Viby Basket viste ministeren en vej til at få flere med indvandrerbaggrund med

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye var på besøg hos Viby Basket, hvor åben skole-forløb får flere børn med anden etnisk baggrund med i foreningen.

Mattias Tesfaye fik sig en basket-snak med drengene, der går på forskellige skoler, men spiller sammen i Viby Basket.

22 drenge til basketball. En træner. Og en udlændinge- og integrationsminister på besøg. Det var en lidt speciel torsdagstræning på U13 og U11-holdet i Viby Basket, men det lod spillerne sig ikke mærke af. Der blev driblet, kastet og lavet skudforsøg.

Mattias Tesfaye var inviteret på besøg af DGI for at møde en idrætsforening, der gør en indsats for rumme alle børn i lokalområdet, også dem anden etnisk baggrund.

”Jeg er interesseret i, hvordan vi kan få flere børn fra indvandrerfamilier ind i foreningslivet. Vi kan se statistisk, at unge der går til idræt klarer sig bedre i skolen, og flere får en uddannelse og et arbejde. I en forening lærer du at indgå på et hold, respektere en træner og prøve at præstere, uden at det skal være rent stræberi. Du lærer at fungere i et fællesskab,” sagde Mattias Tesfaye.  

Baggrund for ministerbesøget

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har indgået et samarbejde med DGI, DBU og DIF om at få flere børn og unge med indvandrerbaggrund til at blive en del af fællesskabet rundt i landets foreninger. Målet er også, at flere af deres forældre bliver aktive som frivillige.

Med til besøget hos Viby Basket var også DGI's formand Charlotte Bach Thomassen. Marcus Knuth, konservativt folketingsmedlem og ordfører for udlændinge og integration. Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet og formand for DGI Østjylland Torben Märcher.

Åben skole giver nye medlemmer

Viby Basket er en del af Viby Idrætsforening, der geografisk både dækker villaer og parcelhuse og de boligsociale områder Rosenhøj og Grøfthøjparken. Og foreningen forholder sig til lokalområdet, fremhævede formand Morten Jespersen:

”Vi betragter det ikke som integration. Men vi vil være rummelige, og vi vil gerne have flere med, og når man ser på de børn, der er i området, så er der et stort potentiale. Derfor er vi med til arrangementer i lokalområdet og vi samarbejder om åben skole. Det giver nye medlemmer,” fortalte formanden.

Det er BørneBasketFonden, der sammen med Viby Basket har stået for flere åben skole-forløb på Søndervangsskolen, hvor de overtager idrætsundervisningen i seks uger. Derved får foreningen fat i nogle nye børn, også med anden etnisk herkomst.

Børnene kommer ikke af sig selv

Og Mattias Tesfaye lyttede nysgerrigt.

”Noget af det jeg har lært her i Viby er, at et tæt samarbejde om åben skole om at komme ind i undervisningen over længere tid og præsentere børnene for en ny idrætsgren, det kan gøre forskellen for at få dem ind i foreningerne,” sagde ministeren.

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, slog fast, at mange idrætsforeninger gerne vil samarbejde om åben skole:

”Intensionen med åben skole var at skabe brobygning mellem skoler og foreninger. Få er lykkes med det, men idrætsforeningerne vil gerne. De her børn kommer ikke i foreningen af sig selv, men foreningerne kan møde dem i skolen og åbne deres øjne for noget nyt.”

En anden vej er også at samarbejde med opsøgende medarbejdere i boligsociale områder og organisationer som Red Barnet.

Idrætsforeninger er bedre til integration 

Viby Basket arbejder på flere planer for at få medlemmer med anden etnisk baggrund. At træningen for børnene foregår på den skole de kender, er et stort plus. Foreningen hjælper også med en presset økonomi til at søge kontingentstøtte fra kommunen, og der er forståelse for, at ikke alle forældre er lige ressourcestærke eller er klar på at vaske trøjer og køre til kamp. 

Formand Morten Jespersen har ikke meget fidus til tidsbegrænsede integrationsprojekter eller pop-up-aktiviteter, der kun er målrettet et boligsocialt område. Det er den vedholdende, langsigtede indsats, der gør en forskel.  

”Jeg er ikke i tvivl om, at idrætsforeninger er meget bedre til integration. For når børnene træder ind i hallen, så er det lige meget, hvilken baggrund de har, og om deres far er direktør eller rengøringsassistent, så handler det om at spille basket. Samtidig presser vi på, for at de store bliver hjælpetrænere og dommere. De vokser med opgaven og bliver gode rollemodeller,” sagde Morten Jespersen.

Vil gerne have flere medlemmer

Og Viby Basket vil gerne have flere medlemmer med anden etnisk baggrund. Men foreningens frivillige kan ikke stå for aktiviteter i skoletiden. Og derfor kom foreningsformanden også med en opfordring til ministeren om at hjælpe foreningerne med en koordinator eller facilitator til at stå for kontakt til skolerne og andre opgaver.

Ministeren var bestemt lydhør.

”Vi skal tage børnene i hånden og hen i foreningen. Vi skal arbejde med åben skole. Og vi skal se, hvordan vi kan styrke foreningerne ved at understøtte i stedet for at overtage ildsjælene,” sagde Mattias Tesfaye.