Corona retningslinjer for Dans

Fra 22. marts kan der danses udendørs i grupper på op til 50 personer. Forsamlingsforbuddet hæves udendørs til 10 personer og øvrige indendørs restriktioner er fortsat gældende.

Artiklen er senest opdateret 19. marts 2021

Genåbning

Som udgangspunkt vil genåbningen forløbe som følger:

 • 21. april kan børn og unge under 18 år igen mødes til indendørsidræt i organiseret regi, uden coronapas.
 • 6. maj åbnes indendørsidrætten også op for voksne, med coronapas.
 • 22. maj åbnes resten af idræts- og forenings- og fritidslivet for voksne, med coronapas.

Retningslinjerne for genåbningen forhandles stadig. Rammerne for hvordan der kan danses i disse perioder kendes dermed ikke endnu.

Opdateret den 25. marts   

Følgende retningslinjer er forlænget til 5. april
 • Det generelle forsamlingsforbud indendørs er fortsat på 5 personer
 • Kravet om mundbind alle steder med offentlig adgang
 • Det anbefales fortsat, at alle sociale arrangementer aflyses
 • Spring fortsat kaffepausen over, da det øgede forsamlingsforbud på 50 personer kun omfatter idrætsaktiviteter

Se de fulde retningslinjer fra Kulturministeriet for udendørs idræt og foreningsliv HER 

Hvordan må vi danse?

Fra 1. marts må foreningerne arrangerer dans udenfor for både børn og voksne i alle stilarter. Se retningslinjer og hvilke overvejelser man bør gøre sig inden for de forskellige dansetyper længere nede på siden. Husk at både bestyrelse, instruktører og dansere skal føle sig trygge ved afholdelse af dans. Hvis I ikke føler jer trygge ved at gennemføre dans, kan der arrangeres gåture for foreningens medlemmer, så både krop og fællesskab styrkes. Få mere inspiration længere nede.

Fra den 22. marts må op til 50 personer danse udendørs og under halvtag

 • Al indendørs idræt- og foreningsaktiviteter skal fortsat holdes lukket, men det er muligt at rykke den indendørs dans udenfor for op til 50 personer inkl. instruktør og andre frivillige
 • Både børn og voksne kan træne 50 personer udendørs
 • Der skelnes ikke mellem dansetyper, men se hvilke overvejelser I kan gøre jer længere nede
 • Dans som foregår under en overdækning uden ”vægge”, f.eks. under en pavillon, et telt uden sider eller lignende former for overdækning kan betragtes som udendørs. Det vil også fortsat betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af.

Der må zoneopdeles i grupper af 50 personer, hvis I overholder følgende:

 • Hver gruppe skal udgøre et selvstændigt arrangement
 • Hver gruppe er max 50 personer inkl. instruktør
 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - mindst 2 meter, gerne mere
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering
 • Der skal altid være en instruktør eller anden ansvarlig til stede i hver gruppe. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 50 personer. En træner må IKKE lede flere grupper, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed brud på forsamlingsforbuddet
 • Marker gerne med overtrækstrøje eller lignende, hvem der er instruktør i hver gruppe
 • Grupperne må på intet tidspunkt blandes – heller ikke før og efter træningen
 • Grupperne må gerne benytte samme musik

Råd til foreningsledelsen

Det er foreningens ansvar at sikre et set-up, der overholder Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Se tjeklisten: ''er jeres forening klar til genstarten'' eller læs Bliv klar til genstart i foreningen 

Skulle I have afholdt generalforsamling i marts eller april? – se coronarestriktioner og muligheder for generalforsamling  

Som danser skal du:

 • Blive hjemme hvis du oplever symptomer på eller er testet positiv for covid-19
 • Hold mindst to meter afstand når det er muligt
 • Sørge for god håndhygiejne og host i ærmet
 • Lytte til foreningens anvisning i forhold til covid-19
 • Hjælp gerne instruktøren med at sørge for at retningslinjerne og den gode stemning på holdet fastholdes. Overvej hvad du kan gøre for at hjælpe til så træningen bliver en god oplevelse for alle
 • Der er ikke krav om corona-test eller negativ svar før man må deltage i udendørs træning

Alle dansetyper må nu danse udendørs – se gode overvejelser i forbindelse med:

Folkedans og Squaredance  

 • Hvis I ikke I har lyst eller føler jer trygge ved at starte på nuværende tidspunkt, kan det være en rigtig godt idé at arrangerer gåture sammen i foreningen. Læs mere nederst
 • Der kan danses flere pardanse, så man begrænser antallet af dansere man er i kontakt med
 • Danserne kan opdeles i mindre faste grupper, så man danser med de samme og derved mindsker antallet af personer man rører ved
 • Kan der ændres i dansene så man begrænser ansigt til ansigt kontakt og ikke danser så tæt?
 • Sprit hænder og overflader regelmæssigt. Jo mere kontakt, jo mere bør der sprittes af
 • Hold to meters afstand når det kan lade sig gøre
 • Brug evt. mundbind ved danse med ansigt til ansigt kontakt. Husk at spritte fingre før du tager mundbindet på og af
 • Hav en liste over deltagere til hver træning, så smitteopsporingen lettes, hvis uheldet skulle være ude

Pardanse

 • Dans gerne med samme partner for at begrænse kontakten med andre deltagere
 • Hold to meters afstand når det kan lade sig gøre
 • Sprit hænder og overflader regelmæssigt. Jo mere kontakt, jo mere bør der sprittes af
 • Hav en liste over deltagere til hver træning, så smitteopsporingen lettes hvis uheldet skulle være ude

Singledanse fx Linedance, Hiphop og Zumba

 • Hold gerne mindst to meters afstand mellem danserne
 • Sprit hænder og overflader regelmæssigt
 • Hav en liste over deltagere til hver træning, så smitteopsporingen lettes hvis uheldet skulle være ude

Gåture får kroppen i gang og styrker fællesskabet

Måske er ikke helt trygge ved at starte dansen op endnu, måske vil i kombinerer dansen med andre tiltag, eller måske vil i bare stille og roligt i gang efter dansepausen. Hvis dette er tilfældet kan gåture være en god mulighed for jer.

Hvordan gør vi?

Når i går ture kan I variere tempo og evt. lave øvelser i naturen undervejs. På den måde holder i gang i kroppen og kan styrke fællesskabet medlemmerne så alle bliver klar til at starte til dans i foreningen igen. Vi har alle brug for at føle os som en del af fællesskabet, ikke mindst i denne tid. Gåture giver muligheder for gode samtaler. Sæt eventuelt en ramme for samtalerne ved at foreslå et emne eller stil spørgsmål til refleksion. Opfordre gerne til at man snakker med nogen man ikke plejer og prøv at lave skift mellem hvem der snakker med hvem. Forlæng sæsonen eller lav sommerdans i foreningen.

HUSK

I kan gå i grupper op til 50 personer inkl. instruktør. Der skal altid være en instruktør/corona ansvarlig tilstede. Giv instruktøren en overtrækstrøje så det er tydeligt hvem der er instruktør. Hold to meter afstand når I går. Sørg for at lave en oversigt over hvem der har været til stede, så I er forberedt til smitteopsporing hvis uheldet skulle være ude.