Planlægning af dansesæsonen

Er I gået i gang med planlægningen af den nye dansesæson i din forening? Få en hurtigt check-liste og gode råd til planlægningen her.

Godt begyndt et halvt fuldendt. Det er derfor vigtigt at komme godt fra start med den nye sæson. I bestyrelsesarbejdet ligger også planlægning af den nye sæson som ofte påbegyndes inden skolernes sommerferie. 

Check-liste til planlægning af de nye sæson

  • Hvordan får vi medlemmerne tilbage på holdet?
  • Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer?
  • Er der noget vi kan gøre anderledes? Tilbyde nye tidspunkter, gratis prøvetræninger, nye fællesarrangementer, ny måder at byde velkommen på osv.
  • Hvor og hvordan kommunikerer vi? Mail, sms, Facebook, hjemmesiden, flyers, annonce osv.
  • Er instruktørerne klædt på til opgaven?

Hvad ønsker medlemmerne? 

Det er vigtigt at den nye sæson tilrettelægges efter medlemmernes ønske. I de forskellige livsfaser, som vi alle gennemgår, opstår der nye ønsker og muligheder. I kan derfor overveje hvornår jeres målgruppe bedst kan få træningstidspunkterne passet ind i ugens program.

Medlemmer, der ikke er på arbejdsmarkedet, kan ofte bedst lide at træne om dagen, faktisk er mange seniorer klar allerede om formiddagen. Derimod vil travle voksne ofte helst om aftenen. Når vi ser på småbørnsfamilier de er ofte tidligt oppe – så hvorfor ikke dans for både børn og forældre lørdag morgen eller formiddag.

Har I nogle traditioner i jeres forening omkring træningen? I flere foreninger er det en tradition at mødes til dans fredag eftermiddag og evt. slutte med hyggeligt samvær rundt om en grill mens alle ønskes en god weekend.

Overvej sæsonens muligheder 

Holder I jer til den klassiske sæson fra september til marts? Eller har I overvejet nye sæsonformer som sommerdans eller måske opdeling af den traditionelle sæson. Overvej om det er en mulighed at tilrettelægge sæsonen således, at nye medlemmer kan tilmelde sig eksempelvis efter nytår.

Der er mange måder at dele sæsonen op på. Det kunne også være lejlighedsvise event særligt for unge studerende som måske ikke kan mødes hver uge grundet studie og job. Mulighederne er mange og det er kun jeres fantasi og medlemmernes ønsker der sætter grænser. 

Se flere tips og tricks om den gode sæson start her.

Godt begyndt er halvt fuldendt – men godt planlagt er ofte helt fuldendt.