Covid-19: Anbefalinger til indendørs badminton

Badminton Danmark og DGI Badmintons vejledning med anbefalinger til ansvarlig afvikling af indendørs badminton.

På baggrund af Kulturministeriets retningslinjer har Badminton Danmark og DGI Badminton udarbejdet anbefalinger og retningslinjer til en ansvarlig afvikling af badminton indendørs

Vi vil med denne vejledning forsøge at give en række anbefalinger til alle badmintonklubber i forhold til en forsigtig sundhedsmæssigt ansvarlig afbenyttelse af de idrætsfaciliteter, som er nødvendige for, at vi kan træne og spille badminton med mindst mulig risiko for at øge smitterisikoen i det danske samfund.

Covid-19 er stadig iblandt os i det danske samfund. Vi anbefaler derfor alle badmintonklubber at følge Badminton Danmark og DGI Badmintons anbefalinger og tilpasse dem til de aktuelle lokale forhold.

Vi har alle et helt personligt ansvar, om vi er spiller, klub eller forbund. Muligheden for smittespredning begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart, hvis man får symptomer.

For Badminton Danmark og DGI Badminton er det afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne til enhver tid overholdes. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man indtænker rådene i alt, hvad man foretager sig - også til badminton. 

Helt generelt;

Er du som klubleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere badminton i denne periode, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi anbefaler, at alle følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer for brug af mundbind i det område af Danmark man befinder sig i. Ligesom vi anbefaler, at alle generelt følger myndighederne opfordring til at downloade ’smitte app’en’, inden man skal være sammen med mange mennesker.

Klubben kan med fordel udpege en ”corona-ekspert” som spillere, forældre, trænere med flere kan konsultere, hvis de har spørgsmål, er i tvivl om gældende regler eller utrygge ved andres adfærd.