6 tips: Sådan vedligeholder du dit MTB-spor

Er du også træt af de mange ødelagte steder på dit yndlings MTB-spor? Her får du seks tips til, hvordan du sørger for at vedligeholde sporret og få masser af gode oplevelser i skoven.

Flere og flere mountainbikere i Danmark betyder øget pres på de danske MTB-spor. Sammen med det regnfulde danske vejr giver det mange steder mudrede spor og fritlagte rødder, hvilket mange gerne vil være foruden. Heldigvis kan du selv gøre noget for at bevare og forbedre sporrene.

Her er seks tips til dig, der gerne vil have et godt MTB-spor at køre på. De er leveret af Søren Pedersen, ekspert i MTB-spor og hovedunderviser på DGI’s kurser i vedligeholdelse og bygning af spor.

1. Identificer de kritiske steder på sporet

”Det er måske sjovere at lave hop og forhindringer på sporet, men før du kaster dig ud i de store projekter, skal du få identificeret de kritiske steder på sporret, der let bliver slidte og ødelagt. Du kan vælge at  få dem behandlet punktvis. Vær opmærksom på, at hvis der kører flere og flere mountainbikere på sporet, kan nye steder blive for slidte, og hvad der tidligere kunne det holde, kan ikke holde længere.”

Derfor bliver sporrene slidt

For meget færdsel til de forhold, der gælder på stedet. Er det lerjord og meget vådt, er det følsomt. Er det sandjord, kan det tage mere vand. Er der rødder i overfladen kan det holde et stykke tid, men bliver rødder frikørt er det for sent, og der må laves en anden løsning.

Holdbare spor handler om en holdbar overflade, der kan holde til den færdsel, der er på stedet. Faste overflader, der kan lede vandet væk er løsningen de fleste steder.

2. Smid grus – det leder vandet væk

”Den klassiske løsning på mudrede eller ødelagt stykker er at lægge stabilgrus i hullerne. Sørg for at den nye faste overflade leder vandet væk. Så giver det et sikkert underlag at køre på.”

3. Byg forhøjninger og grøft på flade steder

”På flade steder, kan du grave en grøft på hver side af sporet. Læg jorden som en forhøjning på selve sporret, og vandet vil løbe ned i grøfterne, hvorfra det dræner væk.”

4. Før sporret uden om det kritiske område

”I yderste konsekvens bør du tage et kig på sporføringen, så man ikke kører over de steder, hvor der ligger vand. Måske man i stedet kan køre over en bakke ved siden af det kritiske område? Alternativet kan være, at folk på grund af mudderet begynder at køre 10-15cm uden om den ellers fine singletrack, og så har du pludselig en kæmpe mudderpøl. Så er det bedre i god tid at føre sporret en anden vej. Også selvom den måske ikke er så sjov at køre.”

5. Tag ansvar og kør ikke i vejr, der belaster sporret

”Hvis det regner meget, eller det har regnet meget, og du ved, dit spor let kan tage skade, hvis det er meget vådt, så skal du i princippet helt lade vær med at køre der. Så må du tage et alternativt spor, der bedre kan klare regnen, eller måske tage en landevejstur i stedet. Det handler om at tage ansvar.”

6. Spørg om lov, før du går i gang

”Man skal ikke begynde at dræne, reparere spor eller noget andet, før man har fået lov af skovejeren. Enten er det en privat skov eller en offentlig skov ejet af kommunen eller staten, og mulighederne for at få lov at lave ændringer er typisk størst i de offentlige skove. Tag kontakt til dem, der har kontakten til kommunen og tilbyd din hjælp. Rigtig mange steder er der sporbyggerlaug, der i forvejen arbejder for bedre spor, og dem kan du også tage en god snak med.”