Flere børn og unge spiller basket

Mens antallet af børn og unge, der dyrker idræt i en forening eller klub, generelt er faldet fra 2014 til 2015, har basketball oplevet en stigning i antallet af medlemmer i børne- og ungdomsrækkerne for samme periode.

Antallet af basketballspillende børn og unge i klub i alderen 0-18 år er vokset med 331 medlemmer fra 2014 til 2015. I alt er basketball gået frem med 236 medlemmer, når man medregner alle aldersgrupper. Foto: Krishan Arora

De nyeste medlemstal for 2015 fra Centralt ForeningsRegister, som blev offentliggjort i starten af april, fortæller en historie om, at mere end 11.000 færre børn og unge i alderen 0-18 år dyrker idræt i en klub eller forening i forhold til året før.

Ikke just positiv læsning. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er positive fortællinger i den nyeste medlemstalsopgørelse. Der er nemlig opløftende nyt, især på børne- og ungdomssiden, hvis man kigger nærmere på tallene for basketball.

"Antallet af basketspillende børn og unge er vokset fra 6.808 medlemmer i 2014 til 7.139 medlemmer i 2015. De nye er de 0-12-årige. I alt er vi gået fra 11.111 medlemmer i 2014 til 11.347 medlemmer i 2015, så pilen peger bestemt i den rigtige retning," udtaler Mads Bojsen, konsulent ved DGI Basketball og Danmarks Basketballforbund.

Målrettet og prioriteret indsats

Han er ikke i tvivl om, hvorfor netop basketballsporten er gået frem på et år, hvor mange andre idrætter – også af de mere etablerede på vores breddegrader – er gået tilbage.

"Vi har lavet en målrettet og prioriteret indsats på børn og unge. Vi har været first movers på skolereformen med masser af basket på skolerne i samarbejde med klubberne, og så har vi også lavet forskellige projekter, fx Børnebasket København, der blandt andet har haft fokus på at understøtte opstarten af nye klubber," fortæller Mads Bojsen.

Han mener også, at et samarbejde med BørneBasketFonden og indførelsen af grand prix-stævner  i stedet for en mere traditionel turneringsstruktur  med lidt mindre fokus på resultater også har haft betydning, da holdene nu spiller mere i niveau. Det giver en god oplevelse på banen.

Flere har mærket udviklingen

En af de klubber, der har mærket udviklingen, er Stevnsgade Basketball fra Nørrebro i København. De er gået fra 172 medlemmer i alderen 0-18 år i 2014 til 216 medlemmer i 2015. Altså, 44 nye medlemmer til klubben på bare ét år, og der findes lignende eksempler hos blandt andet Falcon Basketball Klub, Haderslev Basketball Klub og Skovbakken Basketball.

"Vi gør meget ud af at have voksne trænere, som er stærke organisatorisk. Det er ikke let, men vi trækker lidt på førsteholdsspillerne og hjælper hinanden på tværs. Det er en af grundende til vores fremgang, tror jeg. Herudover er det også alle vores skolebesøg og samarbejdet med BørneBasketFonden, der begynder at bære frugt," siger Jan Boel, næstformand i Stevnsgade Basketball.

Og klubben har ikke tænkt sig at stoppe her. Den positive udvikling skal fortsætte i indeværende år, så endnu flere børn og unge fra Nørrebro får glæde af sporten.

"Vi ser et stort potentiale hos pigerne, men det kommer ikke af sig selv. Heller ikke med drengene, men de er alligevel lidt lettere at få med. Vi gør generelt meget ud af at skabe noget socialt uden for banen med forskellige aktiviteter og ture. Det betyder meget både i forhold til at fastholde medlemmerne og få nye med," påpeger Jan Boel.

Basketball har stort potentiale

Mads Bojsen har sammen med hans bagland i idrætsorganisationerne tilsvarende spottet det store potentiale for at få flere med.

"Hvis man kigger uden for landets grænser, er basketball en af verdens mest populære idrætter. Jeg ser ikke nogen grund til, at sporten ikke kunne være næsten ligeså stor i Danmark, som den er i Syd- og Østeuropa," udtaler han.

Og planen herfor er klar. Fokus det kommende år bliver på at fortsætte med at lave masser af basketball i indskolingen, og ikke mindst køre videre med initiativerne for de helt små med NANO Basketball. Og så skal flere trænere stifte bekendtskab med SMART-basket, der sætter mere fokus på udviklingen af den enkelte.

"Vi fokuserer meget på uddannelse af trænerne, fordi de har en nøglerolle. Spillerens møde med træneren er vigtigt, og træningen skal være sjov. Det er en grundlæggende forudsætning for både at starte og blive ved. Det tager SMART-basket i langt højere grad hensyn til, men det er selvfølgelig et langt og sejt træk. Vi må se, hvor vi er om et år," slutter Mads Bojsen.