Over 4.000 piger spiller nu basketball i Danmark

Siden 2015 har dansk basketball oplevet en tilgang på over 1.000 pigespillere. Den gode stime fortsætter i den seneste medlemstalsopgørelse, som afslører, at 320 flere piger har fundet vej til basketkurven fra 2017 til 2018.

320 flere piger har sat hænderne på en basketball fra 2017 til 2018 Foto: Bent Nielsen

Hos SISU Basketball, som generelt har fået flere medlemmer, er knap 50 nye piger trukket i basketballtrøjen. Klubben har fokus på at blive flere i ungdomsafdelingen, og i det ligger også et stort fokus på at få flere piger til klubben. Når pigerne får gode oplevelser med basketball, er de også de bedste ambassadører for rekruttere nye spillere.

”Vi har fokus på at prioritere pigerne, både i forhold til træningstider, trænere og det sociale, og vi sørger for at fortælle de gode historier, om vores pigehold – for eksempel at vi sidste år var flere pigehold end drengehold afsted til et stort stævne i Sverige,” fortæller Jesper Stadil, formand i SISU Basket.

Det sociale er vigtigt for piger

Men det er svært at fastholde pigerne, når efterskoler, gymnasier og dét at være ung konkurrerer mod basketballen. Derfor er det vigtigt at differentiere mellem piger og drenge mener både SISU og DGI basketball.

”Drengene skal bare have en bold og en kurv, men for at fastholde pigerne skal der noget mere til. I ungdomsårene kræver det, at forventningerne til pigerne er fleksible, så der er plads til og forståelse for, hvis man i nogle perioder træner lidt mindre,” forklarer Jesper Stadil.

”Drengene går til noget, mens pigerne går med nogen til noget. De har en anden social afhængighed, hvor det er vigtigt at gå sammen med sine veninder. Klubberne er blevet gode til at have øje for dette og til at tage godt i mod pigerne. Det gør, at flere og flere piger spiller basketball” siger Mads Bojsen, konsulent ved DGI Basketball.

Gymnasiehold skal samle pigerne op efter 9. klasse

For fortsat at kaste basketballen i flere pigehænder, vil SISU Basketball fortsætte med at have fokus på at skabe en bred og stor ungdomsafdeling, men den store ambition er også at fastholde pigerne efter 9. klasse.

”Vi vil rigtig gerne lave et slags opsamlings-hold eller gymnasiehold for dem, der kommer hjem fra efterskole eller udlandsophold, men som ikke har ambitioner om eller lyst til at træne tre gange om ugen,” fortæller Jesper Stadil.

”Fordi det sociale har så stor betydning for pigerne, arbejder vi i DGI Basketball, Danmarks Basketball Forbund og BørneBasketFonden på at etablere et netværk på tværs af klubberne for eksempel gennem Girls Got Game. Når pigerne allerede kender hinanden, er det mere attraktivt for pigerne at lave et hold med naboklubben i stedet for at stoppe til basketball,” siger Mads Bojsen.

Medlemstal piger 2018 - DGI Basketball

0-12 år: 1.777 piger

13-18 år: 947 piger

19-24 år: 375 piger

25-59 år: 1.055 piger

60 år og derover: 23 piger

I alt: 4.177 piger

Kilde: DGI's medlemstal

Medlemstal piger 2017 - DGI Basketball

0-12 år: 1.677 piger

13-18 år: 858 piger

19-24 år: 343 piger

25-59 år: 956 piger

60 år og derover: 23 piger

I alt: 3.857 piger

Kilde: DGI's medlemstal