænerrollen
 • Træningsplanlægning

Du lærer…

 • At tilrettelægge og gennemføre målrettede træningsforløb for børn fra 5-12 år.
 • At bruge feedback som et effektivt redskab til at skabe motivation, glæde og engagement.
 • At forebygge skader gennem effektiv træning.
 • At sammensætte tekniktræningsøvelser, der skaber udvikling og fremskridt for den enkelte spiller.
 • At skabe positive relationer og opbygge stærke fællesskaber.
 • At stimulere børnene gennem leg.
 • Om din rolle som træner, og hvordan du giver glæden ved badminton videre.

Sådan er uddannelsen bygget op

Trænerkursus 2 er en del af Basistræneruddannelsen, der består af i alt fem kursusforløb: Hjælpetrænerkursus 1 & 2 og Trænerkursus 1, 2 & 
Trænerkursus 1, 2 & 3 er et sammenhængende undervisningsforløb, og de enkelte kurser kan ikke stå alene.

 
Hvem kan deltage?

 
For at deltage i Trænerkursus 2 er det en forudsætning, at du har gennemført og bestået Trænerkursus 1. Trænerkursus 2 er adgangsgivende til Trænerkursus 3.

 
Praktisk information

 
Trænerkursus 2 er et weekendkursus, der er sammensat af i alt 18 lektioner. Kurset starter lørdag morgen og slutter søndag eftermiddag. Der er mulighed for overnatning. Du skal være tilstede i alle lektioner for at bestå kurset og for at kunne fortsætte på Trænerkursus 3.

 
Deltagere fra klubber med et klubmedlemsskab hos både DGI og Badminton Danmark betaler en reduceret deltagerpris. Deltagere fra klubber med ét klubmedlemsskab (enten hos DGI eller Badminton Danmark) eller uden klubmedlemsskab betaler den fulde deltagepris. 
Ønsker du at melde din klub ind i Badminton Danmark, så kontakt Badminton Danmark på info@badminton.dk 
Ønsker du at melde din klub ind i DGI, så kontakt DGI på badminton@info.dgi.dk

 
Vil du vide mere?

 
Kig ind på træneruddannelse.badminton.dk eller dgi.dk for mere information om uddannelsesmuligheder for badmintontrænere. Der er mulighed for at søge kommunalt tilskud til de fleste badmintontræner-kurser. Kontakt din kommune for yderligere information. 
 

Thomas Wilken, Charlotte Dahl Severinsen

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer