Giv spillerne den bedste badmintonskole

Optimer din undervisning på badmintonskolen med vores inspirationsmaterialer.

En badmintonskole inspirerer og motiverer børn til at starte eller fortsætte til badminton i en klub. Og i den forbindelse er du som træner essentiel:

Du skal tage udgangspunkt i hele holdet, men samtidig have blik for det enkelte barn, så du sikrer at alle bliver set, hørt og udvikler sig. Samtidig vil du sikkert også gerne blive en bedre underviser, og derfor har vi udviklet et materiale der kan hjælpe dig med begge dele.

34 siders inspiration

For at du altid kan have inspiration til nye spil, øvelser og metoder, har vi samlet det bedste til dig som badmintonskole-træner. På hæftets 34 sider får du forskellige øvelser til både nye og øvede spillere. Du får ideer til at sammensætte et spændende program af øvelser, lege og aktiviteter. Og der er forslag til variationer, så du nemt kan tilpasse øvelser og udfordre dine deltagere på deres niveau. Det gør træningen fleksibel og individuel for spillerne, men også overskuelig og nem for dig.

Hæftet følger med, når din klub arrangerer en badmintonskole.

To øvelser fra inspirationsmaterialet

 1. Konge- kejser eller divisionsspillet:
  En af banerne i enderne af hallen udnævnes til konge-/ligabane. og så gælder det om at spille sig op på yderste banehalvdel på kongebanen/ligabanen.

  Der spilles én mod én på halv bane i 1-3 minutter. Når tiden er gået, giver træneren et signal, og vinderen rykker en halv bane mod kongebanen, mens taberen rykker en halv bane mod den anden ende.

  Nu står spillerne over for en ny modstander, og der startes forfra fra 0-0. Spilleren, der vinder på kongebanen, bliver stående. Det samme gør spilleren, der taber på den nederste banehalvdel.

  En fordel ved spillet er, at spillerne efter at have rykket i 8-10 omgange viser en nogenlunde fordeling af niveauet. Denne niveaudeling kan bruges efterfølgende til at lave jævnbyrdige hold/kampe/træningspar.

 2. Træk-ketsjer turnering
  Alle spillerne lægger deres ketsjer i en bunke. Træneren trækker nu de enkelte ketsjere ud, og parrer dermed spillerne.

  Der spilles på tid, og på trænerens signal samles spillerne igen. De spillere, som har én sejr, lægger deres ketsjere i en bunke, og de spillere med nul sejre lægger deres ketsjere i en anden bunke.

  Nu laver træneren nye kampe, hvor spillerne med én sejr spiller sammen, og spillerne med nul sejre spiller sammen.

  I tredje runde spiller spillerne med 2 sejre med/mod hinanden, spillerne med 1 sejr spiller mod hinanden, og spillerne med 0 sejre spiller mod hinanden.