Basketprojekt starter lokale satellitklubber

Sammen med BørneBasketFonden har DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund startet et projekt med formål om at få flere børn til at spille basketball gennem lokale satellitklubber.

Et nyt projekt skal få flere børn i alderen 6-10 år til at spille basketball i lokale satellitklubber. Der er nemlig for langt mellem basketballklubberne her i landet. Foto: Jens Astrup

Basketball er igen en idræt i fremgang. I hvert fald blandt børn og unge. Den nyeste medlemstalsopgørelse afslører nemlig, at antallet af basketballspilledende børn og unge i klub er vokset fra 6.808 spillere i 2014 til 7.139 spillere i 2015. De nye er de 0-12-årige.

"Der er et stort potentiale for at få endnu flere børn i gang med at spille, men der skal være lokale tilbud, før det kan lade sig gøre. Helt generelt er der nemlig alt for få klubber på landsplan, så der er for langt mellem tilbuddene. Børn er jo meget forældreafhængige, når de skal transporteres," udtaler Mads Bojsen, basketballkonsulent ved DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund.

I København er der eksempelvis kun to klubber, hvis man ikke skal ud i omegnsbyerne, og det er lige i underkanten for landets største by. På Fyn kan basketballklubberne tælles med kun to fingere, ligesom relativt få klubber er spredt ud over et stort geografisk område i Jylland.

Giver god mening

Derfor har DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund sammen med BørneBasketFonden startet en klub i København ved navn Børnebasket København, der indtil videre har tre afdelinger på Vesterbro, Østerbro og i Amager Fælled. Det forventes, at der løbende kommer nye afdelinger til, fx i Nordvest og på Sønderbro. 

Det fungerer kort fortalt på den måde, at man etablerer en ny klub i et nyt område, hvor der ikke i forvejen er et basketballtilbud. Klubben etableres som folkeoplysende forening med opbakning fra en eksisterende basketballklub fra et nærliggende område eller samme region.

"Satellitklubberne skal ikke ses som konkurrenter til de eksisterende tilbud, men nærmere som rekrutteringskanal i det lange løb. Det er jo helt grotesk, at vi har nogle få klubber med venteliste, når vi gerne vil have flere til at spille. Derfor giver det rigtig god mening at involvere de eksisterende klubber i opstarten af nye," påpeger Mads Bojsen.

I bestyrelsen i Børnebasket København er der derfor repræsentanter fra de eksisterende klubber i København og Københavnsområdet. Værløse Basketball Klub har på lignende vis oprettet en satellitafdeling i nabobyen Farum.

Projektet er i første omgang målrettet børn i alderen 6-10 år. Målsætningen er at starte 16 satellitklubber op over en 4-årig periode, hvor der starter nye 20 børn pr. halvår pr. klub. Hvis det lykkes, kan det være, at projektet kan udvide, så også de lidt ældre børn og unge kommer med.

Skolen spiller vigtig rolle

BK Amager har været kraftigt involveret i opstarten af Amager Fælled-afdelingen af Børnebasket København.

"Vi har en stor medlemsgruppe, men er ikke særlig godt repræsenteret i det sydlige København, hvor der kan være langt til nærmeste baskettilbud. Derfor giver det god mening for os at involvere os. Vi ser DGI Basketball som en meget vigtig medspiller i at drifte og rekruttere, selvom vi er en stor klub," siger Torben Bo Højmann, træneransvarlig hos BK Amager.

Han påpeger, at BK Amager i øvrigt oplever massiv medlemsfremgang for drenge over 15 år, og at det helt generelt er lettere at få fingre i drengene, selv om pigerne så småt er på vej til at fatte interesse for idrætten. Især skolen spiller dog en vigtig rolle.

"Amager Fælled Skole har haft et basketballforløb i undervisningen, hvilket har givet et stort boom af børn i vores lokalområde, der gerne vil give basket en chance. Det er godt, at rekrutteringen foregår gennem den lokale skole, så det skal bestemt bredes ud til andre," pointerer Torben Bo Højmann.

Han bakkes ikke overraskende op af Mads Bojsen.

"Der et stort potentiale, hvis man tænker basketball ind i sammenhæng med indskolingen og folkeskolereformen. Her har vi mulighed for at ramme mange børn, som ofte er nysgerrige på nye idrætter. De kan jo ligeså godt starte med at spille basketball som håndbold, men det kræver, at de får spillet præsenteret," udtaler han.

Planen er nu at udvide tilbuddet til andre 'sorte pletter' i København, fx i Nordvest og på Sønderbro, ligesom lignende tiltag også er undervejs på Fyn og i Jylland med udgangspunkt i Odense, Aarhus og Aalborg.