Corona retningslinjer for Dans

DGI's retningslinjer er basseret på Kulturministeriets COVID-19 Retningslinjer for idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs.

Den 20. november: De nuværende retningslinjer i fht. blandt andet forsamlingsforbuddet på 10 personer er forlænget til d. 13/12

Forudsætningen for åbning af aktiviteter er, at medlemmer og frivillige kan føle sig trygge ved at deltage. Foreningsledelsen har ansvaret for, at dansen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne.

Nyt i retningslinjerne fra d. 13. november

 • Kulturministeriet har i de seneste retningslinjer fra den 12/11/20 ændret forståelsen af ”sektionerings-begrebet”, således at en gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at en træner nu KUN må have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen og at aktiviteterne/øvelserne i grupperne IKKE må være de samme. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb. Obs! Selvstændige træningsforløb betyder, at grupperne i samme sal/hal ikke må lave samme øvelser på samme tid. Der må derfor heller ikke danses til samme musik på samme tid. Ved brug af samme øvelser og musik i begge grupper vil det blive betragtet, som et fælles arrangement og derfor overtrædelse af forsamlingsforbuddet.
 • Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde lede flere hold, der er til stede samtidig. Som træner på et hold med flere end 10 voksne og unge skal man altså have en træner pr. gruppe. Husk at træneren tæller med i de max. 10 personer i gruppen.
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne og at træningsforløbene er forskellige, så det er tydeligt at de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Der skal være minimum 4 kvm per person i en zone.

Generelle retningslinjer og retningslinjer for dans

Kulturministeriets retningslinjer

Du kan læse alle retningslinjerne fra Kulturministeriet i deres fulde længde HER

DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for udendørs og indendørs idræt HER (opdateret den 13. november)

 • Forud for genåbning skal foreningerne sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) og engangshåndklæder til rådighed.) Plakater og div. materialer fra sundhedsstyrelsen
 • Der kan danses enkeltvis eller i par, hvis der er to meters afstand mellem de dansende personer/par. Der bør ikke foretages skift af dansepartnere i pardans. Der bør derfor heller ikke danses i kvadrille.
 • Indendørs aktiviteter for voksne på 22 år eller derover kan foregå i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. træner, underviser og lignende), såfremt yderligere retningslinjer om bl.a. afstand overholdes (læs mere under spørgsmål og svar).
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal (dvs. 25 deltagere hvis lokalet er 100m2). I lokaler, hvor besøgende/deltagere sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal gulvareal (dvs. 50 deltagere hvis lokalet er 100m2). Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. dog skal der til alle tider sikres 2 meter afstand mellem dansende personer/par.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgang- og udgangsdøre.
 • Der bør sikres hyppig og grundig udluftning
 • Derudover forudsætter den gradvise genåbning, at den nødvendige rengøring er tilstede. Denne rengøring bør omfatte: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer. Skraldespande bør tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Det er vigtigt at have fokus på hosteetikette, håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter.
 • Medlemmerne opfordres til at isolere sig hjemme, hvis de oplever symptomer på COVID-19.
 • Varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt for både medlemmer og frivillige bør minimere.
 • Undgå kaffepauser samt sociale arrangementer
 • Foreningsledelsen skal løbende monitorere den gradvise genåbning.