DGI Cyklings anbefalinger til aktiviteter under corona

Det aktuelle forsamlingsloft er 10 personer, dog er forsamlingsloftet 50 ved idrætsaktiviteter for børn og unge. Husk derudover stadig god afstand mellem folk og opmærksomhed på hygiejne.

Man må aktuelt samles 10 personer, dog 50 når det gælder aktiviteter for børn og unge. Foto: Lasse Olsson

Senest opdateret 26. oktober - da forsamlingsloftet blev sænket til 10 personer. Ved idrætsaktiviteter for børn og unge er forsamlingsforbuddet stadig 50. Restriktionerne gælder fra 26. oktober.

DGI afventer i øjeblikket svar fra Kulturministeriet på flere spørgsmål omkring de nye retningslinjer, der blev præsenteret af statsministeren fredag 23. oktober. DGI Cykling tilpasser derefter retningslinjerne til cykelklubberne.

De nye retningslinjer fra Kulturministeriet omkring udendørsidræt åbner endnu mere for idrætten og foreningsliv, så nu behøver man ikke i samme grad at have forskudt afgang, når holdene kører afsted. I samme ombæring må foreninger og klubber nu også begynde at bruge klubhusene, inklusiv omklædningsrum og badefaciliteter, hvis anvisningerne til rengøring ellers følges, og der kan undgås kø. 

23. oktober kom regeringen og myndighederne med en række nye tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. Det betyder blandt andet, at i hele landet er forsamlingsforbuddet nu på 10 personer. Dog er forsamlingsloftet 50 personer ved idrætsaktiviteter for børn og unge. Disse nye restriktioner gælder fra mandag 26. oktober. Derudover gælder tidligere restriktioner stadig - læs om alle tiltagene her.

Det er vigtigt at huske følgende: Der er forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter, træningsaktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet, på nær aktiviteter for børn og unge, hvor forsamlingsloftet fortsat er 50. Det kan stadig være aktuelt med tilmelding til træning og ture, så I sikrer, at forsamlingsforbuddet overholdes. Har I brug for at samles flere grupper á 10 personer (over 21 år) eller 50 personer (under 21 år), skal I derfor sikre, at der er en klar opdeling mellem grupperne.

Selvom I nu må køre ti sammen, så kan det være, at I har oplevet, at en begrænsning i deltagerantallet på det enkelte hold også har visse fordele. Færre defekter, mere fleksibilitet og mindre opsamling?

DGI Cyklings anbefaler, at man overholder de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne:

  • Idrætsaktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. træner og lignende). Ved aktiviteter for børn og unge under 21 år er forsamlingsloftet dog 50 personer (inkl. træner og lignende).
  • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
  • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
  • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
  • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
  • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.

Find inspiration på trænerguiden til sjove øvelser med få deltagere:

Landevej
Mountainbike

Husk at medbringe slanger, patroner, pumpe, dækjern, vand, energi mm. til dig selv, så du ikke skal låne af andre.

Husk også at møde op omklædt og tage hjem umiddelbart efter endt udendørsaktivitet.

Du kan finde DGIs generelle vejledninger for al idræt her.