Når basketball er en livsstil: Joachim bruger al sin tid i klubben

21-årige Joachim Rønnest hører til blandt sjældenhederne. For ham er basketball ikke en hobby men en livsstil, der fylder stort set alle døgnets 24 timer.

Joachim Rønnest sammen med et af de fem hold han træner. Foto: Michael Jacobsen

Joachim Rønnest brænder for sporten i Gladsaxe Basketball Klub, hvor han er træner for fem børne- og ungdomshold samt en aktiv del af bestyrelsen og aktivitets- og festudvalget.

”Jeg ønsker at give børnene og de unge en god oplevelse ved at spille basketball. Nogle af mine bedste barndomsminder er glæden ved at være en del af et fællesskab omkring sport og fysisk aktivitet, og jeg håber, at kunne være med til at skabe sådanne minder,” siger Joachim Rønnest.

Den unge unikke basketball entusiast lægger ikke kun sin energi i sit lokalområde, men lægger også en stor arbejdsindsats på nationalt plan.

”Jeg er medlem af Danmarks Basketball Forbunds Børne- og Ungeudvalg, der har til opgave at gøre basketball attraktivt blandt børn og unge. Derudover arbejder jeg for BørneBasketFonden, hvor jeg blandt andet har undervist folkeskoleelever i Gladsaxe kommune i basketball og er lykkedes med at få aktiveret mere end 400 børn og unge,” fortæller Joachim Rønnest.

Klubudvikling skaber fordelagtige tilbud til børn, unge og voksne

Joachim Rønnest engagement er drevet af lyst, hvori han ønsker at gøre en forskel for børn og unge samt at udvikle Gladsaxe Basketball Klub. Derudover håber han, at kunne være med til at udbrede basketball yderligere til hele Danmark.

”Basketball er den sjoveste sport, men samtidig er det en forholdsvis lille sport i Danmark. I Gladsaxe Basketball Klub satte vi i foråret 2017 gang i et udviklingsforløb i samarbejde med DGI og F.I.G, så vi kunne udvikle og forbedre tilbuddene til vores medlemmer og forhåbentligt rekruttere nye medlemmer,” siger Joachim Rønnest.

Udviklingsforløbet bliver støttet op af Gladsaxe Kommune, da de har valgt at sætte fokus på sundhed og bevægelse blandt kommunens borgere.

”I Gladsaxe Basketball Klub har vi været ude på folkeskoler, hvor vi har overtaget idrætsundervisningen, og vi har været ude i børnehaver, hvor vi også har fået aktiveret de helt små børn. Derudover har vi startet et motionsbasketballhold op for kvinder samt et familie basketballprojekt, hvor vi får aktiveret hele familien,” fortæller Joachim Rønnest.

Gladsaxe Basketball Klub vækster med gode tiltag og initiativer

Gladsaxe Basketball Klubs tilstedeværelse blandt kommunens borgere gør, at det er en klub i vækst. Derudover sætter klubbens bestyrelse også en stor ære i at være ude blandt klubbens medlemmer, hvilket også er medvirkende til udviklingen af klubben.

”For 5-7 år siden var der ikke en ungdomsafdeling i Gladsaxe Basketball Klub. Men investeringen i at få afdelingen op at køre, har kun været en succes. I dag har vi flere hold i de forskellige årgange, og bestyrelsens tilstedeværelse ude i hallen gør, at vi løbende kan justere og forbedre vores tilbud til børn og unge,” fortæller Joachim Rønnest.

Et andet succesfuldt tiltag er familie basketballprojektet.

”Forældre er ofte med deres børn til træning, hvor de sidder og hænger ude på bænken. Det drog vi fordel af og inviterede en masse familier ind på banen sammen med deres børn,” siger Joachim Rønnest.

Joachim Rønnests initiativer og store engagements omkring projekterne har udelukkende været en succes, og klubbens ser sig selv vækste endnu mere i de kommende år.