Trænerudvikling fik liv i badmintonklubben

Langeskov Badmintonklub var inde i en trist udvikling, men for to år siden fik et klubudviklingsforløb for alvor gang i klubben.

Langeskov Badmintonklub på Fyn var i 2017 en træt klub. Tingene kørte, som de altid havde gjort, og det resulterede i færre og færre unge og alt for få frivillige.

Den daværende ungdomsformand var opmærksom på problemerne og satte derfor gang i et klubudviklingsforløb, som skulle vende udviklingen, inden han efterfølgende trådte tilbage.

Den nye ungdomsformand Henrik Knudsen fortsatte sammen med bestyrelsen udviklingsforløbet tilsat egne ideer om øget fokus på trænerne og deres udvikling og betydning for klubben.

”Vi arbejdede videre med klubudviklingsforløbet, men vi ville have endnu mere gang i klubben, så vi rettede fokus på klubmiljøet og den sportslige udvikling,” fortæller Henrik Knudsen.

Skabte en rød tråd i træningen

Sammen med en konsulent fra DGI tog Langeskov Badmintonklub derfor initiativ til et forløb med udvikling af trænerne og træningen, så der blev skabt en rød tråd gennem hele klubbens trænings-setup.

”Vi brugte konsulenten rigtig meget. Vi talte bl.a. om, hvad det gerne var vi ville se i hallen, så vi lagde en femårsplan, som skulle resultere i fyldte træningshold, flere børn og unge spiller turneringer og en styrkelse klubbens sociale sammenhold,” siger Henrik Knudsen.

Engagementet er virkelig blomstret i løbet af de seneste to år

Henrik Knudsen, Langeskov Badmintonklub

Forløbet bestod både af kurser, hvor trænerne blev undervist individuelt og sammen, fordi klubben gerne ville have et fælles udtryk på alle hold.

”Det betyder rigtig meget, at de bliver bedre sammen og ikke kun hver for sig. Vi kunne sagtens bare have hyret trænere ind ude fra, men for det første koster det mange penge, og så får vi også mere ud af trænerne, hvis de har gode relationer, så de kan skabe glæde og sammenhold i klubben,” siger Henrik Knudsen.

Det var derfor meget vigtigt, at trænerne blev rekrutteret blandt klubbens forældre og egne spillere.

”Vi ville gerne have 3-4 trænere på hvert hold, så forløbet har meget fokus på rollefordelingen under træningen, og så omorganiserede vi også træningen. Tidligere var spillerne inddelt i begynder, øvet og turneringsspillere. I stedet inddelte vi spillerne efter alder, og så differentierede vi træningen efter niveau, så alle stadig fik noget ud af det,” fortæller Henrik Knudsen.

Større engagement blandt forældre og frivillige

Klubudviklingsforløbet og den øgede fokus på træningen har betydet et stort løft i hele klubben.

”Vi har oplevet et meget større engagement blandt forældre og frivillige, så når vi arrangerer MiniTon, hvor børnehavebørn spiller sammen med deres forældre, er der fyldt på banerne, og når vi laver Natminton, hvor vi spiller fra fredag eftermiddag til klokken 07.00 næste morgen, er der 10 trænere og 15 forældre med hele natten. Så engagementet er virkelig blomstret i løbet af de seneste to år,” siger Henrik Knudsen.

Hele udviklingsforløbet er ifølge Henrik Knudsen et godt eksempel på, hvordan samarbejdet mellem klubben, den lokale badmintonkonsulent og underviserne i forløbet "Styrk klubbens træningsmiljø" kan hjælpe klubber med en positiv udvikling ved hjælp af tydelig forventningsafstemning og en løbende god dialog om klubbens behov.

”Nu skal man jo passe på med at sige, at vi er i mål, men to år inde i femårsplanen, er vi meget tæt på at have opfyldt vores ønsker om fyldte hold, flere turneringsspillere og et godt socialt fællesskab,” slutter Henrik Knudsen.