Flere ældre spiller badminton

Medlemstal for 2015 viser, at der er kommet flere badmintonspillere over 60 år. I alle andre aldersgrupper kæmper sporten med frafald.

Flere og flere over 60 mødes over nettet. Badminton er nemlig både socialt samvær og motion. Foto: IdeHuset ApS

110.197 - så mange badmintonspillere var der i DGI Badminton i 2015. Det er et samlet fald på cirka 7.000 spillere, men i én aldersgruppe går det fremad. 

2,7 procent flere i aldersgruppen 60+ spillede badminton i 2015 i forhold til året før. Og den stigning følger en tendens der har vist sig de seneste fire år.

"Badminton er attraktivt for den aldersgruppe, da det giver god motion og rig mulighed for socialt samvær. Det er to af hovedområderne, som folk efterspørger, når de skal dyrke idræt, efter de er gået på pension. Og så giver badminton både aktivitet og udfordring på mange forskellige niveauer i samme hal. Det er der ikke ret mange aktiviteter, der gør," siger Benny Andreasen, som er formand for DGI Badminton og Badminton Danmarks 60+ udvalg.

Han fortæller, at der de seneste år er blevet udviklet en række koncepter for de ældste spillere, som har hjulpet klubberne til at skabe god plads til aldersgruppen.

"Vi  har lavet nogle koncepter til klubberne, så de kan starte badminton op i dagtimerne eller når der ellers er tid i hallerne. Vi har kørt store kampagner på det de seneste år, og vi kan se, at flere og flere tilbyder træning i det tidsrum.  Det, tror vi på, gør en forskel," siger han.

Størst frafald blandt børn

I den modsatte ende af aldersspektret ser det desværre helt anderledes ud. I 2015 faldt antallet af spillere i alderen 25 til 59 år med 7,4 procent. I aldersgruppen 19 til 24 år er medlemstallet faldet med 7,2 procent. Blandt de 13 til 18-årige er antallet af medlemmer gået 7,6 procent ned. Og blandt de nul til 12-årige spiller hele 11 procent færre nu badminton.

Så det er især en udfordring at nå ud til og fastholde de yngste spiller, og derfor starter DGI Badminton og Badminton Danmark arbejdsgrupperne "Ny i badminton" og "skoleområdet - samarbejde mellem klub og skole" op i sommeren 2016. Grupperne skal være med til at bremse medlemsfrafaldet.