Flere frivillige i badminton

Her finder du viden til at rekruttere, motivere og pleje flokken af frivillige i badmintonklubben.

Frivillige er en bærende kraft og ofte limen, der holder vores badmintonklubber sammen.

Vi hjælper badmintonkubber til - gennem en bevidst strategi - at få flere og loyale frivillige.

På denne side finder du: