Covid-19: Anbefalinger til indendørs badminton

(Opdateret den 25. september) Badminton Danmark og DGI Badmintons vejledning med anbefalinger til ansvarlig afvikling af indendørs badminton.

På baggrund af Kulturministeriets retningslinjer til genåbningen af indendørs idrætsfaciliteter har Badminton Danmark og DGI Badminton udarbejdet anbefalinger og retningslinjer gældende fra 25/9-2020 til den gradvise genåbning af badmintonsporten i Danmark.

Vi vil med denne vejledning forsøge at give en række anbefalinger til alle badmintonklubber i forhold til en forsigtig sundhedsmæssigt ansvarlig afbenyttelse af de idrætsfaciliteter, som er nødvendige for, at vi kan træne og spille badminton med mindst mulig risiko for at øge smitterisikoen i det danske samfund. 

Covid-19 er stadig iblandt os i det danske samfund. Vi anbefaler derfor alle badmintonklubber at følge Badminton Danmark og DGI Badmintons anbefalinger og tilpasse dem til de aktuelle lokale forhold.

Vi har alle et helt personligt ansvar, om vi er spiller, klub eller forbund. Muligheden for smittespredning begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart, hvis man får symptomer.

For Badminton Danmark og DGI Badminton er det afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne til enhver tid overholdes. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man indtænker rådene i alt, hvad man foretager sig - også til badminton. 

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning bør iagttages af alle, og hvor et element ikke kan overholdes, bør de andre intensiveres. Grundelementerne er i prioriteret rækkefølge:

  1. Isolation af personer med symptomer for eksempel i eget hjem eller på sygehus.
  2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Alle badmintonforeninger bør overveje tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt. Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag der danner en barriere mellem personerne. For eksempel kan badminton organiseres i faste grupper med et fast antal pr. gruppe, ligesom opstilling på rækker kan begrænse ansigt-til-ansigt kontakt samt sørge for god udluftning. 

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter, håndvaske, som minimum en gang dagligt, og oftere på steder med mange berøringer. Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr. Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Der bør sikres rengøring af den enkelte banes udstyr, når en bane forlades og en anden skal overtage denne.

Helt generelt;

Er du som klubleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere badminton i denne periode, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi anbefaler, at alle følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer for brug af mundbind i det område af Danmark man befinder sig i. Ligesom vi anbefaler, at alle generelt følger myndighederne opfordring til at downloade ’smitte app’en’, inden man skal være sammen med mange mennesker.

Klubben kan med fordel udpege en ”corona-ekspert” som spillere, forældre, trænere med flere kan konsultere, hvis de har spørgsmål, er i tvivl om gældende regler eller utrygge ved andres adfærd.