Antallet af basketballspillere i Danmark stiger

For andet år i streg viser medlemstallene fra DGI Basketball en fortsættelse af den positive udvikling. Antallet af basketballspillere er steget med knap 12 procent siden sidste år.

Flere og flere spiller basketball i de danske klubber. Især pigerne i alderen 0-12 år er gået frem det sidste år. Foto: Bent Nielsen

Basketball er en idræt, hvor armene ofte er løftet højt over hovedet og der er ingen grund til at tage dem ned lige foreløbigt.

De nyeste medlemstal fra DGI Basketball viser nemlig, at antallet spillere i klub er forøget fra 11.347 medlemmer i 2015 til 12.674 i 2016 – en stigning på knap 12 procent. Der er fremgang at spore inden for alle aldersgrupperinger – med undtagelse af et lille fald på 52 personer blandt drengene mellem 19-24 år.

Udviklingen er ikke helt tilfældig. Den er kommet efter en benhård og mangeårig indsats inden for forskellige områder fra DGI Basketball, Danmarks Basketball Forbund (DBBF) og ikke mindst de mange trænere, ledere og andre frivillige, der hver dag knokler i de danske basketballklubber.

Det strategiske samarbejde ved navn ’Basketball i skolen’ mellem DBBF, DGI Basketball, Dansk Skoleidræt og BørneBasketFonden har været en af katalysatorerne. Initiativet har givet mere end 10.000 børn på landsplan mulighed for at skyde, dunke og få gode oplevelser med basketball, og er ganske givet en af årsagerne til en markant fremgang på børnesiden.

Pigebasket udmærker sig særlig positivt

DGI Basketball og DBBF har gennem flere år haft fokus på at få flere piger på banen. Den indsats ser endnu engang ud til at have båret frugt.

"Flere og flere piger har fundet lysten frem og spiller nu basketball i klub. Den procentuelle stigning for piger i alderen 0-12 år er hele 26 procent. Det betyder, at omtrent 1.500 piger i alderen 0-12 år løber rundt i basketballhallerne og dribler med bolden," udtaler Mads Bojsen, konsulent ved DGI Basketball.

Formand for DGI Basketball, Henrik Mikkelsen, sender stor ros til alle de klubber, der har taget pigebasket til sig, siden indsatsen blev skudt i gang for fire år siden.

"Vi sender en stor tak til alle de klubber, der tager pigebasket seriøst og hver dag arbejder benhårdt på at få flere piger til at spille. Vi vil fortsætte indsatsen de kommende år, og vi forventer at se endnu flere piger på gulvet i klubberne rundt om i landet," fortæller han.

BørneBasketFonden har været nøglebrik i stigningen på børneområdet

Et af de initiativer, der for alvor har sat dagsordenen for den positive udvikling, har været det samarbejde, som BørneBasketFonden har været tovholder for med midler Nordea-fonden. Det har været uundværligt for væksten i dansk basketball.

Især hos BørneBasket København, som er vokset fra to afdelinger med 34 medlemmer i 2015 til otte afdelinger med 161 medlemmer i 2016, kan man se indsatsen for fondens arbejde med at starte satellitklubber udmærket. Alle medlemmer er børn under 12 år.

"Det viser med al tydelighed, at hvis der er en klub i et lokalområde, der tilbbyder basketball for børn, så skal de nok komme. Derfor arbejder vi også på at sprede konceptet med BørneBasketFonden ud til hele landet," påpeger Mads Bojsen.

Væksten kunne ikke lade sig gøre uden de frivillige

En god tommelfingerregel for enhver succeshistorie er, at lysten skal drive værket. Udviklingen i dansk basketball er ingen undtagelse.

"Hvis ikke det havde været for alle de frivillige, som booker haltider, træner spillerne, samler sponsorater ind, sidder ved dommerbordet og meget, meget mere, havde det ikke kunnet lade sig gøre. Derfor kan vi ikke takke de mange frivillige ildsjæle for meget," siger Henrik Mikkelsen.

Udviklingen af medlemmer i dansk basketball fra 2015-2016

 

2015

2016

Ændring

2015

2016

Ændring

Alder

Piger

Drenge

0-12 år

1.167

1.480

313

2.774

3.105

331

13-18 år

773

810

37

2.425

2.719

294

19-24 år

358

375

17

1.036

984

-52

25-59 år

722

863

141

1.976

2.192

216

+60 år

25

32

7

91

114

23

 

3.045

3.560

515

8.302

9.114

812