Badminton i skolen - for idrætslærere

Få inspiration til idrætstimerne med gratis og komplet undervisningsmateriale.

DGI Badminton og Badminton Danmark har udviklet et gratis undervisningsforløb til idrætstimerne i skolen.

Undervisningsmaterialet er en komplet guide til skoletilpasset badmintonundervisning til idrætstimerne. Du behøver ingen erfaring med badminton for at få glæde af det. I materialet er der lagt vægt på både lærings- og kompetencemål.

Badminton egner sig godt til idrætstimerne, da det er et socialt spil, som trækker på både teknik, styrke, hurtighed og taktik. Derfor appellerer badminton meget bredt. Materialet er inddelt i 1.-2. klasse 3.-5., 6.-7. og 8.-9. klasse.

Alle øvelser er detaljeret beskrevet og yderligere suppleret med tematikker og tegn på synlig læring og feedback muligheder for hver enkelt øvelse.

Undervisningsforløbet stiller ikke store krav til faciliteter, og kan både benyttes i en stor hal eller mindre gymnastiksal. Forløbet tager desuden højde for mange af de praktiske overvejelser omkring idrætstimen, da de enkelte undervisningslektioner hovedsageligt består af øvelser og aktiviteter, som giver mulighed for, at alle elever er i gang samtidig.