5 fif til Facebook til trænere og instruktører

Facebook er en oplagt kommunikationskanal for trænere – de unge er der i forvejen, så du kan nemt få fat i dem. Her får du 5 gode råd til at komme i gang.

Når du som træner skal kommunikere med unge, er Facebook en god kanal. Foto: Bent Nielsen (arkivfoto)

Stort set alle unge er på Facebook. Derfor er Facebook en rigtig god kommunikationskanal for trænere, når de vil have fat i spillere, svømmere, gymnaster eller andre på holdet.

Katja Hillers er træner i Ry Håndbold for U16 piger. Her oprettede trænerteamet en lukket Facebook-gruppe for holdet for godt et år siden, og det har været en succes.

”Facebook er smart, fordi det er der, spillerne er. Som træner kan du nemt få fat i spillerne, og de reagerer rimeligt hurtigt. Det har sparret os trænere for en masse tid, for før Facebook oplevede vi tit, at spillerne ikke havde fået de informationer, vi sendte ud,” siger Katja Hillers.

5 gode råd om Facebook til trænere

  1. Når spillere og andre udøvere er gamle nok til at være på Facebook, så opret en lukket gruppe for dit hold
  2. Sæt nogle rammer for, hvad gruppen skal bruges til, og hvordan tonen skal være
  3. Gruppen skal være voksenstyret
  4. Læg billeder og videoer ind – det skærper interessen
  5. Husk at du som træner skal tjekke Facebook løbende og svare hurtigt

Kamp-planer, fælleskørsel og info fra klubben

Katja Hillers bruger mest holdets Facebook-gruppe til praktiske oplysninger. F.eks. skriver hun, hvis træningen flyttes, eller der er nyt fra klubben, ligesom hun lægger kamp-planer ind og skriver, hvem der skal køre og have frugt med.

Trænerne lægger også fotos ind fra kampe, ture og andre aktiviteter – det gør gruppen mere attraktiv for spillerne.

Katja Hillers "tagger" også spillere, dvs. opretter et link til spillerens egen Facebook-side, hvis hun har brug for svar fra eller noget, som spilleren skal være opmærksom på – f.eks. at hendes forældre skal køre. Og hun bruger Messenger til at kommunikere direkte med en enkelt spiller, hvis hun har brug for et hurtigt svar. 

Trænerne skal styre Facebook-gruppen

Katja Hillers er klar tilhænger af, at det er trænerne, der styrer Facebook-gruppen. På den måde sikrer man, at der er en god tone.

”Som træner skal du hele tiden være opmærksom på, hvad der foregår, så du kan slå ned med det samme, hvis de skriver noget, de ikke skal skrive,” forklarer hun.

Hun har stort set ikke oplevet, at der har været upassende kommentarer, men hvis det sker, så sletter hun det og tager en snak med spilleren om det.  

”Andre har gjort det, at spillerne på et hold har lavet en gruppe selv uden voksne. Men jeg tror, det er vigtigt, at det er voksne, der styrer det og sætter nogle rammer op for hvad Facebook-gruppen skal bruges til,” siger hun.  

Facebook er godt, når forældre stopper med at tjekke mails

Facebook kræver, at man er 13 år, før man har en profil. Det falder sammen med den alder, hvor forældre typisk begynder at lægge mere ansvar på de unge, og derfor stopper med at tjekke mails fra klubberne.

”Vi fik ikke svar på de mails, vi sendte til forældrene og heller ikke på de mails, vi sendte til spillerne, for det tjekker de ikke. Så vi brugte enorm lang tid på at ringe rundt og skrive flere mails. Alligevel oplevede vi, at når vi kom til træning, så var spillerne ikke orienteret,” fortæller Katja Hillers.

Da Katja Hillers oprettede Facebook-gruppen for sit hold, bad hun alle spillere melde sig ind. Forældre er også velkomne. En enkelt spiller var ikke på Facebook, men hendes mor kom med i gruppen og sørgede for at informere pigen.

Det er også via Facebook, spillerne melder afbud til træning, selvom trænerne anbefaler, at de sender en SMS.