Foreningsudvikling giver flere frivillige hos Glostrup Basketball

En medlemsvækst på 45 procent, fra 122 medlemmer i 2014 til 178 i 2017, betød, at Glostrup Basketball pludselig stod med for få frivillige til for mange opgaver.

Glostrup Basketball vil i større grad anerkende klubbens frivillige og gøre det mere attraktivt at være frivillig. Foto: Frederik Glavind

Med 56 nye medlemmer på tre år fik trænerne i Glostrup Basketball hurtigt hænderne fulde. Fra 2014 til 2017 steg medlemstallet fra 122 til 178 medlemmer, men antallet af frivillige trænere og hjælpere fulgte ikke med.

”Vi har været ret gode til at gøre opmærksomme på os selv på de sociale medier. Det endte bare med, at vi manglede kapacitet til at tage os af nye medlemmer. Det er svært at tage hånd om en ny, når man står ene træner med 25 spillere,” siger Frederik Glavind, næstformand i Glostrup Basketball.

For at få mere styr på organiseringen kontaktede klubben DGI Basketball med henblik på et foreningsudviklingsforløb i Bevæg dig for livet. Og her blev målet at få flere frivillige, som sammen kunne løfte klubbens opgaver.

Hvad får din klub ud af et udviklingsforløb i Bevæg dig for livet?

Få DGI og DIF som sparringspartnere igennem et foreningsudviklingsforløb i Bevæg dig for livet. Forløbet  følger en fast plan, men tager udgangspunkt i jeres behov. 

I får blandt andet hjælp til at:

  • Få flere medlemmer
  • Engagere flere frivillige
  • Uddanne trænere og instruktører
  • Starte nye aktiviteter og mindske frafald

Læs mere om foreningsudvikling i Bevæg dig for Livet her

Eksisterende medlemmer er potentielle frivillige

Et udviklingsforløb i Bevæg dig for livet er et fleksibelt tilbud, hvor konsulenter fra DIF og DGI sammen med den enkelte forening analyserer og optimerer dele af foreningens drift og virke.

I Glostrup Basketball stillede de blandt andet skarpt på at uddanne eksisterende medlemmer som dommere og trænere. På den måde har klubben fået flere til at hjælpe med opgaverne omkring kampafvikling.

”Det har også været nødvendigt at rekruttere nye, voksne frivillige, da vi har flest unge medlemmer. På den front har vi faktisk fanget nogle gode frivillige, som ikke har baggrund i basket,” forklarer Frederik Glavind.

Flere medlemmer, flere opgaver og flere frivillige tegner fremtiden

Fremover skal Glostrup Basket arbejde videre med deres målsætninger i samarbejde med konsulenter fra DGI. For arbejdet fortsætter og strukturen for næste sæson skal klarlægges.

”Vi er langt fra der, hvor vi gerne vil være. Vi vil give unge flere gode oplevelser med basket. Derfor skal vi ud og rekruttere frivillige til de opgaver, der er på bordet. Men inden det skal vi definere opgaverne klart, for ellers får man ikke nogen frivillige,” udtaler Frederik Glavind.

Flere frivillige skal på banen for, at Glostrup Basketball de næste par år kan nå deres målsætning om en medlemsfremgang på cirka 10 procent om året. Klubben håber, at de frivillige kan komme indefra i form af forældre og tidligere spillere eller trænere. Desuden vil de i højere grad anerkende de frivilliges arbejde med priser, oplevelser og uddannelse.

Medlemsudviklingen i Glostrup Basketball fra 2014-2017

2014: 122 medlemmer

2015: 142 medlemmer

2016: 179 medlemmer

2017: 178 medlemmer