Senioroffensiv gav massiv medlemsfremgang i bordtennis

Vejen til medlemsfremgang for dansk bordtennis er muligvis en massiv, målrettet og vedholdende offensiv i offentligheden, viser nye erfaringer.

Åbent hus-arrangementer og et omfattende mediefremstød har på kort tid fået flere seniorer til at svinge bordtennisbattet. Foto: Johannes Klentz Jørgensen

I kraft af landsdækkende åbent hus-arrangementer og et omfattende mediefremstød – især i lokalpressen – er det i fællesskab lykkedes Dansk Bordtennis Union og DGI Bordtennis at øge antallet af ældre bordtennisspillere over 60 år med hele 20 procent i løbet af kun ganske få måneder.

Således er hele 220 +60'ere begyndt at svinge bordtennisbattet i bordtennisklubber og -afdelinger landet over efter en særskilt indsats i forbindelse med Bat 60+, der har som målsætning af få flere seniorer til at spille bordtennis.

"Det er klart, at vi nyder godt af den generelle tendens til, at den ældre generation er indstillede på at dyrke mere idræt. Derfor kan resultatet næppe i fuldt omfang overføres på de unge, men det er meget tankevækkende, at vi så hurtigt har kunnet skaffe så mange nye ved at være med udadvendte," udtaler Gert Jørgensen fra DGI Bordtennis.

Han bakkes op af Ole Hückelkamp fra Dansk Bordtennis Union, der mener, at Bat 60+ nu har vist vejen for dansk bordtennis.

"Resultatet taler for sig selv. Åbent hus-arrangementerne gav 281 besøgende i 41 klubber, og 78 procent af dem blev nye medlemmer. Omfattende pressedækning, Facebook-kampagner og flot opbakning fra de lokale ledere var med til at bringe det flotte resultat i hus," fortæller han.

De ældre bordtennisspillere læser lokalavisen, og vægter motion og sundhed

Bat 60+-udvalget har i en opfølgende spørgeskemaundersøgelse høstet vigtige vink om, hvordan medlemsskaren fastholdes og udbygges.

Når det gælder formidling af information, tyder undersøgelsen på, at vægten bør lægges på de gode gamle aviser. Langt de fleste fik nemlig kendskab til de åbne huse i lokalavisen, mens de sociale medier og den trykte markedsføring betød noget mindre. Dette må sandsynligvis tilskrives, at målgruppen netop er over 60 år. Dog gav en reklamevideo over 110.000 visninger på Facebook.

Bat 60+ har også spurgt de nye medlemmer, hvad der er attraktivt ved bordtennissporten. Her er det bemærkelsesværdigt, at langt de fleste fremhæver motion og sundhed før det sociale fællesskab. Og hvad så vidt angår spørgsmålet om, hvad der kunne fastholde deres interesse, er det især muligheden for at kunne spille med jævnbyrdige, der bliver peget på.

"Vi skal bruge erfaringerne fra vores indsats til at søsætte nye initiativer i forhold til uddannelse, rekruttering af frivillige, stævner og mediekampagner, der kan styrke den gunstige udvikling for de ældre bordtennisspillere. Det er i mine øjne indlysende, at erfaringerne også kan bruges af Dansk Bordtennis Union og DGI Bordtennis til generelt at få flere danskere gjort interesseret i bordtennis," påpeger Ole Hückelkamp.