Ungdomsholdturnering - Sjælland - 2022/2023

Hvornår
8. okt 2022 kl. 08:00 - 12. mar 2023 kl. 08:00
Hvor
Sjælland, Sjælland, 4600 Køge, Danmark
Hvem
Udøvere, 7 - 19 år, begynder, letøvede, øvede
Ledere

Nummer
2023 17 10 5000

Mere end 400 hold var med i sidste års holdturnering. Skal din klub også være med i år? 
 
Holdturneringen er en grundsten i badminton, som booster sammenholdet, kammeratskabet og fastholdelsen i klubben. Den styrkemæssige tilmelding, giver mulighed for spændende og jævnbyrdige kampe i hallerne.  
 

Fælles ungdomsholdturnering på Sjælland mellem DGI Badminton og Badminton Danmark:

Indbydelse til ungdomsholdturnering 2022/2023 
Reglement for ungdomsholdturnering 
Infofolder til holdledere, nye såvel som mere rutinerede

Alle 4+3, 4+2 og 2+2 rækker udbydes samarbejde med Badminton København. Ydermere samarbejdes på tværs omkring 4 spillere/piger rækker, med få tilmeldinger for at sikre rækkernes oprettelse og gode puljestørrelser.

Særlige opmærksomhedspunkter og ændringer i reglementet: 
Det blev seneste sæson muligt at tilmelde 2+2 hold i flere årgange, hvilket har fået mange positive tilbagemeldinger. Disse rækker er derfor også del af udbuddet i sæson 2022/2023. 
Vær opmærksom på at hver spiller skal spille 3 kampe i denne holdtype, hvis der stilles med minimum bemanding (2 drenge/2 piger). 2+2 holdene spiller kun én holdkamp i en holdrunde.

Holdopstilling og styrkeorden §15 (bemærk stk. 3 er undtagelse fra stk. 2) 
Når dagen oprinder for de første holdkampe, så benyt gerne chancen for at læse op på reglerne for holdopstilling og styrkeorden i §15.

Vi har forsøgt at lave et par illustrationer af procedure for holdopstilling (holdtyperne 4 spillere) - her henvises også til undtagelsen i §15, stk. 3. 
Se holdopstillingsillustrationerne (klik her)

Ved opstilling af hold i BadmintonPlayer er der automatisk tjek af holdopstillingens lovlighed (dog tager det automatiske tjek ikke højde for undtagelserne i §15, stk. 3 og for 4+3 hold, §15, stk. 1a-c)

4+3 og U11 2+2 hold 
Ansøgningsprocedure for 4+3, samt U11 2+2, for deltagelse i den lokale holdturnering samt DMU HOLD 
Alle ansøgninger om holdfællesskaber for disse holdtyper, sendes senest 8. august til holdturneringsudvalget v. Kurt Mehlsen, Badminton København og Henriette Lillholm, Badminton Sjælland.

Senest 13. august træffes afgørelse om, hvorvidt holdfællesskaberne godkendes til deltagelse i den lokale holdturnering.

Ved fremsendelse af afgørelse, modtager fællesungdomsholdturneringsarbejdsgruppen kopi. Gruppen behandler holdfællesskabets ansøgning ift. deltagelse i DMU Hold (se §11, stk. 2 i reglement).

Har klubben mere end ét 4+3 hold i en årgang, skal man være opmærksom på holdopstillings særreglerne for 4+3 (§15, stk. 1 a-c)

Administration: 
Åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag - kl. 9-15 
Onsdag - kl. 11-15 
Fredag - kl. 9-13

Administrationsteam
Lars Lau, Kasper Pedersen og Niklas Pedersen 
Vi tilstræber svar indenfor 2 arbejdsdage, med mindre henvendelsen skal behandles af holdturneringsudvalget.

Ungdomsholdturneringsudvalget
Henriette Lillholm, Martin Hansen, Henrik Andersen, Kurt Mehlsen og Dan Andersen

Danmarksmesterskaber for ungdomshold (DMU - Hold) afvikles 29 - 30. april 2023

VICTOR DMU Hold infoside - Opdateres løbende

Reglement for fælles Danske Mesterskaber for Ungdomshold (DMU Hold) - Tillæg til fælles regelement for ungdomsholdturneringen (UH)

Sjællandsmesterskab (SM) for hold

Finalerne 
U13 4+3, U15 4+3 og U17 4+3 - Tirsdag d. 21. marts i Solrød 
Alle øvrige rækker afvikles i weekenden uge 12 (25.-26. marts) i Værløse

Hvem kvalificerer sig?

 • Rækker med 1 pulje - nr. 1 og 2 fra puljen spiller om SM titlen
 • Rækker med 2 puljer - nr. 1 fra hver pulje spiller om SM titlen
 • Rækker med 3 eller flere puljer - nr. 1 fra hver pulje gå videre til kvart/semifinaler. Badminton Sjælland afgør hvilke puljevindere der spiller mod hvem, og hvem der evt. går direkte videre. 

For rækkerne 2+2, 4+2 og 4+3 hold, hvor turneringen afvikles i et samarbejde mellem Badminton København og Badminton Sjælland, udtages hold til Sjællandsmesterskaberne på samme vis, med det bedste placerede hold fra Badminton Sjælland i hver pulje. Det samme princip er gældende for øvrige rækker, hvis der deltager hold fra andre kredse.

Det er af Badminton Sjælland besluttet at alle klubber, der kvalificerer sig til SM finalerne, skal stille med en frivillig til en vagt på ca. 3-4 timer. Hjælperne vil skulle hjælpe ved dommerbordet, stå for præmieoverrækkelse mv.

Vigtige pointer i ungdomsholdturneringen:

 • Deltagelse i ungdomsholdturneringen - Hvordan påvirker det min placering på den nye rangliste? 
  Læs i Reglement for rangliste hvordan der pointgives i holdkampe.
 • Spillerne på mit hold er rykket op i løbet af sæsonen, kan jeg så ikke længere bruge dem på holdet? 
  Jo, det er sæsonstartsklassifikationen for den enkelte spiller, der er gældende for spillerens lovlighed på holdet hele sæsonen iht. §9 stk. 1.
 • Holdopstilling og styrkeorden §15 
  Når dagen oprinder for de første holdkampe, så benyt gerne chancen for at læse op på reglerne for holdopstilling og styrkeorden. Bemærk især §15, stk. 2-5.
 • Golden set - I evt. golden set er det kun tilladt at benytte spillere, som allerede har spillet i den pågældende holdkamp.

Kampprogram, stilling og resultater: www.badmintonplayer.dk

Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest 
Ungdomsholdturneringsudvalget (UHU) kan - også efter, at en eventuel frist for indgivelse af protest er udløbet - af egen drift tage sager op til behandling og afgørelse, hvis der efterfølgende fremkommer oplysninger af en sådan karakter, at UHU finder, at en klub - tilsigtet eller utilsigtet - har overtrådt reglementet og derved opnået en uberettiget fordel. UHU skal, så snart det har besluttet at tage en sådan sag op til behandling, omgående orientere de implicerede klubber herom. Sager af denne karakter kan dog ikke tages op af UHU, såfremt der er forløbet mere end 8 dage efter ungdomsholdturneringens sidste spilledag (søndag uge 10).

Holdturneringsrunder: 
Holdturneringsrunder ligger i uge: 40 (2+2, 4+2 og 4+3 hold). 43, 46, 49, 2, 5, 8, 10 (alle hold). 
Hvert hold spiller typisk kampe 4–6 weekender på en sæson afhængig af puljestørrelserne. Holdturnering afvikles overvejende som mini-træf, dvs. at 3 – 4 hold mødes og spiller flere holdkampe samme dag.

Takster og gebyrer: 
Holdtilmelding 800 kr. pr. hold

Manglende indberetning af resultat 200 kr. (senest samme dag kampen er afviklet)

Trækning af hold – administrationsgebyr 200 kr.

Vejledning til BadmintonPlayer.dk: 
Holdtilmelding  
Påsætning af spilletid, sted og dato 
Indberetning af holdopstillinger 
Indberetning af resultater 
Oprettelse af holdleder Tildel rettigheder til "indberet resultater for holdkampe"

Tag del i snakken om det aktuelle arrangement på de sociale medier.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer