Flere piger har hænderne på en basketball

På fire år er antallet af piger i DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbunds klubber steget med 704 medlemmer. Fra 2016 til 2017 er 297 flere piger begyndt at spille basket.

297 flere piger har grebet basketball'en fra 2016 til 2017. Foto: Bent Nielsen

Flere og flere piger fylder basketballhallerne rundt omkring i landet. De nyeste medlemstal fra DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund viser, at antallet af piger og kvinder i dansk basketball er steget fra 3.153 i 2013 til 3.857 i 2017.

Væksten på pigesiden er især båret af aldersgruppen 0-12 år. Her har der isoleret set været en stigning på 59 procent fra 1.039 piger i 2013 til 1.677 i 2017. Det er positivt, da det i DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund har været en satsning at få flere piger på holdet.

Differentiering er et nøgleord, hvis flere piger skal spille basket

En af de klubber, som har oplevet stor fremgang af 0-12-årige piger, er Børnebasket København. I 2015 havde de blot seks pigespillere under 12 år, men et vellykket stykke arbejde har gjort, at de nu kan skrive 116 piger i medlemstallene.

”Vi er breddeorienterede, så de helt små piger spiller for eksempel ikke kampe. De skal have tid til at blive dygtigere, så de føler, de kan følge med. Desuden har vi som udgangspunkt to trænere på hvert hold, så vi kan dele op og differentiere træningen lidt,” siger Jens Laulund, formand for Børnebasket København.

”Nogle gange er pigerne til træning med drengene, men så har vi en pigeende og en blandet ende, så man selv kan vælge, hvor man vil være med. Hvis vi skal fastholde pigerne på den lange bane, ved vi dog godt, at vi skal have rene pigehold,” fortsætter han. 

Basket kommer ud til børnene – til deres lokalområde, i deres hverdag

I Børnebasket København har de den tilgang, at idrætten skal komme til børnene. De har lige nu seks afdelinger i og omkring København og samarbejder med mange skoler og SFO’er, hvilket betyder, at de automatisk får både drenge og piger introduceret til klubben og sporten.

Faktisk har klubben en næsten lige fordeling af drenge og piger. 41 procent af klubbens 282 medlemmer er piger, mens det på landsplan kun er gennemsnitligt 33 procent af klubbernes 0-12-årige medlemmer, som er piger.

”Vi har mange afdelinger og bringer på den måde basket ud til børnenes lokalområde. Vi er på skolerne og SFO’en, så vi har mange børn igennem derfra og vi gør det nemt ved, at du kan spille basketball lige efter SFO-tid, så du har fri, når du kommer hjem,” forklarer Jens Laulund.  

Basketpiger vægter relationer frem for resultater

Piger rekrutterer piger. Det er noget, de har erfaret i Børnebasket København. Kvindelige trænere, hjælpetrænere og holdledere er tryghedsskabende og har en anden tilgang til pigerne end de mandlige trænere.

”Det er ikke resultaterne, som driver pigerne. Det er antallet af relationer, mere end det er noget andet, der driver værket,” udtaler Jens Laulund.

Det er DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund enige i.

”Drengene går til noget, mens pigerne går med nogen til noget. De har en anden social afhængighed, hvor det er vigtigt at gå sammen med sine veninder. Derfor er det godt at have en kvinde omkring holdet, som ikke nødvendigvis er træner eller holdleder, men som holder øje med det sociale," siger Mads Bojsen, konsulent ved DGI Basketball.

Falcon forsøger at fastholde de ældre piger i basket

Medlemstallene viser imidlertid også, at det kniber lidt med at fastholde og tiltrække ældre pigespillere. Antallet af kvindelige udøvere i alderen 13-18 år er faldet fra 915 i 2013 til 854 i 2017, dog med stigninger mellem 2015 og 2017. Blandt de 19-24-årige er antallet faldet fra 430 til 347.

I basketklubben Falcon, hvor Jens Laulund også er aktiv, forsøger de at komme udviklingen til livs ved at tilbyde pigerne at spille på et af to hold. Enten vælger de mesterholdet med større krav og træninger tre gange om ugen, eller også er de på breddeholdet, som træner to gange om ugen, men hvor man ikke er forpligtet til at komme hver gang.

”Man skal leve med, at nogle af ens bedste spillere vælger breddeholdet, men mesterholdet til gengæld har commitment. Hvis man vælger bredden, kan der komme nybegyndere til. Det har gjort, at vi har mistet nogen, men samlet set har vi øget medlemstallet på det. Spillerne virker godt tilfredse,” fortæller Jens Laulund, træner for U13-U16 piger og U17 damer i Falcon.

Medlemsudviklingen blandt piger og kvinder i DGI Basketball fra 2016-2017

0-12-årige: Vækst på 197 medlemmer fra 1.480 (2016) til 1.677 (2017)

13-18-årige: Vækst på 48 medlemmer fra 810 (2016) til 858 (2017)

19-24-årige: Fald på 32 medlemmer fra 375 (2016) til 343 (2017)

25-59-årige: Vækst på 93 medlemmer fra 863 (2016) til 956 (2017)

60+: Fald på 9 medlemmer fra 32 (2016) til 23 (2017)

Kilde: DGI's medlemstal