Markant fald i esportsmedlemmer i 2021

Esportsforeningerne i DGI oplevede i 2021 et fald i medlemstallet på næsten 22 procent. Det viser de nye medlemstal. Corona-restriktioner og længere perioder uden foreningsaktivitet har været en hæmsko for mange foreninger, lyder en del af forklaringen.

Corona-restriktioner og længere perioder uden foreningsaktivitet har været en hæmsko for mange esportsforeninger i 2021, der for første gang har budt på et fald i medlemstallet.

Efter flere års flot medlemsfremgang blev 2021 et kedeligt år for foreningsesporten. Det viser de nye medlemstal i DGI. Mens 8.052 medlemmer dyrkede esport i en forening i 2020, var tallet i 2021 faldet til 6.288. Et fald på 21,91 procent.

Medlemsfaldet kommer efter flere år, hvor interessen for at dyrke esport i en forening ellers er vokset støt. I 2019 steg medlemstallet for esport i DGI med 58 procent til 7.742 medlemmer, men så kom corona og satte en bremse for udviklingen. I 2020 var stigningen blot 3,9 procent, og i 2021 knækkede kurven altså. Hos DGI Esport er konsulent Mads Didriksen ked af udviklingen i medlemstallet, men tallene overrasker ham ikke.

”De fleste esportsforeninger har få år på bagen, og mange af foreningerne har været lukket ned i længere tid, end deres forening har eksisteret. Og det er selvfølgelig et dårligt udgangspunkt for at drive og udvikle en forening,” siger Mads Didriksen.

Svært at bevare gejsten

Mange esportsforeninger har været hårdt ramt af coronanedlukningerne i 2021, der var mere omfattende end i 2020. Nedlukningerne betød, at flere foreninger droppede al aktivitet i store dele af året, mens mange opstartsprocesser gik fuldstændig i stå, fortæller Mads Didriksen.

”Vi hjælper mange foreninger – både enstrengede og flerstrengede – i gang med foreningsesporten, men uklarheden over hvornår aktiviteterne kunne genoptages har gjort 2021 til et svært år at navigere i for de frivillige i foreningerne,” fortæller Mads Didriksen, der hæfter sig ved, at der i 2022 er grund til optimisme.

”Medlemstal er altid tilbageskuende, og vi oplever i DGI Esport, at der faktisk er ved at være rigtig godt gang i landskabet igen, nu hvor restriktionerne er helt væk. Så der er god grund til at være optimistisk, og i DGI står vi klar til at sætte skub i den positive udvikling igen,” siger han.

Medlemstal i Esport

  • 2018: 4.912
  • 2019: 7.742 
  • 2020: 8.052
  • 2021: 6.288

Fællesskabet sat på pause

Ejby E-Sport på Fyn er en af de foreninger, der har oplevet medlemsnedgang i 2021. Foreningen er en del af Ejby Idrætsklub, og esportsafdelingen er gået fra 38 medlemmer i 2020 til 24 medlemmer i 2021. Niels Hviid Lund er formand, og har trænet klubbens begynderhold i Counter Strike siden 2017, og han giver to forklaringer på udviklingen.

”Dels var en stor del af vores medlemmer lige omkring gymnasiealderen, hvor der naturligt kommer andre interesser ind i billedet. Det hjalp så heller ikke, at vores fællesskab var sat på pause i længere perioder. Den anden forklaring er mere relateret til corona eller effekterne deraf,” siger han og uddyber:

”Det var ikke, fordi vi har ligget stille under corona. Vi holdt fast i online træning, med god succes faktisk. Men jeg tror, at nogle forældre har tænkt; hvorfor skal vi betale kontingent for, at vores barn kan spille online i foreningen, når de bare kan spille online gratis derhjemme? Den forklaring har vores trænere i hvert fald mødt,” siger Niels Hviid Lund.

Moderklub reddede økonomien

Han ærgrer sig over, at foreningen har mistet medlemmer, når han ser, hvad de fysiske fællesskaber betyder for foreningens børn og unge. For selvom man sagtens kan game derhjemme, får børn og unge et tættere venskab og fællesskab, når de møder hinanden i klubben til esport.

”Der har vi fremadrettet helt klart en opgave med at italesætte den del over for forældrene. At få forklaret dem, hvorfor det er vigtigt, at deres børn og unge faktisk er medlemmer og kommer fysisk i foreningen frem for, at de sidder alene hjemme på værelset,” siger Niels Hviid Lund.

Ejby Esport blev etableret i 2017 og har leveret pæne overskud de første år af foreningens levetid. 2021 blev dog også et hårdt år rent økonomisk.

”Vi er en underforening af Ejby Idrætsklub, og det har reddet os økonomisk sidste år, hvor vi havde underskud. Men der kan være andre enstrengede esportsforeninger, som er gået til på den front. Der er vi taknemmelige for, at vi har haft en moderklub, der har kunne træde til og hjælpe os økonomisk her i en svær tid,” siger Niels Hviid Lund.

Esport i DGI

  • DGI arbejder med esport som en idrætsaktivitet på lige linje med f.eks. skydning eller bordtennis. Esportsmedarbejdere både på landsplan og i landsdelsforeninger hjælper og rådgiver foreninger med at starte op, udvikle attraktive foreninger og sikre gode træningsmiljøer.
  • DGI er en af parterne bag esportens Etiske Kodeks med gode råd til et sundt og godt esportsmiljø.
  • Esportsforeninger og DGI arbejder aktivt på at øge interessen for mere fysisk aktivitet blandt foreningsgamere, blandt andet via DGI Trænerguiden.
  • Læs mere om DGI’s arbejde med esport

Vis mere Vis mindre