Regler for DGI Cup powered by ŠKODA

Nybegynder eller supermotionist? Deltagerne tilmelder sig i fem grupper efter køn og gennemsnitshastighed.

Gruppeinddeling:  

Gruppe 1:
Gennemsnitshastighed + 39 km/t. Distance normalt 65 - 80 km. Max 85 deltagere. 

Gruppe 2:
Gennemsnitshastighed 37-39 km/t. Distance normalt 65 - 80 km. Max 85 deltagere. 

Gruppe 3:
Gennemsnitshastighed 35-37 km/t. Distance normalt 65 - 80 km. Max 85 deltagere. 

Gruppe 4:
Gennemsnitshastighed 33-35 km/t. Distance normalt 40-65 km. Max 85 deltagere.

Gruppe 5: Damer
Gennemsnitshastighed u/33 km/t. Distance normalt 40-65 km. Minimum 20 deltagere. 

Bemærk, hvis der er der færre end 20 damer til start, kører de sammen med gruppe fire. 

Gennemsnitshastighederne er baseret på felternes gennemsnitshastigheder i 2017. Distancerne er vejledende.

Cuppen er kun for motionsryttere uden DCU-konkurrencelicens. Motionslicens og klippekort-ryttere er velkomne.

I tvivlstilfælde afgør løbsledelsen i samråd med klubben, hvilken klasse deltagerne tilhører. Selvom du er klassificeret i en gruppe ved tilmelding, kan du altså at blive flyttet.

Seks grunde til, at du kan blive flyttet til anden gruppe:

1. En gruppe er overtegnet. Der uddeles maksimalt 85 startnumre pr. gruppe.

2. Vi mener, at en deltager er fejlvurderet.

3. Vi mener, at klubberne vurderer for forskelligt i forhold til hinanden.

4. De tre først placerede ryttere rykkes op i næste gruppe ved ny sæsonstart. Herudover vil afdelingsvindere fra 2017 automatisk blive oprykket.

5. I gruppe 4 vil man derudover i løbet af sæsonen oprykke vindere af hver afdeling. Det betyder, at der i gruppe 4 IKKE vil blive kørt om et fælles klassement. Point vil dog blive overført til holdkonkurrencen.

6. Efter første og anden afdeling kan der foregå skift mellem grupperne. Det er i hvert enkelt tilfælde løbsledelsen, der afgør om et skift mellem grupperne kan komme på tale. Efter afvikling af anden afdeling er det IKKE længere muligt at skifte gruppe. Man kan under ingen omstændigheder rykke ned, hvis man har kørt point ind i første eller anden afdeling.

Du kan ansøge løbsledelsen om dispensation. Kontakt løbsledelsen

Det er den ansvarlige i klubben, der afgør, hvilken gruppe du tilhører. Løbsledelsen vil behandle opfordringer om tvangsoprykning ved henvendelse fra de øvrige ryttere i gruppen.

Tvangsflyttes du til ny gruppe, får du ikke eventuelle optjente points med.

Endelig klasseinddeling afgøres, når antallet af tilmeldinger er indkommet senest den 2. maj 2018.

Distancer

Det står den arrangerende klub frit for, hvordan deres afdeling skal afvikles. Det gælder både omgange og distance. Løbet skal dog være afviklet senest en ½ time før solnedgang.

Seks afdelinger

Fem afdelinger afvikles som linjeløb og en afdeling som enkeltstart. Som tidligere skitseret er det op til den arrangerende klub at afgøre distancen. Se tider og steder for de seks afdelinger

Sådan er reglerne for start og kørsel på ruten

Når et felt eller en rytter fanges af en anden gruppe, skal han falde 30 meter tilbage.

Afdelingerne og ruterne er på forhånd anmeldt via hjemmesiden sammen med oplysninger om det antal omgange, som skal gennemkøres. Der bliver fejet i sving for rullesten, og der vil være tydelig afmærkning ved alle sving – pile eller levende poster med veste og flag. I linjeløbene vil der være en følgebil samt race marshall foran hvert felt.

Ved snyd og usportslig optræden bliver protester behandlet af løbsledelsen, der udregner en passende straf.

En protest skal indsendes pr. mail til løbsledelsen inden 24 timer efter afslutning af løbet. Kontakt løbsledelsen

Alle deltagere skal være klar fem minutter før start. Man må ikke befinde sig på ruten, mens løbet afvikles.

Der skal køres med et autoriseret rygnummer. Du bliver nægtet start uden nummer.

Løbene er anmeldt til politiet. Færdselsreglerne skal overholdes

Pointsystem 

En elektronisk chip afgør placeringerne. 

Der er en pokal til den klub, der vinder holdkonkurrencen. 

Der er præmier til nummer 1, 2 og 3 i de fem individuelle grupper efter hvert løb. Der er præmier til den samlede placering.

Pointsystem holdkonkurrence:
Der gives points i hver gruppe for sig. Første mand fra hver klub tæller i holdkonkurrencen.

Deres indbyrdes placering belønnes med 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 points til den samlede holdkonkurrence.

Damerne i gruppe 5 tæller med i holdkonkurrencen som en sjette gruppe.

Ved pointlighed gælder følgende: Flest 1. pladser, flest 2. pladser, flest 3. pladser, flest 4. pladser, og så videre i alle løb.

Der skal fuldføres for, at det kan give point.

Pointsystem individuel konkurrence:
Der gives points i hver gruppe for sig.

Alle tilmeldte og gennemførte ryttere får 1 point.

Hver arrangørklub får 5 point for hver aktiv hjælper. En aktiv hjælper er tilmeldt cuppen som rytter. En arrangørklub kan højst modtage samlet 25 point per afdeling. En arrangørklub kan tildele en hjælperklub point – samlet er der dog maksimum stadigvæk 25 point for en afdeling. Oplysninger om hjælperpoint skal fremsendes til DGI Tidtagning senest 24 timer efter afslutning af afdelingen.

Der gives points til de første 15 ryttere over stregen. Det vil sige 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 points til den samlede stilling.

Ved pointlighed mellem flere ryttere gælder følgende:

Flest 1. pladser, flest 2. pladser, flest 3. pladser, flest 4. pladser, flest 5. pladser i tællende løb.

Hvis der stadig er lighed, så er det placeringen i sidst tællende løb, hvor alle ryttere med pointlighed deltog.

Du skal fuldføre for at få point.

Hvis du skifter gruppe efter første eller andet løb, får du ikke eventuelle optjente point med over i den nye gruppe.

Pointsystem for tilmelding til enkelte afdelinger:
I 2018 sæsonen er det muligt at tilmelde sig på dagen i dameklassen og gruppe 4 (begynderklassen).
Der indkøres dog ikke point til den individuelle eller holdkonkurrencen.