Undersøgelse: Gymnasielever vil gerne spille badminton

Undersøgelse på gymnasier afslører et stort potentiale for at introducere badminton for unge.

Badminton har en god ramme om det, som mange unge efterspørger: uforpligtende fællesskaber, hvor det handler ligeså meget om samvær som idræt. Foto: Lars Horn

Nutidens unge er under pres. De skal passe skole, arbejde, kæreste og fritidsaktiviteter, og regnskabet går ofte ikke op. Derfor vælger mange unge idrætten fra. Problemet er bare, at det mere er af nød end lyst. De vil gerne være aktive, men noget skal vælges fra og ofte bliver det idrætten. 

Læs også: Projekt bygger bro mellem unge, idræt og foreningsliv

Det går udover de unges trivsel og tilknytningen til foreningslivet. Men der er håb og en mulig løsning at spore. På tre århusianske gymnasier har eleverne deltaget i en undersøgelse og svaret på, hvilken idræt de kunne tænke sig at dyrke, hvis den blev tilbudt på elevernes eget gymnasium og i umiddelbar forlængelse af skoledagens afslutning.

Der blev givet i alt 1327 besvarelser fra unge og hele 45% svarede, at de gerne ville spille badminton. Ikke blot er det interessant, at et så markant antal unge mennesker i alderen 16-20 år angiver badminton som en sport, de gerne vil dyrke. Undersøgelsen og projektet giver også en række svar på, hvilke rammer de ønsker omkring aktiviteten.

”De unge mangler en aktivitet på gymnasiet, hvor man kan hygge sig, være sammen efter skole, og hvor det ikke nødvendigvis handler om, at man skal være helt vildt god til noget, men hvor man bare kan hygge sig på tværs af årgange og klasser,” fortæller Anna Nygaard Jepsen, som er juniorprojektleder for projekt Tribe, som står bag undersøgelsen.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen handlede om unges idrætsvaner og blev foretaget af Tribe, som er et projekt i DGI Østjylland.

Projekt Tribe har til formål skabe elevdrevne idrætsfællesskaber på gymnasier for at gøre det nemt og lettilgængeligt for de unge at være aktiv. At være idrætsaktiv øger de unges trivsel, svarer de unge selv.

Projektet søger at finde en løsning på, at mange unge vælger idræt fra, selvom det øger trivslen, fordi de er maksimalt pressede på tid og skal præstere i mange sammenhænge.

Når idrætstilbuddet placeres ude på skolerne i umiddelbar forlængelse af skoletidens afslutning, giver det eleverne et nemt og lettilgængeligt aktivitetstilbud, så de kan gå direkte fra undervisning til idrætsaktiviteterne.

De tre pilotgymnasier er: Skanderborg Gymnasium, Viby Amtsgymnasium og Århus Katedralskole.

Vis mere Vis mindre

Overraskelse over badmintons popularitet

Vigtigheden af, at alle skal kunne være med, og at det ikke er nødvendigt at være god for at være med, må ikke negligeres, understreger Anna Nygaard Jepsen. I det perspektiv markerede badminton sig altså som den idræt, flest kunne se sig selv deltage i.

”Det kom i den grad bag på os,” fortæller Anna Nygaard Jepsen.

Også blandt eleverne selv var overraskelsen stor over, at netop badminton scorede så højt.

Der var ikke nogen, der vidste, at der var så stor interesse for badminton

Oliver Frederik Jonassen, Skanderborg Gymnasium

”351 elever på vores skole, Skanderborg Gymnasium, svarede, at de gerne vil spille badminton. Det var der ikke nogen, der vidste, at der var så stor interesse for,” siger Oliver Frederik Jonassen, som har meldt sig til at være med elevudvalget, der skal arrangere idræt på Skanderborg Gymnasium.

Badminton har gode sociale rammer

Formålet med at spørge eleverne er at sikre, at de idrætstilbud, der udbydes på gymnasierne, er i trit med elevernes ønsker. Og noget tyder på, at badminton er en inkluderende ramme, når hovedformålet med at røre sig er at være sammen om noget.

”Eleverne har givet udtryk for, at i badminton har alle en fornemmelse af, at de kan sagtens kan gå til aktiviteten og være med uden nødvendigvis at have de helt store forudsætninger. Man har en fornemmelse af at kunne slå til fjerbolden og holde et spil i gang,” siger projektleder Anna Nygaard Jepsen.

Læs også: Jonathan gør unge i Skørping aktive

Derudover tilskrives idrættens socialt gunstige rammer også en betydning.

”Folk føler sig ikke nødvendigvis niveaudelt på samme måde. Hvis der er tre gode badmintonspillere, skiller de sig ikke på samme måde ud, som man ville se i en fodboldkamp. Derfor er badminton god til den her målgruppe. Derudover betyder det noget, at man kan spille fire på en bane. Det giver noget gruppedynamik, og man kan snakke henover nettet. Det er rigtig vigtigt. Badminton har helt sikkert et socialt aspekt i sig,” siger Anna Nygaard Jepsen.

Idrætskonsulent: Viser et stort potentiale

Set med badmintonøjne er det positivt, at de adspurgte unge udviser så stor en interesse for at røre sig med ketsjer og fjerbold. Selvom undersøgelsen er lokalt og geografisk afgrænset, og der derfor skal tages en række forbehold, er resultatet så markant, at vi ikke bør undlade at bemærke det, mener Morten Helbo, idrætskonsulent med ansvar for ungeområdet i Badminton Bredde & Udvikling.

Det giver en tro på, at badminton stadig er aktuelt og har relevans for unge i dagens Danmark

Morten Helbo, idrætskonsulent

”Det viser et potentiale for at vise og introducere badminton for unge, så de senere i livet vælger badminton som idrætsform, og sidst men ikke mindst skaber rammerne om aktiviteten en mulighed for at finde en balance og holde ved idræt, selvom man er i en tidspresset livsfase, hvilket det er for de unge.”

Sådan svarede eleverne

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget på tre gymnasier:

  • Skanderborg Gymnasium à 732 besvarelser
  • Viby Gymnasium à 288 besvarelser
  • Aarhus Katedralskole à 307 besvarelser

I alt 1327 besvarelser fra unge i alderen 16-20 år.

I undersøgelsen blev de unge spurgt om følgende:

Som elev kan du være med til at bestemme, hvilke aktiviteter idrætsforeningen skal arrangere. Sæt kryds i de aktiviteter, du kunne tænke dig at deltage i, hvis de tilbydes på dit gymnasium. Kom gerne med andre forslag til aktiviteter.

De blev præsenteret for 17 forskellige aktiviteter som tilsammen repræsenterede et bredt udvalgt af forskellige idrætter og aktiviteter. Heriblandt er badminton nævnt, og det er den mest valgte idræt i dette spørgsmål på to af gymnasierne (Skanderborg og Viby Gymnasium). På Aarhus Katedralskole er det yoga, som flest elever har krydset af (49%), men badminton kommer ind på anden pladsen.

  • På Skanderborg Gymnasium har 44 % (numerisk: 312 elever) af eleverne krydset badminton af som svar til ovenstående spørgsmål.
  • På Viby Gymnasium har 46 % (numerisk: 128 elever) af eleverne krydset badminton af som svar til ovenstående spørgsmål.
  • På Aarhus Katedralskole har 47 % (numerisk: 140 elever) af eleverne krydset badminton af som svar til ovenstående spørgsmål.

Vis mere Vis mindre

Projektet, der fortsætter indtil 2023, er kommet pænt fra land på de tre pilot-gymnasier i Århus. Alle steder er der blevet etableret elevudvalg, og det har ikke været svært at finde unge, der vil være med til at arrangere idrætsaktiviteter for andre unge. Alle tre gymnasier har også sat gang i idrætstilbud og i gennemsnit møder mellem 20 og 30 elever op. Et pænt antal taget i betragtning, at projektet stadig er i opstartsfasen.

Konceptet kan overføres til klubber

Badmintonklubber, der får mundvand af undersøgelsens resultat, behøver ikke vente på, at unge får smag for badminton gennem gymnasierne. Flere klubber har allerede gang i lignende holdtilbud til unge teenagere, heriblandt i Skørping. Holdet Ungdomsfjer i Skørping viser, at det med lidt snilde og villighed til at tilpasse et foreningstilbud til målgruppen, også er muligt for idrætsforeninger at skabe attraktive idrætstilbud til den unge målgruppe.

”Undersøgelsen og projektet bekræfter det, vi allerede har set og lært af eksempelvis Ungdomsfjer i Skørping. Nemlig, at badminton er en god ramme om det, en stor del unge efterspørger: uforpligtende idrætsfællesskaber, hvor det i ligeså høj handler om samværet som idrætten, og hvor det ikke er nødvendigt at være god for at være med,” siger Morten Helbo fra Badminton Bredde og Udvikling.

Skal dit gymnasium eller din badmintonklub også have et hold for unge? Tag kontakt til os nu!