Flere danskere griber battet for 3. år i træk

De seneste tre år er antallet af bordtennisspillere steget – i 2019 med over ti procent. Det kan især mærkes i Aarhus og Holbæk.

På bare ét år er der næsten 800 flere spillere, der svinger battet i deres lokale klub eller forening. Foto: Bent Nielsen

I 2019 tog 794 flere danskere et bordtennisbat i hånden, og medlemstallet er fra 2018 til 2019 vokset til 7.813 spillere. Det viser de nyeste medlemstal fra DGI, som er blevet offentliggjort i dag. Den forrygende udvikling vækker stor glæde i dansk bordtennis.

”Vi er meget glade for at gå fremad for tredje år i træk. Der er positive vinde og god energi i dansk bordtennis,” udtaler Henrik Møller, bordtenniskonsulent hos DGI.

Flere klubber har i 2019 haft mange bolde i luften, blandt andet Holbæk Bordtennisklub og århusianske SISU/MBK, som henholdsvis har haft en stigning på 674 procent og 13 procent. Det høje aktivitetsniveau kommer blandt andet fra gode forhold, dygtige trænere og klubånd.

Klubben med plads til alle

I SISU/MBK i det centrale Aarhus lægger de vægt på, at der skal være plads til alle. De forsøger at tage godt imod nye medlemmer, så de føler sig velkomne i klubben. Det giver både ungdoms- og voksenspillere gode oplevelser, så de har lyst til at blive ved med at spille bordtennis og til at få nye spillere med.

”Vi har nogle fantastisk dygtige trænere, der er gode til at tage sig af spillerne og skabe sociale relationer på og blandt holdene,” fortæller Klaus Witved, formand i SISU/MBK.

For at styrke det sociale fællesskab afholder klubben mange sociale aktiviteter udenfor træningen, blandt andet fællesspisning og den årlige sommerfest. Både nye og gamle spillere har stor glæde af at mødes uden for bordtennissen, hvor der dannes kammeratskaber på kryds og tværs.

Unge medlemmer strømmer til SISU/MBK

Selvom SISU/MBK i 2019 har fået flere medlemmer i alle aldersgrupper, har der været en helt særlig udvikling, som klubben ikke har set tidligere:

”Vi har måtte lukke for tilgangen af nye unge medlemmer, fordi vi simpelthen ikke har haft plads til flere. Det er aldrig sket før. De er bare væltet ind over os,” fortæller Klaus Witved.

Formanden har svært ved at forklare den pludselige stigning i unge medlemmer, men holder fast i, at klubbens rummelighed og stærke sociale sammenhold kan lægge til grund for udviklingen. Samtidig har klubben en række gode forhold, blandt andet en unik placering i midtbyen i Aarhus, der gør det nemt for medlemmerne at komme til og fra træningen.

Holbæk Sportsby giver Holbæk Bordtennisklub flere medlemmer

En af de klubber, der har opnået en imponerende vækst, er Holbæk Bordtennisklub, som er gået fra 19 medlemmer i 2018 til 147 medlemmer i 2019 – en stigning på hele 674 procent. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men den flotte vækst bunder først og fremmest i bedre faciliteter.

”Der er blevet bygget en kæmpe, ny sportsby i Holbæk, som vi er blevet en del af. Alene det, at vi er flyttet derud, har gjort, at vi har fået mere synlighed. Førhen var vi gemt ned i en gymnastiksal, men nu er vi en del af et større sportsfællesskab. Vi har de bedste faciliteter; den rigtige belysning, den rigtige rumstørrelse og den rigtige farve på væggene,” fortæller Thomas Kofoed, formand i Holbæk Bordtennisklub.

De nye og forbedrede faciliteter har givet plads til seniorer over 60 år, også kaldet BAT 60+, som tidligere ikke havde mulighed for at spille i klubben. Førhen blev gymnastiksalen nemlig brugt af skolerne i seniorernes foretrukne tidsrum om formiddagen.

BAT 60+ hiver de unge med

Efter seniorernes flytning til Holbæk Bordtennisklub, har klubben oplevet en stor stigning i medlemmer.

”Seniorerne over 60 år er slet ikke til at stoppe. De hygger sig med det, og elsker at spille bordtennis, og det smitter. Pludselig har flere pensionister i Holbæk fundet ud af, at de kan spille bordtennis, og så er de 30 BAT 60+’ere blevet til 100 medlemmer,” siger Thomas Kofoed.

Ifølge formanden er det afgørende for klubbens udvikling, at de har fået seniorerne med.

”De her personer har tiden, lysten og overskuddet til at lave noget klubarbejde, og de gør en kæmpe indsats i klubben. Det er på baggrund af seniorernes engagement, at vores ungdomsområde er vokset markant,” fortæller Thomas Kofoed.

I øjeblikket er der over 25 unge på venteliste til at blive medlem af Holbæk Bordtennisklub. For at gøre plads til endnu flere medlemmer i klubben er planen at få mere lokaletid og uddanne flere trænere i fremtiden.

Seniorsatsning tiltrækker medlemmer

Bordtenniskonsulent hos DGI, Henrik Møller, påpeger, at dette års vækst primært er sket på baggrund af seniorsatsningen BAT 60+, som har vækket flere seniorers interesse for at svinge battet. Samtidig er der kommet flere yngre medlemmer, hvilket blandt andet bunder i et godt samarbejde mellem klubber og skoler.

”De seneste år har væksten været båret af den store seniorsatsning BAT 60+, og derfor er en stor del af de nye medlemmer i år også seniorer. Men vi ser også, at den yngre generation griber battet, fordi flere klubber styrker relationen med de nærtliggende skoler og på den måde får vist bordtennissen frem,” fortæller Henrik Møller.

Han tror og håber på, at udviklingen kan fortsætte. Et stærkere samarbejde mellem DGI Bordtennis og Bordtennis Danmark skal sikre endnu mere vækst og hjælpe klubberne med at fastholde de spillere, de får ind.

Medlemsudviklingen for alle aldersgrupper i DGI Bordtennis fra 2018-2019

0-12 år: Vækst på 184 medlemmer fra 1.392 (2018) til 1.576 (2019)

13-18 år: Fald på 14 medlemmer fra 1.249 (2018) til 1.235 (2019)

19-24 år: Fald på 34 medlemmer fra 347 (2018) til 313 (2019)

25-59 år: Vækst på 173 medlemmer fra 2.121 (2018) til 2.294 (2019)

+60 år: Vækst på 485 medlemmer fra 1.910 (2018) til 2.395 (2019)