Anbefalinger til udendørs badmintontræning

Badminton Danmark og DGI Badminton kommer her med anbefalinger, I som badmintonklub eller dig som træner kan benytte i forbindelse med udendørs badmintontræning.

Med en række forbehold kan klubberne begynde på udendørs badmintontræning. Foto: BWF

DIF og DGI har givet grønt lys til udendørs træning på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og dermed er det også muligt at spille badminton udenfor, hvis man sørger for at overholde restriktionerne.

Udendørstræning for badminton kan for eksempel være:

 • Fysisk træning
 • Fitness
 • Løbetræning
 • Benarbejde
 • Slagteknik
 • Smidighed
 • Hurtighed

Vigtigt at forholde sig til, inden man går i gang:

 • At man læser DIF’s og DGI’s anbefalinger om udendørsidræt
 • At sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger også gælder udendørstræning
 • At holde sig opdateret på lokale forhold, da det kan have betydning for badmintonklubbens tilladelse ift. brug af specifikke udendørsfaciliteter
 • At man maksimalt forsamles 100 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Hvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 100 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 100 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Der skelnes ikke mellem til lands og til vands
 • At sørge for at hver person kun bruger sin egen ketsjer
 • At alle har sin egen bold med, så man selv kun berører sin egen bold. De øvrige spillere skal derfor kun samle op med ketsjeren når man afleverer bolde mellem hinanden
 • At forældre, søskende, venner eller andre ikke behøves at blive som tilskuere, så man derved udfordrer forsamlingsforbuddet
 • At der etableres forskudt træning, så spillere på vej til og fra træning ikke mødes

Badmintontræning med AirBadminton-bolde kan også være et fint supplement til bare at få rørt bolden, så længe indendørsfaciliteterne er lukket ned.

Download vores anbefalinger som pdf

Opdateret: 8. juli 2020

Opdateret: 14. maj 2020