Senior holdturneringsdag - Nordsjælland

Hvornår
18. jan 2020 kl. 08:30 til 22:30
Hvor
NKK Hallen, Niverødvej 40, 2990 Nivå, Danmark
Hvem
Udøvere, fra 15 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2020 18 10 5030

Seniorholdturneringsdag vol. 4: 
Sammensæt dit ynglingshold og tag med til en dag fyldt med sveddrypende kampe og hygge i hallen.

 • Afvikling på én dag med afsluttende fællesspisning i NKK hallen Nivå (valgfrit)
 • Afhængigt af antal tilmeldinger, kan holdkampe blive lagt i nærliggende hal (Hørsholm)
 • Online tilmelding og betaling via badmintonplayer.dk - frist 28. november 2019
 • 4+2 hold (4 herrer og 2 damer) - 8 kampe pr. holdkamp + golden set (ved uafgjort)
 • Hvert hold spiller maks. 3 holdkampe på dagen 

Vejledende klassifikation for de enkelte rækker, for lige kampe for alle deltagende hold:

 • A-rækken, spillere fra serie 1 og opefter
 • B-rækken, spillere fra serie 2 og nedefter

Række og deltagere 
Turneringen udbydes i A- og B-rækken. Alle seniorspillere, som er fyldt 15 år inden 31. december 2019 kan deltage. Bemærk at det er tilladt at benytte spillere, som sideløbende spiller divisions-/seriebadminton i Badminton Danmark/Sjælland regi.

Det er kun tilladt at deltage på ét hold på holdturneringsdagen.

Det er tilladt at benytte spillere fra andre klubber på det tilmeldte hold.

Hvert hold må stille med op til 8 herrer og 4 damer.

Til hver holdkamp stilles med minimum 4 herrer og 2 damer, således at alle på holdet spiller 2 kampe i holdkampen. Men det er tilladt at benytte flere (maks. 8 herrer og 4 damer) på holdkortet, således at enkelte eller flere på holdet kun spiller én kamp i holdkampen.

Golden Set 
Ved uafgjort 4-4 spilles et Golden Set.

Kategorien der spilles i Golden Set, udvælges af holdlederne fra de to implicerede hold. Efter lodtrækning, fravælger først det ene hold en kategori og holdene skiftes med at fravælge, til én kategori står tilbage. Sættet afvikles i denne kategori.

Holdene må i Golden Set kun benytte spillere, som allerede har været i aktion i den givne holdkamp, men kan frit vælge de deltagende spillere, med respekt for begrænsninger i køn.

Golden Set afvikles som et 3. sæt efter spillereglerne.

Turneringsplanlægning 
DGI udarbejder efter tilmeldingsfristen turneringsplan for holdturneringsdagen og offentliggør på www.badmintonplayer.dk

Holdindberetning 
Holdopstilling indberettes på badmintonplayer.dk eller skriftligt til turneringsledelsen senest 15 min. før kampstart.

Opret spillere i BadmintonPlayer 
Husk før turneringsstart at oprette spillerne på badmintonplayer.dk, så det er muligt at indberette holdopstilling og resultater korrekt for alle holdkampe.

Holdgebyr 
1.100 kr. pr. hold (inkl. bolde).

Tilmelding og betaling for fællesspisning meldes særskilt ud til de tilmeldte hold efter turneringsplanlægningen og er ikke inkluderet i holdgebyret.

Turneringsledelse 
Søren Hansen, DGI Nordsjælland, Senior - sghhansen@gmail.com, tlf. 29441945

Turneringsledelsen er øverste myndighed.

Holdtilmelding: 
Tilmelding af hold foregår i BadmintonPlayer -> Holdtilmeldingsvejledning

Én holdkamp består af følgende kampe:

 • 1. mix
 • 1. damesingle
 • 1. herresingle
 • 2. herresingle
 • 3. herresingle
 • 1. damedouble
 • 1. herredouble
 • 2. herredouble
 • evt. golden set

Holdopstilling: 
Spillere må ikke bytte plads i holdets styrkeorden/opstilling i single i løbet af dagen. Ligeledes må to identiske doublepar ikke bytte plads i styrkeorden/opstilling på dagen. Det er tilladt at lave nye doublekonstellationer og placere dem i styrkeorden.

Spillesteder (forventet): 
Hørsholm Badmintonhal, Stadion Allé 7D, 2960 Rungsted Kyst 
NKK-hallen, Niverødvej 38, 2990 Nivå

Fællesspisning i NKK hallen efter kampene! 
Efter tilmeldingsfrist og programlægning, vil holdlederne blive kontaktet omkring mulighed for fællesspisning i hallen efter kampene.

Tag del i snakken om det aktuelle arrangement på de sociale medier.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer