DGI Cyklings anbefalinger til aktiviteter under corona

Det aktuelle forsamlingsloft er 10 personer, dog er forsamlingsloftet 50 ved idrætsaktiviteter for børn og unge.

Man må aktuelt samles 10 personer, dog 50 når det gælder aktiviteter for børn og unge. Foto: Lasse Olsson

Opdateret 26. oktober: Forsamlingsloftet blev sænket til 10 personer. Ved idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år er forsamlingsforbuddet stadig 50. 

23. oktober kom regeringen og myndighederne med en række nye tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. Det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet i hele landet nu er på 10 personer (inkl. træner og lignende). Dog er forsamlingsloftet 50 personer (inkl. træner og lignende) ved idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Restriktionerne gælder foreløbig frem til og med 13. december.  

Udover at overholde forsamlingsforbuddet i forhold til arrangementer, træningsaktiviteter eller lignende, frarådes al social aktivitet (f.eks. klubaftener, foredrag etc.).

Med de seneste restriktioner skal mundbind også bæres på offentligt tilgængelige steder indendørs – det gælder også klubhuse. Kravet gælder for alle på 12 år og derover, og gælder foreløbig frem til 2. januar 2021. Der er dog undtagelser for kravet om mundbind i flere situationer:

 • Når personer sidder ned
 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til lokale ordensregler

Det kan stadig være aktuelt med tilmelding til træning og ture, så I sikrer, at forsamlingsforbuddet overholdes. Har I brug for at samles flere grupper á 10 personer (over 21 år) eller 50 personer (under 21 år), skal I derfor sikre, at der er en klar opdeling mellem grupperne, ligesom deltagere ikke må skifte mellem grupper undervejs i aktiviteten.

Inspiration til klubber og instruktører

Solbjerg IF MTB opretter hver tur/træning som en begivenhed på Facebook. På den måde sikrer klubbens instruktører, at det aktuelle forsamlingsloft overholdes til træningen. 

Nedenstående er tænkt som inspiration til andre klubber - mtb som landevej - og ikke en færdig løsning:

 1. Når en tur slås op
 1. På dagen

Optæl antal deltagere. Fordel medlemmer i lige store grupper mellem instruktører. Hver gruppe starter forskudt med 15 minutter. Skriv gruppeopdelingen klart i begivenheden, så ingen er i tvivl. F.eks.:

Gruppe 1 – start 19.00

Instruktør: Troels

Deltager 1, deltager 2 etc.

Gruppe 2 – start 19.15

Instruktør: Anders

Deltager 10, deltager 11 etc.

 1. Når i er samlet men inden i kører
 • Lav en optælling og evt. opdeling eller afvisning hvis deltagerantallet overskrider 10
 • Alle skal være tilmeldt via Facebook (vi skal kunne dokumentere hvem der har kørt med på en given tur)
 • Er alle friske? Medlemmer, der er syge, skal sendes hjem!
 • Informér medlemmerne følgende:
  1. Der skal holdes afstand (min. 1 meter)
  2. Afstanden skal øges på transportstykker eller hvis pulsen kommer stiger
  3. Ved stop skal afstanden fastholdes
  4. Der er ingen kage eller snolder
  5. Medlemmer har ansvar for eget udstyr (eksempelvis slange og pumpe)
  6. Kør hjem straks turen/træningen er slut
 • Turen bør starte hurtigst muligst
 1. Under turen
 • Påpeg hvis afstanden mellem deltagerne skal øges
 • Er nogen blevet syge eller sløje undervejs, skal de hjemsendes
 1. Efter turen
 • Evaluer: Blev regler overholdt? Hvad kan gøres bedre? Del dine oplevelser med dine med-instruktører
 • Husk stadig at skrive ”tak for turen” med et billede på Facebook

Vis mere Vis mindre

DGI Cyklings anbefaler, at man overholder de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne:

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. 
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Husk at medbringe personlige rekvisitter som slanger, patroner, pumpe, dækjern, vand, energi mm. til dig selv, så du ikke skal låne af andre.

Husk også at møde op omklædt og tage hjem umiddelbart efter endt udendørsaktivitet.

Du kan finde DGIs generelle vejledninger for al idræt her.

Du kan finde inspiration til øvelser i små grupper via Trænerguiden:

Landevejscykling

Mountainbike