Nordsjællands holdturnering for motionister 2023/2024

Hvornår
9. sep 2023 kl. 08:00 - 24. mar 2024 kl. 20:00
Hvor
Flere steder i Nordsjælland, Danmark
Hvem
Udøvere, fra 17 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2024 18 10 5000

Kom med og dyst mod andre motionister, og gør det lidt sjovere at slå fjerbolden frem og tilbage over nettet!

Spiller du badminton mod de samme uge efter uge? I motionsholdturneringen får du mulighed for at konkurrere mod andre klubber. Massere af intensitet og kamp til stregen på banen og social hygge med hold og modstander bagefter.

Fælles motionsholdturneringsreglement (DGI Nordsjælland, Storstrømmen og Midt- og Vestsjælland)

INVITATION MOTIONSHOLDTURNERINGEN (klik her)

REGLEMENT MOTIONSHOLDTURNERINGEN (klik her)

NYT - har deltagelse i individuelle turneringer indflydelse på mine muligheder for deltagelse i motionsholdturneringen? 
Nej, deltagelse i individuelle turneringer har aldrig haft indflydelse på dine muligheder for deltagelse i motionsholdturneringen.

Der er denne sæson ændret i strukturen for afvikling af de individuelle Regionsmesterskaber for motionister, så turneringen følger det nationale reglement for individuelle turneringer og alle deltagere tilmelder/spiller i kategorien SEN (senior). Det udelukker dig ikke fra forsat deltagelse i motionsholdturneringen og vi opfordrer alle, som har mod på mere badminton og deltagelse i individuelle turneringer landet over, at prøve kræfter med dette. Se oversigt over seniorturneringer i sæsonplanen på www.badmintonplayer.dk.

Er dine spillere oprettet på BadmintonPlayer? 
Du kan med fordel forud for turneringsstart, sørge for at alle dine spillere er oprettet i BadmintonPlayer og indplaceret på ranglisten. Så kan både din klub og jeres modstandere nemt indberette resultater gennem sæsonen.

Indplacering på ranglisten, sker med udgangspunkt i den enkelte spillers niveau/styrke.

Ny eller mindre rutineret holdleder? 
Så er vores lille "Velkommen som holdleder" folder måske 2 gode siders læsning, inden turneringsstart.

Opmærksomhedsfelter fra revision af reglementet (fra seneste sæsoner, som stadig er aktuelle):

 • Betaling ved tilmelding 
  Betaling for deltagelse i holdturneringen foregår fremadrettet online ved tilmelding.
 • §6 - spilledatoer og tider 
  Det er i reglementsteksten indskærpet at afvikling af kampe på hverdage eller uden for spillerunder, kun kan ske med de involverede klubbers accept.
 • §7 - Holdtyper og rækker 
  Mulighed for at stille hold med ekstra spillere i alle holdtyper. 
  Holdtypen 4 herrer, skifter navn til "4 spillere" (fri kombination af herrer og damer).
 • §8 - spillere på holdet 
  Bemærk at spillere på holdet, som minimum skal være fyldt 17 år inden 1. januar (U19) i den pågældende sæson. U19 spillere uden klassifikation eller klassificeret B- og C-række (ved sæsonstart) kan deltage i både motions- og ungdomsholdturneringen.
 • §9 - holdfællesskaber 
  Har I svært ved at stille hold, men et godt samarbejde med naboklubben, der har spillere på samme niveau, så kunne det være et holdfællesskab være jeres mulighed for at komme med i holdturneringen – læs mere i §9 i reglementet.
 • § 11 - Holdopstilling og styrkeorden 
  Præcisering af opstillingsregler for de enkelte holdtyper.
 • §13 - Brug af reserver 
  Præcisering af at samme spiller kun kan deltage på ét hold af samme holdtype i en holdrunde.
 • Indberetning af resultat  
  Skal ske senest dagen efter kampafvikling i BadmintonPlayer 

Holdturneringsadministration: 
DGI Nordsjælland, Lars Lau, tlf. 79404717, mail lars.lau@dgi.dk  

Holdrunder sæson 2023/2024: 
2023: Uge 38, 40, 44, 45, 47, 48 
2024: Uge 4, 5, 8, 10, 12 (24.03.2024 sidste mulige spilledag).

Oversigt til print (klik her) - motionsholdturneringsrunderne er kolonne NSJ Motion

NYT! Grundspil og slutspil i 4+2 serie 1-2. 
De samlede tilmeldinger er faldet således ud at der er 12 hold i denne sæson! 
På den baggrund har vi lavet et grundspil og et slutspil. Holdene er blevet indplaceret i 2 puljer med 6 hold i hver, hvor alle møder alle (5 kampe til hvert hold).

Efter sidste runde i grundspillet, bliver de 3 højest placerede hold fra hver pulje overflyttet til ”Slutspil øvre halvdel” og de 3 lavest placerede hold fra hver pulje overflyttet til ”Slutspil nedre halvdel”.

Fra grundspillet får holdene følgende point med over i slutspillet:

 • Nr. 1 i en pulje i grundspillet, får 6 point med over i slutspillet
 • Nr. 2 i en pulje i grundspillet, får 4 point med over i slutspillet
 • Nr. 3 i en pulje i grundspillet, får 2 point med over i slutspillet
 • Nr. 4 i en pulje i grundspillet, får 6 point med over i slutspillet
 • Nr. 5 i en pulje i grundspillet, får 4 point med over i slutspillet
 • Nr. 6 i en pulje i grundspillet, får 2 point med over i slutspillet

I slutspillet spiller hvert hold yderligere 3 kampe, mod de hold, som er overført fra den anden pulje i grundspillet. 
Vinderen af rækken er vinderen af slutspil øvre halvdel. Nedrykkere fra rækken findes blandt de lavest placerede hold i slutspil nedre halvdel (antal er endnu ikke besluttet i holdturneringsudvalget).

Alle kampe i grundspillet skal afvikles inden jul og efter sidste grundspilskamp, bliver holdene straks overført til slutspilspuljerne. 
Holdene påsætter allerede nu spilletider for slutspillet i et foreløbigt slutspil. Så overfører holdturneringsadministrationen til de respektive slutspil, når grundspillet er færdigspillet.

Vejledning til badmintonplayer.dk:

Holdtilmelding (vælg aldersgruppen MOT i stedet for SEN som vist i vejledning)

Oprettelse af spiller i BadmintonPlayer

Indplacering af spiller på rangliste

Genplacering af spiller på rangliste

Påsætning af spilletid og dato

Indberetning af resultat

Oprettelse/ændring af holdleder info

Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest  
Motionsholdturneringsudvalget (MHU) kan - også efter, at en eventuel frist for indgivelse af protest er udløbet - af egen drift tage sager op til behandling og afgørelse, hvis der efterfølgende fremkommer oplysninger af en sådan karakter, at MHU finder, at en klub - tilsigtet eller utilsigtet - har overtrådt reglementet og derved opnået en uberettiget fordel. MHU skal, så snart det har besluttet at tage en sådan sag op til behandling, omgående orientere de implicerede klubber herom. Sager af denne karakter kan dog ikke tages op af MHU, såfremt der er forløbet mere end 8 dage efter motionsholdturneringens sidste spilledag.

Tag del i snakken om det aktuelle arrangement på de sociale medier.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer