Basketball i skolen

DGI Basketball arbejder sammen med BørneBasketFonden om 'Basketball i skolen'. Det betyder, at vi introducerer basketball til 400 skoleklasser om året – hvert år – og at vi indtil videre har lavet inkluderende basketball for 10.000 skolebørn.

Grundprincippet i 'Basketball i skolen' er at levere et kvalitets bevægelsestilbud i form af én times ugentlig basketballtræning ude på skolerne – enten som en del af den understøttende eller faglige undervisning.

Alle træninger foregår ude i de haller/gymnastiksale, der er på de enkelte skoler. Det betyder, at børnene ikke skal flytte sig særligt langt for at deltage, og at træningerne foregår i trygge miljøer, som de er vant til fra deres dagligdag på skolen. 

Det er en vigtigt del af konceptet, at alle instruktører er fagligt kvalificeret til at arbejde med børn og unge – i særdeleshed på det pædagogiske område – og har erfaring med at træne børn i denne aldersgruppe.

Instruktørerne er derfor voksne, erfarne klubtrænere fra de lokale klubber, spillere på eliteniveau eller studerende fra en fagligt relevant uddannelse, som er opkvalificeret med et trænerkursus i SMART Basketball fra DGI Basketball/Danmarks Basketball Forbund.

Hvad får din skole med 'Basketball i skolen'?

Sammen med dig og din skole aftaler vi individuelt, hvordan forløbet tilrettelægges. Det kan enten være en aftale om et forløb i den understøttende eller fagfaglige undervisning.

Forløbene er tilpasset det specifikke klassetrin og tager udgangspunkt i Danmarks Basketball Forbunds aldersrelaterede træningskoncept, SMART Basketball. Vi kan også skræddersy mere specifikke forløb, som kan have et specielt fokus på forskellige målgrupper, fx inaktive børn, børn med særlige udfordringer eller såkaldt rene pige-/drengeforløb. Det er op til jer.

BørneBasketFonden sammensætter herefter forløbet, og leverer dygtige og motiverede instruktører, der forbereder og varetager den praktiske del af undervisningen.

Vi involverer og inddrager skolens lærere i undervisningen med henblik på også at udvikle deres kompetencer indenfor basketball. Det forventes derfor, at skolens lærere/pædagoger i høj grad vil være aktive  specielt i forhold til varetagelse af de sociale aspekter.

Hvad koster det?

Når din skole køber et 'Basketball i skolen'-forløb hos os, får I:

  • 6 x basketballundervisning under ledelse af en dygtig coach
  • 25 basketball-bolde i børnestørrelse

Pris: 3.000 kr.

Vi hjælper i øvrigt gerne skoler og institutioner med at søge lokale og/eller kommunale puljer og fonde sammen med den lokale basketballklub til at dække hele eller dele af udgiften.

Kontakt os endelig, hvis du ønsker mere information om 'Basketball i skolen' eller vil have et forløb til din skole.