Kvalitet og GO' STIL får flere i cykelklubben

Roskilde Cykel Motion har oplevet god medlemsfremgang. Det er der flere årsager til, fortæller to af klubbens rutinerede ryttere.

Svend-Erik Andersen og Ingolf Madsen forlader snart bestyrelsen i Roskilde Cykel Motion efter mange års godt bestyrelsesarbejde. Foto: Bo Wacker

Det går godt hos Roskilde Cykel Motion (RCM). To af dem, der får det til at køre, er Svend-Erik Andersen og Ingolf Madsen på henholdsvis 65 og 70 år.

De to har siddet i bestyrelsen de seneste ni år, hvor medlemstallet er steget fra 150 til 250 – og alene i 2017 er der kommet 38 nye medlemmer til.

Rytterne er både unge, ældre, mænd og kvinder. Der er især kommet flere kvinder og ældre til klubben, fortæller Svend-Erik Andersen, der har været formand i syv år.

Medlemmer af cykelklubber i DGI

2012: Antal medlemmer: 13078

2013: Antal medlemmer: 16506

2014: Antal medlemmer: 20723

2015: Antal medlemmer: 26262

2016: Antal medlemmer: 29554

Flere kvinder og ældre

”I dag udgør kvinderne 16 procent af medlemmerne, tidligere var det kun få procent. Vi kan også se, at der er sket en udvikling i måden, vi cykler på. Tidligere var der en overvægt af ryttere på A og B-holdet, de hurtige, men nu er C og D-holdene lige så store,” siger Svend Erik Andersen.

RCM har også oprettet et ”Pensionisthold”, hvor alle er over 70, og her kommer stadig flere til. De to bestyrelsesmedlemmer mener, der er flere årsager til, at klubben har formået at tiltrække nye og andre cykelmotionister end tidligere. Blandt andet har klubben samarbejdet med DGI om større fokus på sikkerhed og kvalitet i træningen.

”Eksempelvis er der uddannet 28 vejkaptajner og 18 trænere. I klubben kører vi også med GO' STIL-konceptet, og vi har altid fokus på sikkerhed,” siger Ingolf Madsen.

Læs mere om RCM's tiltag

RCM kører med GO' STIL.

RCM uddanner vejkaptajner og trænere.

RCM arrangerer fede cykelløb som Skjoldnæsholmsløbet, Isstjerneløbet og Roskilde Holdmatch. 

Synlig og omstillingsparat

En anden årsag er ifølge de to, at nye medlemmer får en ”mentor”, der guider rytteren gennem den første træningstur. Efter hver tur får de en evaluering af, hvad der gik godt, og hvor der er plads til forbedring. Det har blandt andet ført til færre uheld til træning.

Svend-Erik Andersen mener, at det har hjulpet bestyrelsen at være synlige, blandt andet ved at afvikle en række motionscykelløb. Åbenhed over for forandringer har også betydet meget, siger han.

”Vi har været omstillingsparate. Her i 2017 oplever vi, at mange flere blot vil køre for deres fornøjelses skyld. Der er færre, der deltager i motionsløb og konkurrencer. Oplevelsen, netværket og sammenholdet er i fokus,” siger han.