Reglement for basketballbanen

Hvad er dimensionerne på en basketballbane? Hvor højt skal kurven hænge over gulvet? Hvilken farve skal linjerne på banen have? Spørgsmålene er mange! Få svar på dem her.

Det er ikke nødvendigvis helt nemt at gennemskue reglerne for en basketballbane.

I mange idrætshaller er der et virvar af farvestrålende linjer på gulvet, mens kurven kan indstilles i forskellige højder, og rykker man ud på gaden, er forvirringen ofte endnu større i alt fra skolegårde over multibaner til kurven hjemme over garagen.

Derfor har vi sammen med Danmarks Basketball Forbund samlet de officielle baneregler her på siden, så du let kan få et overblik. Hvad du så vælger at gøre i hallen, på skolen eller hjemme i indkørslen, er op til dig.

Reglerne er vedtaget og udgivet af FIBA den 2. februar 2014, og oversat af Danmarks Basketball Forbund.

Banen

Dimensioner

Banen skal være en hård flade og fri for forhindringer i længden 28 meter og bredden 15 meter målt mellem inderkanten af grænselinjerne.

Egen banehalvdel

Et holds egen banehalvdel består af holdets egen kurv samt den del af eget holds plade, der hører med til banen, og arealet, der afgrænses af baglinjen bag egen kurv, sidelinjerne og centerlinjen.

Modspillernes banehalvdel

Modspillernes banehalvdel består af modspillernes kurv, den del af modspillernes plade, der hører med til banen, og den del af banen, der begrænses af baglinjen bag modspillernes kurv, sidelinjerne og den kant af centerlinjen, der er nærmest modspillernes kurv.

Linjer

Alle linjer skal være opmalet med hvid farve, være 5 centimeter brede og tydeligt synlige.

Grænselinjer

Banen skal være afgrænset af grænselinjerne, der består af baglinjer og sidelinjer. Disse linjer er ikke en del af banen. Enhver forhindring, inklusiv personer siddende på holdbænken, skal være mindst 2 meter fra banen.

Centerlinjen, centercirklen og halvcirklerne

Centerlinjen er den linje, der trækkes parallelt med baglinjerne fra sidelinjernes midtpunkter. Den skal forlænges 0,15 meter ud over hver sidelinje. Centerlinjen er en del af et holds egen banehalvdel.

Centercirklen skal optegnes på banens midte og have en radius af 1,80 meter målt til yderkanten af cirklen. Hvis området inden i centercirklen er farvet, skal det være med samme farve som tresekundsfelterne.

Straffekasthalvcirklerne skal optegnes på banen med en radius af 1,80 meter målt til yderkanten af cirklerne og med deres centre i straffekastlinjernes midtpunkter.

Straffekastlinjer, tresekundsfelter og straffekast-reboundpladser

Straffekastlinjen trækkes parallelt med hver baglinje. Den skal have sin yderkant 5,80 meter fra inderkanten af baglinjen og være 3,60 meter lang. Dens midtpunkt skal være på den tænkte linje, der forbinder de to baglinjers midtpunkter.

Tresekundsfelterne er de rektangulære områder på banen, som afgrænses af baglinjerne, de forlængede straffekastlinjer og de linjer, som udgår fra baglinjerne, med deres yderkanter 2,45 meter fra baglinjens midtpunkt. Disse linjer, bortset fra baglinjerne, er dele af tresekundsfeltet. Inderarealet af tresekundsfelterne skal være opmalede med én farve.

Straffekast-reboundpladserne langs tresekundsfelterne til brug for spillere under straffekast afmærkes i båse.

3-pointsområde

Et holds 3-pointsområde er hele banen med undtagelse af det felt nærmest modspillernes kurv, herunder den linje, som afgrænser dette, defineret som:

 • De 2 parallelle linjer, som udgår vinkelret fra baglinjen, med den ydre kant 0,90 meter fra inderkanten af sidelinjerne
 • En bue med radius 6,75 meter målt fra det punkt på gulvet, der er præcis under centrum af modspillernes kurv til buens yderkant. Afstanden fra punktet på gulvet til indersiden af baglinjens midtpunkt er 1,575 meter. Buen forbindes til de parallelle linjer. 3-pointslinjen er ikke del af 3-pointsområdet.

Bænkområder

Bænkområderne skal optegnes uden for banen med to linjer. I bænkområdet skal der være 14 pladser til rådighed for holdbænkpersonerne, som udgøres af coaches, assisterende coaches, udskiftningsspillere, udviste spillere og holdledsagere. Alle andre personer skal være mindst 2 meter bag ved holdbænken.

Indkastlinjer

De to linjer med en længde på 0,15 meter skal optegnes uden for banen ved sidelinjen modsat dommerbordet med deres yderkant 8,325 meter fra inderkanten af nærmeste baglinje.

Ikke-angrebsfejlområder

Ikke-angrebsfejlområdernes streger skal optegnes på banen således:

 • En halvcirkel med en radius på 1,25 meter målt fra det punkt på gulvet, der er præcis under
  centrum af kurven, til halvcirklens inderkant. Halvcirklen er forbundet med:
  • De to parallelle linjer, der er vinkelrette på baglinjen med inderkanterne 1,25 meter fra det
   punkt på gulvet, der er præcis under centrum af kurven. Linjerne er 0,375 meter lange og
   ender 1,20 meter fra inderkanten af baglinjen.

Ikke-angrebsfejlområderne afsluttes af imaginære linjer, der – lige under forkanterne af pladerne – forbinder enderne af de parallelle linjer.

Halvcirklerne er en del af ikke-angrebsfejlområderne.

Udstyr

Følgende udstyr er påkrævet til banen:

 • Kurvesystemer bestående af:
  • Plader
  • Kurve omfattende (fjedrende) ringe og net
  • Pladeophæng inklusiv polstring
 • Basketbolde
 • Kampur
 • Scoringstavle
 • Skudur
 • Stopur eller passende (synlig) anordning (ikke kampuret) til brug for time-outs
 • To separate lydsignaler med tydelig forskellig og kraftig lyd – et til hver for
  • Skudurstidtager
  • Protokolfører/tidtager
 • Protokol
 • Spillerfejlskilte
 • Holdfejlskilte
 • Røde holdfejlsmarkeringer
 • Boldbesiddelsespil
 • Gulv
 • Bane
 • Passende belysning