Flere og flere hopper i sadlen

Det er blevet populært at tage en tur på mountainbiken eller racercyklen. DGI Cyklings medlemsklubber har på fem år oplevet et boom i aktive, og fra 2018 til 2019 voksede medlemstallet med godt 1300.

DGI Cykling har på fem år registreret en medlemsfremgang på næsten 33 procent. Fra lidt over 26.000 i 2015 til knap 35.000 sidste år. Foto: Palle Skov

Cykling er en sjov motionsform, der giver dejlige naturoplevelser. Og så er den modsat andre motionsformer skånsom for leddene. Det er vi mange, der har opdaget og nyder godt af. Men cykling er endnu sjovere i fællesskab med andre. Og det får flere og flere heldigvis øjnene op for. I hvert fald har cykelklubberne hos DGI Cykling på fem år registreret en medlemsfremgang på næsten 33 procent. Fra lidt over 26.000 i 2015 til knap 35.000 sidste år.

Alene i 2019 kunne cykelklubberne i DGI registrere 1.324 flere medlemmer end året før, så der nu er 34.855 medlemmer mod 33.531 i 2018. Det giver en medlemsvækst på 3,9 procent – det svarer omtrent til en irriterende og enerverende kontrabakke, hvis man nu skulle oversætte medlemsvæksten til en stigningsprocent. Og den flotte udvikling er noget, der glæder Signe Strandvig, programleder i DGI Cykling.

"Klubberne er blevet super gode til at rumme nye målgrupper. Tidligere kunne man opleve, at det var svært at komme som ny i en cykelklub, men der er enormt meget fokus på den gode velkomst og på at få nye medlemmer til at få en god oplevelse. Der er rigtig mange steder både hold kun for kvinder, kun for mænd, hyggehold og så selvfølgelig hold for dem, der gerne vil tage en skiltespurt," siger Signe Strandvig.

Fremgang i næsten alle aldersgrupper

Når du først har lært at cykle, glemmer du det aldrig, og det ordsprog ser også ud til at manifestere sig ude i DGIs cykelklubber. Fra 2018 til 2019 har klubberne registreret flere end 900 nye medlemmer over 60 år. Men klubberne har ikke kun fået flere repræsentanter fra det grå guld.

Medlemsfremgangen er sket over bred kam, hvis man kigger nærmere på aldersfordelingen. Således har cykelklubberne også formået at tiltrække flere teenagere og unge i alderen 13-18 og 19-24 år. En gruppe som foreninger inden for næsten alle idrætter kæmper en hård kamp for at fastholde. Og den udvikling glæder Signe Strandvig.

"Når man bliver teenager, er der mange ting, der trækker i en. Derfor bliver jeg glad, når jeg ser dem være en del af de aktive fællesskaber i cykelklubberne. Jeg ved, hvor meget fællesskabet i en forening har givet mig, det er enormt udviklende at engagere sig," siger Signe Strandvig.

Eneste aldersgruppe, der oplever faldende medlemstal i 2019, er de 25-39 årige. Her faldt tallet fra 4.579 i 2018 til 4.151 i 2019. Det kan måske skyldes, at denne medlemsgruppe oplever stor travlhed med familie og job, og derfor har svært ved at passe fritidsaktiviteter ind i skemaet. Men der ligger også muligheder i denne aldersgruppe, mener Signe Strandvig.

"Hvis DGI sammen med klubberne kan lykkes med at lave koncepter, der inddrager hele familien, så er der her et stort potentiale for at skabe værdi for netop denne gruppe, der egentlig gerne vil være aktive, men har svært ved at finde tid og overskud, hvis alle skal gå til noget hver for sig."

Medlemmer under DGI Cykling, alder og køn

 2018:

 

0-6 år

7-12 år

13-18 år

19-24 år

25-39 år

40-59 år

60-69 år

70+ år

Total

Mænd

75

1.162

1.319

715

3.557

14.537

3.478

1.401

26.244

Kvinder

46

445

320

202

1.022

3.983

909

360

7.287

I alt

121

1.607

1.639

917

4.579

18.520

4.387

1.761

33.531

 2019:

 

0-6 år

7-12 år

13-18 år

19-24 år

25-39 år

40-59 år

60-69 år

70+ år

Total

Mænd

60

1.172

1.455

759

3.241

15.080

3.998

1.643

27.408

Kvinder

35

445

381

223

910

4.031

1.008

414

7.447

I alt

95

1.617

1.836

982

4.151

19.111

5.006

2.057

34.855

Vis mere Vis mindre

Fortsat flest mænd i sadlen

Medlemsfremgangen er også sket på tværs af køn. På et år er der kommet 1.164 flere mænd ude i klubberne, mens der er kommet 160 flere kvinder. Men tallene her underbygger den forskel, der i forvejen var ude i klubberne med klart flest mænd: 27.408 mænd mod 7.447 kvinder.

"Det er ofte lettere for kvinder at starte i en cykelklub, hvis de ved, der er nogen, der ligner dem, men klubberne er udfordrede på at have den kritiske masse til at starte kvindehold op. I DGI Cykling arbejder vi målrettet på, at flere kvinder kan se sig selv i klubsammenhæng og har mod på at møde op til en første tur i foreningsregi," siger Signe Strandvig.

Hun bemærker også, at man i mountainbikemiljøet i højere grad end i landevejsklubberne har haft held til at starte kvindehold op.

"Her ser vi en ketchupeffekt, hvor flere og flere kvinder kan spejle sig i miljøet og se sig selv i det. Det giver en accelererende vækst af aktive kvinder. Vi forventer en lignende udvikling på landevejen over tid, hvor kvinder bliver stadigt mere synlige," siger Signe Strandvig.

For mændene er fremgangen særlig stor i aldersgruppen 40-59-årige, der tegner sig for 543 flere medlemmer samt de 60-69 årige med 520 flere medlemmer. Og her vurderer Signe Ravn Strandvig, at det blandt andet er effekten af de mange nye klubber, der er startet op med konceptet Mandfolk på MTB, som bidrager godt med nye medlemmer.

"Mange cykelklubber har også startet seniorhold op. Det giver mulighed for, at de, der ikke længere er en del af arbejdsmarkedet, ikke behøver vente med at køre med klubben til kl. 17. De kører sammen om formiddagen, og har ofte tid til en kop kaffe før eller efter," siger Signe Strandvig.