Bliv MTB Børnetræner

Tilpas din mountainbiketræning til børn og gør din undervisning sjov og motiverende for foreningens yngste medlemmer.

DGI MTB Børnetræner henvender sig til foreningsmedlemmer og andre personer i cykelklubber, der er eller gerne vil involvere sig i børnetræning:

Kompetencer

Deltagerne får undervisning i:

  • MTB-aktiviteter for børn i alderen 3-12 år/præ-pubertet
  • Undervise børn i basale færdigheder på cykel, iht. OnTrail standard på grønne og blå spor
  • Varetage sikkerhed for en gruppe børn, herunder foretage en risikovurdering, samt tilkalde hjælp og organisere et ulykkessted med børn involveret
  • Skabe fællesskab og bevægelsesglæde, samt inspirere børnene til at vende tilbage
  • Håndtere konflikter og negativ adfærd
  • Bruge naturen og nærmiljøet i aktiviteterne
  • Have forståelse for grundlæggende principper omkring fysisk træning for børn
  • Foretage et M-tjek i børnehøjde, samt indstille cyklen til det enkelte barn samt vejlede forældre i cykelvalg og udstyr
  • Have forståelse for, hvad der motiverer børn og fremmer deres trivsel
  • Håndtere forældre og vurdere, hvordan de evt. kan/skal hjælpe

Hvis du vil bygge videre på kurset og blive en endnu bedre instruktør, kan du tage på teknikkurser.