Sådan kan der spilles basketball under coronakrisen

DGI og DIF har udstukket nye retningslinjer for åbning af udendørs aktiviteter, og du kan her se, hvordan der kan spilles basketball.

Bolden må ligge stille i hallerne lidt endnu, men udendørs basketball må stille og roligt starte op igen. Arkivfoto. Foto: Bent Nielsen

Kulturministeriet kom i går aftes med nye retningslinjer for udendørs idræt, som er gode nyheder for dansk basketball. Der kan nu spilles basket, hvis der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger fra myndighederne - særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

DBBF - Danmarks Basketball Forbund - og DGI Basketball har på baggrund af de nye retningslinjer udarbejdet en række gode råd, som gælder for basketball. For indendørs baner og faciliteter gælder det stadig, at disse skal forblive lukkede. Dette er ikke en anbefaling, men et krav.

Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i klubben.

Der må stadig ikke arrangeres turneringer, stævner og lignende på tværs af foreninger eller i egen forening.

Hvad skal jeg gøre som basketballklub og -træner?

 • Kropskontakt skal så vidt muligt stadig undgås, og at der skal så vidt muligt holdes afstand. Men basketball med fysisk kontakt kan nu gennemføres, hvis der til gengæld er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger fra myndighederne - særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Minimér andelen af træningstid med kropskontakt - særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Der kan igangsættes spilrelaterede aktiviteter, når de generelle sundhedsmæssige retningslinjer overholdes og andelen af træningstid med kropskontakt begrænses.
 • Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. 
 • Der skal være en træner/frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.
 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse og lignende. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Klubhuse kan holdes åbent for administrativt arbejde.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hæng en plakat op ved banen. Se mere under 'links' i bunden af artiklen.

Hvad skal jeg gøre som basketballspiller?

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub.
 • Ankomst til klubbens faciliteter sker tidligst fem minutter før starttid. Forlad faciliteterne hurtigst muligt efter spillet for at undgå for mange personer i området samtidig.
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr.
 • Medbring drikkevarer hjemmefra.
 • Medbring desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil.

Udover disse gode råd til basketballklubber, -trænere og -spillere, anbefaler DBBF og DGI Basketball på det kraftigste til, at man følger følgende anbefalinger fra DIF og DGI.

Anbefalinger fra DIF og DGI

 • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 10 personer
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene. Se mere under 'links' nedenfor.
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Læs alle retningslinjer fra DIF og DGI.

Danmarks Basketball Forbund og DGI Basketball følger løbende udviklingen på politisk og sundhedsfagligt plan for at vurdere, hvornår det kan være muligt på forsvarlig vis at lukke op for yderligere aktiviteter i basketballklubberne.

Links

Opdateret 14. maj kl. 11.44.