Giv børn og unge badmintonspillere et godt træningsmiljø

Sæt fokus på langsigtet udvikling, og tag udgangspunkt i den enkelte, i processen og præstationerne. Det giver succesoplevelser og mod på mere badminton.

Vis dine spillere, at du ser deres styrker - også når de ikke vinder. Foto: Palle Skov

Din vigtigste opgave som træner er at skabe et rum, hvor børnene trygt kan udvikle sig, hvor de har det sjovt, og hvor alle er en del af fællesskabet.

Det støtter nemlig den gode udvikling, når børn udvikler sig fra deres eget udgangspunkt.

Dine vigtigste opgaver som træner

  • Sørg for en overordnet planlægning med et langsigtet perspektiv
  • Gennemfør træningen med udgangspunkt i det enkelte barn
  • Udforder og motiver børnene og de unge, så de selv kommer med ideer, finder løsninger og tager ansvar
  • Hav fokus både på den badmintonfaglige og den sociale del at træningen
  • Sørg for at skabe et trygt miljø for børnene med fokus på processen frem for resultatet
  • Skab en træning, der gør, at børnene får flere succesoplevelser end nederlag
  • Hold et højt aktivitetsniveau og et godt flow i træningen
  • Opforder til anden fysisk aktivitet i hverdagen, som understøtter børnenes motoriske og fysiske udvikling

”God udvikling er, når træneren, men i høj grad også spilleren selv, kan se at han har flyttet sig på nogle forskellige parametre over en sæson. Og det behøver ikke være resultatmæssige mål. Det kan være teknisk, taktisk, fysisk, mentalt… I børne- og ungdomsårene er det dog vigtigt, at du som træner ikke nødvendigvis er resultatorienteret, men derimod udviklingsorienteret,” siger Sune Gavnholt.

Han er cheftræner på Sportstar College i Ikast og har tidligere været ungdomstræner i flere klubber.

Han fortsætter:

”Det gør, at der altid er mulighed for at få succes. Og har en spiller ikke flyttet sig, har man i hvert fald gjort et ihærdigt forsøg. Det er det, der giver motivation, og det er motivationen, der giver lyst til at træne mere og forbedre sig.”

Derfor er det også vigtigt, at du tænker langsigtet som træner. Dine mål for træningen skal stimulere børnene.

Mange succesoplevelser – få nederlag

Når du planlægger din træning, er det vigtigt at have dine spilleres niveau for øje. For hvis du stiller for krævende opgaver, giver det mange nederlag – og det kan i sidste ende ødelægge motivationen.

”For mange nederlag betyder, at nogle stopper med at spille badminton. De spillere skal du sørge for at tage i opløbet, og vedkommende skal måske ikke så meget ud og spille turneringer, men i stedet fokusere på at holde en mental pause og bare træne,” siger Sune Gavnholt og uddyber:

”Børnene synes selvfølgelig, at det er spændende at spille turneringer, men der må trænere og forældre være bedre til at hjælpe og sige, at det er ok ikke at være ude hver weekend.”

Som træner skal du skabe en god kultur, hvor alle trækker i samme retning. Det betyder ikke, at du skal bestemme alt. Men du skal få spillerne på banen

Sune Gavnholt, cheftræner på Sportstar College

Sune Gavnholt forklarer, at det er dialogen mellem træner og spiller, der ofte gør forskellen, når det handler om at skabe gode oplevelser for børnene.

”Få dem til at sætte ord på, hvad der er svært. Så står de ikke alene med det,” siger han.

Og i den forbindelse må du gerne prioritere din tid:

”Spillere det kører rigtig godt for har mindre brug for dig. De er selv positive i deres tankegang. Men dem der har det svært, er lidt skadede eller taber i en periode – for dem er det vigtigt at blive set i træningen. Giv dem lidt ekstra opmærksomhed på områder, hvor de er stærke. Så føler de, at de gør en forskel og kan have en status i truppen, selvom de ikke nødvendigvis vinder en masse,” siger Sune Gavnholt.

Et trygt træningsmiljø er et godt træningsmiljø

Børn har brug for at føle sig trygge ved deres træner og sport. Og det gør de i høj grad ud fra, om de føler sig hjemme og betydningsfulde i jeres fællesskab.

Derfor er det vigtigt, at du altid hilser på børnene inden træning, at du sørger for at snakke med dem undervejs, og at du i det hele taget anerkender deres tilstedeværelse.

”Det handler generelt om, at alle føler sig set. Som træner skal du skabe en god kultur, hvor alle trækker i samme retning. Det betyder ikke, at du skal bestemme alt. Men du skal få spillerne på banen og gøre dem medbestemmende i fællesskabet og i deres egen udvikling. Så bliver det deres projekt, og du kan vejlede dem i det,” siger Sune Gavnholt.

Når der kommer helt nye børn på dit hold, er det vigtigt, at du hjælper dem godt i gang. Det betyder blandt andet, at du arrangerer, hvem de skal spille med i starten. For det kan være svært selv at spørge de andre.

Definition: Den gode badmintontræner

Som badmintontræner er der flere parametre, du kan måle dig selv på, men ifølge Sune Gavnholt er der en god tommelfingerregel for, hvad der gør dig til en god træner:

"En god børne- og ungdomstræner er passioneret og vil det bedste for sine spillere. Det er en, som er nærværende og har sit hjerte med i tingene. Det er et langt, sejt træk at hjælpe nogen til at blive gode badmintonspillere, og det er vigtigt at være der for spillerne, både når det går godt og skidt," siger han og fortsætter:

"Spilforståelse er en kompetence, man lægger oven i lægger man oven på, når man begynder at træne de højere niveauer. Det kommer automatisk med de krav spillerne stiller til træneren, for at de kan udvikle sig: Man skal kunne forstå spillet og spillernes mindset på banen, så man kan genskabe situationerne til træning i dagligdagen."

Fokuser på bevægelse

Langt hen ad vejen handler god træning også om, at spillere og trænere er i gang hele tiden. Det vil sige, at børnene bevæger sig meget. Og derfor er det også en god idé, at du vægter aktive øvelser højere end lange øvelser i teknik og taktik.

”Det handler om at få træningen til at minde om rigtige kampsituationer, for der lærer de mest. Hvis du laver teknisk eller taktisk træning, så gør det spillerelateret. På den måde er der gang i den på banerne, og gennem bevægelse lærer børnene det tekniske implicit,” siger Sune Gavnholt.

Fra børn til unge mennesker

I takt med, at børnene bliver til unge mennesker sker der et skift: Træningen bør i højere grad understøtte dine spillere i at blive ansvarsfulde og selvbevidste, så de bliver deres egen drivkraft. De skal kunne træffe deres egne valg og prioritere.

Og det kræver indsats fra din side.

”Så for dig handler det om at italesætte spillet og give spillerne information om, hvorfor vi træner, som vi gør. På den måde motiverer du dem ved at gøre dem bevidste om deres egen træning,” slutter Sune Gavnholt.