Corona retningslinjer for Dans

DGI´s retningslinjer er basseret på Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”.

Forudsætningen for åbning af aktiviteter er, at medlemmer og frivillige kan føle sig trygge ved at deltage. Foreningsledelsen har ansvaret for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne.

Generelle retningslinjer og retningslinjer for dans

 • Forud for genåbning skal foreningerne sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige
  ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) og engangshåndklæder til rådighed.
 • Der kan danses enkeltvis eller i par, hvis der er to meters afstand mellem de dansende personer/par. Der bør
  ikke foretages skift af dansepartnere i pardans.
 • Det er vigtigt at have fokus på hosteetikette, håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter.
 • Medlemmerne opfordres til at isolere sig hjemme, hvis de oplever symptomer på covid 19.
 • Varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt for både medlemmer, ansatte, frivillige og deltagere
  bør minimere.
 • Indendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner, underviser og lignende),
  såfremt yderligere retningslinjer om bl.a. afstand overholdes.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende/deltagere sidder
  ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg
  til væg uanset inventar m.v. dog skal der til alle tider sikres 2 meter afstand mellem dansende personer/par.
 • Foreningsledelsen skal løbende monitorere den gradvise genåbning.

Kulturministeriets retningslinjer

Du kan læse alle retningslinjerne fra Kulturministeriet i deres fulde længde HER

 • I kaffepausen skal der holdes en meter afstand. Hvis der synges skal der være to meters afstand mellem
  deltagerne. Deltagene kan opfordres til at medbringe eget service og selv tage det med hjem og vaske efter
  brug eller der kan bruges engangsservice. Kontaktpunkter bør sprittes af efter brug. Borde bør placeres så
  der sikres tilstrækkelig afstand.
 • Derudover forudsætter den gradvise genåbning, at den nødvendige rengøring er tilstede. Denne rengøring
  bør omfatte: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere
  ved mange berøringer. Skraldespande bør tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og
  remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Der bør sikres hyppig og grundig udluftning
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller
  benyt forskellige indgang- og udgangsdøre.

Tips til den gode opstart

Bestyrelsen

 • Orienter dig grundigt om - og efterlev -sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Orienter dig om den pågældende kommune har egne retningslinjer
 • Orienter dig om faciliteterne har egne retningslinjer
 • Hæng plakater med sundhedsstyrelsen retningslinjer op i træningsfaciliteten
 • Diskuter i bestyrelsen, hvordan I kan og vil starte op. Træningsfrekvens, holdsammensætning, logistik mm.
 • Gør jeres egne anbefalinger og gode råd synlige for medlemmerne, når de møder til træning
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage en træning
 • Mindske kontaktflader i forbindelse med træningen. F.eks. at der benyttes papirservietter/håndblæsere på toiletter og lad dørene stå åbne.
 • Sikre at der er hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, minimum en gang dagligt, og oftere ved
  mange berøringer. Skraldespande bør tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 • På forhånd kommunikere til jeres medlemmer, hvordan og med hvilke restriktioner, I starter op med
 • Vurder, om bestyrelsen med fordel kan være repræsenteret ved træninger

Plakater med retningslinjer

Hent plakater fra Sundhedsstyrelsen HER

Instruktører

 • Forhør dig ved din bestyrelse, inden du igangsætter træninger
 • Tilbyd træning på hold med max. 50 personer, inkl. instruktører. Antallet af deltagere er også afhængig af facilitetens størrelse – Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende/ deltagere sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. dog skal der til alle tider sikres 2 meter afstand mellem dansende personer/par.
 • Vi opfordrer til at registrere, hvilke medlemmer der er tilstede ved hver træning, da det kan være en vigtig brik i smitteopsporing, hvis der senere skulle vise sig, at opstå en smittesituation.
 • I kaffepausen skal der holdes en meter afstand. Hvis der synges skal der være to meters afstand mellem deltagerne. Deltagene kan opfordres til at medbringe eget service og selv tage det med hjem og vaske efter brug. Kontaktpunkter bør sprittes af efter brug. Borde bør placeres så der sikres tilstrækkelig afstand.
 • Det er vigtigt at have fokus på hosteetikette, håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter. Sørg for at der er
  håndsprit til rådighed, så både instruktør og deltagere jævnligt kan spritte hænder af i løbet af træningen.
 • Der kan danses enkeltvis eller i par, hvis der er to meters afstand mellem de dansende personer/par. Der bør ikke foretages skift af dansepartnere i pardans.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt
  forskellige indgang- og udgangsdøre.
 • Sikre at deltagerne er informeret om nedenstående råd og anbefalinger
 • Snak med bestyrelsen om hvordan i sikre at danseundervisningen bliver tryg og sjov for deltagerne, samt hvordan I kan tage godt imod deltagerne.


Udøvere

 • Bliv hjemme ved symptomer på sygdom.
 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
 • Varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakt, bør minimere. Hold derfor 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere. Dog må der danses pardans, men der bør ikke foretages partnerskifte og der bør holdes to meters afstand mellem dansende par.
 • Husk også god afstand i pausen (min. 1 meter, 2 meter hvis der synges)
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning.
 • Hjælp gerne til ved rengøring, afspritning af kontaktflader og udluftning i lokalet.