Nordjysk basketballklub fik vokseværk med hjælp fra syriske flygtningepiger

Nordjysk Basket Union - Vendsyssel blev startede 26. januar 2016 med tre medlemmer fra en nedlagt naboklub. To og et halvt år senere tæller klubben 53 medlemmer under 16 år, hvor over halvdelen er piger, og hvor kun tre er etnisk danske medlemmer.

Nordjysk Basket Union - Vendsyssel fra Brønderslev har på få år etableret en velfungerende klub med vokseværk ved at tilbyde træning til lokale flygtninge og indvandrere. Foto: Pixabay

Egentlig startede det lidt som en spøg, da Danilo Jensen registrerede Nordjysk Basket Union - Vendsyssel fra Brønderslev hos Danmarks Basketball Forbund i januar 2016. Han havde tre drengespillere, han kendte fra en nedlagt naboklub, som gerne ville spille for sjov med ham som – nærmest personlig – træner.

”Sådan kørte det, indtil vi pludselig stod med seks syriske piger i slutningen af 2016. Vores lokale skole havde en syrisk flygtningepige, som ikke havde lyst til fodbold eller håndbold, men var besat af basketball. Skolen tog kontakt til mig og spurgte, om jeg ikke kunne gøre noget, og pludselig havde vi et lille pigehold, fordi den første pige trak flere med,” udtaler Danilo Jensen, formand.

I dag tæller klubben 31 piger i alderen 8-14 år. Det gik nemlig stærkt, da først rygterne spredtes i den nordjyske by. I foråret 2017 fik klubben tilgang af piger fra Afrika og Mellemøsten, og tæller velsagtens snart spillere fra samtlige verdensdele – fra Sydamerika til Østen.

Nordjysk Basket Union - Vendsyssel skulle have været en ren pigeklub

Derfor fik Danilo Jensen den idé, at klubben skulle være en klub udelukkende for piger. Han fandt nemlig ud af, at pigerne søgte et rum, hvor de kunne være lidt i fred fra drengene. Desværre tillader de kommunale regler ikke den slags begrænsninger, så han måtte åbne op for drengene. Det viste sig dog også at være et glimrende tiltag.

”Hvor der er piger, er der også drenge, så i foråret 2017 startede vi de første drengehold. Her godt et år senere kan vi mønstre hold indenfor U11, U13 og U15 for både drenge og piger, og vi har et U8-hold for piger og et dameseniorhold lige på trapperne. Vi har i alt otte hold lige nu,” fortæller Danilo Jensen.

Indtil videre er han selv træner for alle hold, men han kan efterhånden godt mærke, at han har nået smertetærsklen for, hvad han kan klare ved siden at sit job som timelærer på basketballlinjen på Horne Efterskole. Det hele går op i basketball.

Basketballklubben skal bidrage til god integration – med bindeled til forældrene

Danilo Jensen har nemlig høje ambitioner på sine spilleres vegne. Ikke fordi de skal være de bedste på banen, men fordi han har et brændende ønske om at bidrage til god integration, og ikke mindst klæde børnene på til at bidrage til udviklingen af deres eget liv.

”Mange af vores piger har aldrig været idrætsaktive, før de startede hos os. Det er ikke nødvendigvis naturligt for dem at komme til tiden, at klæde om og bade med andre eller blive mødt med krav om at høre efter til træning. Derfor går jeg meget op i at lære dem og deres forældre om værdierne i det danske foreningsliv, da den viden og læring også kan bruges ude i livet,” påpeger Danilo Jensen.

Han mener, at nøglen til god integration i lige så høj grad går gennem forældrene. Derfor gør han også en stor indsats for at involvere dem omkring holdene. De har været med til at køre ud til kampe og fra den kommende sæson håber han at kunne involvere et par stykker som holdledere.

”Jeg oplever faktisk, at forældrene er meget engagerede i deres børn. De har endnu ikke lært, at det er en god idé med samkørsel, så alle børn ikke kommer hver for sig, så den del skal vi have på, men til gengæld laver de en helt familietur ud af det til kampe, hvor hele familien ofte er med ude at kigge,” siger Danilo Jensen.

Vi er så inkluderende som muligt, så vi gør det muligt for børnene og deres forældre at ’arbejde’ kontingentet af

Danilo Jensen, formand for Nordjysk Basket Union - Vendsyssel

Samskabelse er et vigtigt begreb hos Nordjysk Basket Union - Vendsyssel

Ambitionen for den kommende sæson er at fastholde de nuværende medlemmer og komme ud at spille turnering, men det er svært, når klubben kun har en træner – Danilo Jensen. Derfor håber han, at nogle af de ældste spillere vil tage en træneruddannelse og hjælpe til, ligesom der også kan komme hjælpetrænere til fra basketballlinjen på den lokale efterskole.

”Vi arbejder rigtig meget med samskabelse i vores klub, så der kommer en kobling mellem foreningslivet og lokalsamfundet. Hvis vi kan samarbejde med efterskolen om at få trænere derfra og samtidig selv uddanne nogle trænere, der kan tage aktivt medborgerskab, så lykkes vi,” pointerer Danilo Jensen.

Faktisk har han også en drøm om at tilbyde lektiehjælp udvalgte lørdage hen over året med hjælp fra lokale lærerstuderende fra Brønderslev. Han oplever nemlig, at mange af børnene ikke overraskende har svært ved især dansk og matematik, så der mener han, at klubben skal tage et medansvar. Og så er der jo mulighed for at spille basket i pauserne, som han siger.

”Jeg har også en plan om at koble vores træning med teori om kroppens anatomi og fysiologi, så børnene lærer, hvorfor man får sidestik eller hvorfor det er vigtigt at bevæge sig. Det synes jeg, at træningen i mange traditionelle idrætter mangler, og jeg vil gerne være med til at skabe sundere, klogere og bedre mennesker,” udtaler Danilo Jensen.

Klubben skal hente penge til at deltage i turneringen hos Danmarks Basketball Forbund

Første opgave lige nu er dog at skaffe penge til klubben til spilletøj og bolde, fordi planen er at tilmelde syv hold til turneringen hos Danmarks Basketball Forbund efter sommerferien, så de ikke kun skal spille træningskampe mod lokale hold fra Aalborg eller Sæby. Der er dog ikke særlig stor økonomi i den lille klub, fordi størstedelen af spillerne er børn af forældre, der ikke har alverden at gøre med.

”Vi er så inkluderende som muligt, så vi gør det muligt for børnene og deres forældre at ’arbejde’ kontingentet af, fx ved at samle bolde eller vaske overtrækstrøjer. Kørsel til kampe trækkes også fra. Det betyder meget, at den mulighed er der, så både børn og forældre føler, at de bidrager, så godt de formår,” fortæller Danilo Jensen.

Indtil videre har han ikke haft den store succes med at sende sponsorbreve ud til de lokale virksomheder i søgen efter penge – der er mange om buddet, som han siger – men Danilo Jensen knokler ufortrødent videre med udviklingen af Nordjysk Basket Union - Vendsyssel, som trods den korte historie allerede har meget at være stolte af.

5 gode råd: Sådan præsenterer Nordjysk Basket Union - Vendsyssel deres tilbud til flygtninge

Ønsker din klub at gøre en forskel i samfundet ved at rekruttere nye medlemmer blandt flygtninge og indvandre?

Bliv inspireret af Nordjysk Basket Union - Vendsyssel, der giver følgende gode råd til andre klubber:

  1. Opfordr nuværende spillere til at tage søskende og/eller venner med til træning
  2. Brug det lokale integrationsråd til at italesætte tilbuddet overfor børn, unge og forældre
  3. Deltag i møder med forældre i det lokale fælleshus med henblik på at præsentere jer selv
  4. Få oversat praktisk information om træning og kamp til forældre via tolke i integrationsrådet eller kommunen
  5. Gør opmærksom på, at der er mulighed for at ’arbejde’ kontingentet af, hvis din klub har mulighed for at tilbyde det