Få flere piger i klubben med DGI Basketball

DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund har i en længere årrække gjort en indsats for at få flere piger til at spille basketball. Vi er klar til at bakke jeres klub op med hjælp og gode råd, hvis I ønsker at starte et eller flere hold kun for piger.

Hvordan får I flere piger i jeres basketballklub? Vores erfaringer viser, at det vigtigste er, at klubben ønsker det.

Vi har flere forskellige tilbud, der kan hjælpe jer på vej:

  • Piger søger klub: Vi hjælper jer med at finde, opkvalificere og lønne dygtige pigetrænere til klubbens pigehold.
  • Klub søger piger: Vi finder sammen ud af, hvordan jeres klub kan få fat i flere piger. Jeres trænere kommer på kurset 'Pigetræneren', og I får en PR-pakke til at skabe opmærksomhed om jeres pigehold.
  • Eventpakken: Vi hjælper jeres klub med at arrangere et event, fx en camp målrettet piger eller et stævne for U8- og U10-spillere.
  • Sattelitpakken: Vi rådgiver jer i, hvordan I starter nye afdelinger eller pigehold uden for jeres nærområde, eventuelt som SFO Basketball.

Få støtte til indsatser målrettet piger

Jeres klub kan søge støtte til en konkret og målrettet indsats for at få flere piger i basket med vores Pigepulje. Med Pigepuljen kan I få et tilskud på højest 2.500 kr. til initiativer, der kan få flere piger i gang med at spille basketball i jeres klub.

>> Download ansøgningsskema her <<

Ta' en snak med os. Så finder vi i fællesskab ud af, hvad I kan gøre i jeres klub.

Flere piger skal dyrke basket!

DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund arbejder sammen om at få flere piger til at spille basketball. Derfor har vi blandt andet undersøgt forholdene for piger i basketballklubber samt peget på en række anbefalinger til at gøre sporten mere attraktiv for piger.