Portræt af DGI's nye konsulent med ansvar for basketball

Der er kommet en ny fisk i dammen hos DGI, hvor Emil Tarp tager over som basketballkonsulent.

Emil står klar til at hjælpe alle basketballforeninger

DGI's nye konsulent med ansvar for basketball, Emil Tarp, kommer med et stort personligt drive for foreningsidræt, og han glæder sig til at hjælpe den danske basketballscene med at blive større og stærkere, så endnu flere finder glæden ved basketball.

Kundskaben at kunne jonglere med bøger og bolde

Igennem sin opvækst har Emil dyrket både basketball og håndbold i foreningssammenhæng i det nordlige Aarhus. Starten på gymnasiet blev dog et vendepunkt for ham.

Ved optagelsen på gymnasiet fandt han ud af, at han måtte prioritere sin tid bedre. Det var svært at balancere forventninger fra foreningsidrætten med kravene fra gymnasiet. Hvad gør man så, hvis man vil være en del af foreningslivet? Han startede en flagfootballklub med sine gymnasiekammerater. Uden at skulle bruge en masse hverdagsaftener og lange køreture i weekenderne til kamp, gav det stort udbytte for de travle gymnasiedrenge.

”Det var en god måde at være en del af et ekstra fællesskab i den periode af mit liv,” siger Emil Tarp.

En tilværelse i Odense gav nye erfaringer

Efter nogle sabbatår stod den på nye udfordringer. Beslutningen blev taget. Teltpælene blev revet op i Aarhus og flyttet østpå til Odense. Her startede han på studiet Idræt og Sundhed på SDU. Hvad skal man så foretage sig? ”Da jeg kom til Odense, søgte jeg mod foreningslivet. Det var vigtigt for mig at kunne mødes med andre unge ved siden af studiet,” udtaler Emil Tarp.

Med et mangfoldigt ungdomsmiljø og dermed rig mulighed for at finde en forening med mange unge, faldt valget på den nærtliggende beachvolleyklub. Der fandt han stor værdi: ”Det var et rart miljø, hvor jeg følte mig tilpas fra første dag.” Koblingen mellem det sociale fællesskab og foreningslivet var den helt rette kombination.

Emils første bekendtskab med foreningsudvikling

I takt med, at Emil blev mere og mere glad for foreningslivet ved siden af studiet, steg lysten og motivationen også for at bidrage til fællesskabet og udviklingen af miljøet.

"Jeg startede med at byde ind på små opgaver i klubben og hjælpe til med stævner eller sociale arrangementer. Dette førte stille og roligt til mere engagement, og til sidst endte jeg med at være frivillig i et udvalg, som arbejdede mod at få bygge et nyt stort beachcenter,” siger Emil Tarp.

På studiet fordybede Emil sig også mere og mere i det danske foreningsliv, og skrev opgaver om forenings- og idrætsfacilitetsudvikling. Efter endt uddannelse var motivationen for at arbejde med foreningslivet kun blevet større, og Emil blev tilknyttet som instruktør i DGI Østjylland.

Glæden ved at bevæge sig skal plantes og vokse, når man er barn, og det må helst ikke visne væk, når man bliver ældre. Vi motiveres af noget forskelligt, så det er fedt at arbejde med foreninger, der er opmærksomme på at lave hold og træning, som er tiltalende for forskellige målgrupper

Emil Tarp

Potentialet i DGI Basketball skal opfyldes ved hjælp af Emils personlige kompetencer

Hele livet har han været en aktiv del af det danske foreningsliv. Den begejstring, han har opbygget til foreningsidrætten gennem sit liv, skal nu bruges på at give tilbage. Og det er der en plan for.

”Det er vigtigt for mig, at alle kan være en del af foreningslivet, og at de får succesoplevelser og lyst til at komme igen, når de har været til en basketballtræning. Og det mener jeg, at fokus på bevægelsesglæde kan hjælpe med,” siger Emil Tarp.

Antallet af basketballudøvere er stigende. Og i takt med en stigning i antallet af spillere, vil idrætsbilledet blive mere bredt. Det er derfor vigtigt, at klubberne og trænerne er opmærksomme på, hvad der motiverer deres medlemmer og giver dem lysten til at komme igen. Der er mange gode basketballtilbud i Danmark, og det ønsker Emil både at understøtte og udvikle på løbende.

”Med et stærkt samarbejde kommer vi længst”

”Vi oplever stadig en god fremgang med basketball i storbyerne. Vi ser også en positiv udvikling uden for de store byer, men der er nogle andre forudsætninger for at drive en basketballforening, få flere medlemmer samt rekruttere frivillige i de mindre byer," konkluderer Emil og tilføjer:

"Men der er rigtig mange dygtige frivillige i Danmark, så jeg glæder mig til at arbejde sammen med dem og få basketball til at stå stærkt i hele Danmark."

Emil er ikke sen til at rose det flotte arbejde, der er blevet lagt i dansk basketball indtil nu. Medlemstallet stiger, og basketballklubberne bliver flere. Især samarbejdet mellem treenigheden inden for dansk basketball, DGI Basketball, DBBF og BørneBasketFonden er noget, han ønsker at fortsætte.

”Vi kan se på tallene, at antallet af medlemmer er steget de sidste otte år, og det er i særdeleshed takket være det enormt stærke samarbejde. Organisationerne er dygtige til at komplementere hinandens ressourcer og kompetencer, således de spiller hinanden gode,” siger Emil Tarp.

Emils målsætninger er klare: Igangværende initiativer skal understøttes af fremtidige tiltag

Målet for Emil er at bygge videre på det stærke fundament, som er lagt gennem samarbejdet. ”Jeg skal ikke revolutionere. Jeg skal bidrage og udvikle,” udtaler han. Fokus er på at udvikle med de kompetencer, som han kan bidrage med.

Basket er for mig en attraktiv idræt, hvor der er masser af tempo og point. Det spilles med høj intensitet, så man får sved på panden. Samtidig er det en idræt, hvor alle kan bidrage og finde deres plads på banen.

Emil lægger vægt på, at en del af hans arbejde går ud på at give klubberne det rigtige tilbud til den rette målgruppe. Både udbud af hold til udøvere, samt kurser og uddannelser til instruktører er på paletten. Deri ser han også et potentiale for en endnu større medlemsvækst.

Samtidig skal basketballforeningerne tilbydes samme tilbud, som de i forvejen gør brug af. Her er opmærksomheden i særgrad målrettet mod at skabe flere stærke og vedvarende basketballforeninger. Her mener Emil, at der skal ydes støtte til foreningerne i form af sparring til træningsmiljøet og bæredygtigheden i foreningerne. Samtidig med man har fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige.

For udøverne er der fokus på at give glæde ved basketball. ”Det skal være sjovt at spille basketball,” fortæller Emil begejstret. Støtten skal ydes i hele landet, og han ser frem til udfordringen i at have føling med alle foreninger i Danmark.

”Min opstart har været god, og jeg er glad for at være her. Jeg ser frem til alt det spændende arbejde med basketball i Danmark. Jeg tror på, at endnu flere kan finde glæden i denne fantastiske idræt, og jeg glæder mig til at samarbejde med alle, der vil være med til at udbrede dansk basketball.”