DGI Cyklings anbefalinger til delvis genopstart

Endelig er der udsigt til, at vi kan cykle sammen udendørs i grupper igen - fra 1. marts med højst 25 deltagere, uanset alder. Fra 22. marts hæves loftet til 50 personer.

Fra 1. marts må man samles 25 personer til idrætsaktiviteter, uanset alder. Fra 22. marts hæves loftet desuden til 50 personer. Foto: Lasse Olsson

Opdateret 19. marts: Fra og med 1. marts er udendørs idrætsaktiviteter med højst 25 deltagere tilladt, uanset alder. Fra 22. marts hæves loftet til 50 personer. Indendørsidræt fortsat er lukket ned. 

Den 24. februar offentliggjorde regeringen en lempelse af restriktionerne for udendørs idrætsaktiviteter gældende fra og med 1. marts. Det betyder blandt andet, at vi fra marts må mødes i grupper af højst 25 personer uanset alder (inkl. træner og lignende) og cykle sammen. Forsamlingsloftet bliver fra mandag 22. marts hævet til 50 personer. 

Al indendørs idræt og idrætscentre herunder faciliteter som klubhuse er fortsat lukket ned.

Lempede restriktioner i alle kommuner

I hele landet vil følgende restriktioner være gældende fra og med 1. marts:

 • Der er grønt lys til udendørs idræt med op til 25 deltagere, når de øvrige retningslinjer følges. Fra 22. marts er grænsen 50 personer.
 • Al indendørs idræt er fortsat lukket ned.
 • Uden for idrætsforeningen gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer fortsat. Fra 22. marts hæves tallet til 10 personer.

Udover at overholde forsamlingsforbuddet i forhold til arrangementer, træningsaktiviteter eller lignende, frarådes al social aktivitet (f.eks. klubaftener, foredrag osv.), ligesom der heller ikke er åbnet for brug af indendørs faciliteter. Det er dog tilladt at bruge faciliteterne til f.eks. toiletbesøg og i forbindelse med opbevaring og afhentning af udstyr.

Det kan stadig være aktuelt med tilmelding til træning og tur, så I er sikre på, at I overholder forsamlingsforbuddet. Har I brug for at samles flere grupper á 50 personer, skal der være en klar opdeling mellem grupperne, ligesom deltagere ikke må skifte mellem grupper undervejs i aktiviteten.

Inspiration til klubber og instruktører

Solbjerg IF MTB opretter hver tur/træning som en begivenhed på Facebook. På den måde sikrer klubbens instruktører, at det aktuelle forsamlingsloft overholdes til træningen. 

Nedenstående er tænkt som inspiration til andre klubber - mtb som landevej - og ikke en færdig løsning:

 1. Når en tur slås op
 1. På dagen

Optæl antal deltagere. Fordel medlemmer i lige store grupper mellem instruktører. Hver gruppe starter forskudt med 15 minutter. Skriv gruppeopdelingen klart i begivenheden, så ingen er i tvivl. F.eks.:

Gruppe 1 – start 19.00

Instruktør: Troels

Deltager 1, deltager 2 etc.

Gruppe 2 – start 19.15

Instruktør: Anders

Deltager 6, deltager 7 etc.

 1. Når I er samlet, men inden I kører
 • Lav en optælling og evt. opdeling eller afvisning hvis deltagerantallet overskrider 25
 • Alle skal være tilmeldt via Facebook (vi skal kunne dokumentere hvem der har kørt med på en given tur)
 • Er alle friske? Medlemmer, der er syge, skal sendes hjem!
 • Informér medlemmerne følgende:
  1. Der skal holdes afstand (min. 2 meter)
  2. Afstanden skal øges på transportstykker eller hvis pulsen kommer stiger
  3. Ved stop skal afstanden fastholdes
  4. Der er ingen kage eller snolder
  5. Medlemmer har ansvar for eget udstyr (eksempelvis slange og pumpe)
  6. Kør hjem straks turen/træningen er slut
 • Turen bør starte hurtigst muligst
 1. Under turen
 • Påpeg hvis afstanden mellem deltagerne skal øges
 • Er nogen blevet syge eller sløje undervejs, skal de hjemsendes
 1. Efter turen
 • Evaluer: Blev regler overholdt? Hvad kan gøres bedre? Del dine oplevelser med dine med-instruktører
 • Husk stadig at skrive ”tak for turen” med et billede på Facebook

Vis mere Vis mindre

DGI Cyklings anbefaler, at man overholder de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne:

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. 
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Husk at medbringe personlige rekvisitter som slanger, patroner, pumpe, dækjern, vand, energi mm. til dig selv, så du ikke skal låne af andre.

Husk også at møde op omklædt og tage hjem umiddelbart efter endt udendørsaktivitet.

Du kan finde DGIs generelle vejledninger for al idræt her.

Du kan finde inspiration til øvelser i små grupper via Trænerguiden:

Landevejscykling

Mountainbike