Nye trends i danske esportsforeninger

En intern analyse af et udpluk på 174 aktive esportsforeninger tegner et billede af foreningsesporten - en af konklusionerne er, at CS:GO stadig er den dominerende spiltitel i foreningerne.

Foreningsesport er et vidt begreb - og "esport" er måske lige så bredt et begreb som "idræt" ude i foreningerne.

Mads Arnborg Didriksen er esportskonsulent i DGI, og har for nyligt forsøgt at finde svar på nogle af de spørgsmål, der ofte melder sig, når folk udefra skal forstå, hvad esport dækker over, og hvilke aktiviteter der trender i foreningerne.

"I den traditionelle idræt er aktiviteterne opdelt således, at man fx går til badminton, fodbold, gymnastik osv. - og medlemsindberetningen fra foreningen kategoriserer esport, som den overordnet titel. Derfor kender vi ikke automatisk antallet af fx CS:GO spillere i de danske foreninger - og det har nok lange udsigter, da idrætten stadig er ny," fortæller han.

På baggrund af ovenstående dilemma har DGI Esport analyseret et udpluk på 174 esportsforeninger, der alle har et ugentlig udbud af aktiviteter på tværs af forskellige spiltitler (slut august 2021). Planen er, at analysen vil være tilbagevendende hvert år midt i efterårssæsonen. 

Læs også mere om seneste medlemstal for 2020 her.

Hyppigst forekomne aktiviteter i danske esportsforeninger

82% - Counterstrike Global Offensive
56% - Fortnite
27% - League of Legends
38% - åben træning uden fast spiltitel

Eksempel: 82% af esportsforeningerne i DGI, der har ugentlige træningshold, har CS:GO i deres aktivitetsudbud.

Nye trends begynder at vise sig

Analysen giver et tydeligt billede af, at CS:GO stadig er det, man finder i langt de fleste esportsforeninger. Dertil er Fortnite også stadig et populært spil. Men der er også nye trends, der finder vej ind i analysen.

Social gaming / åbne hold / sandkassegaming / hyggehold...

Kært barn har mange navne. Ikke desto mindre rummer 38% af foreningerne et åbent træningstilbud, hvor der ikke er et specifikt spil i fokus.

"Vi ser flere foreninger, der starter åbne gaminghold - og det kan der være flere årsager til. Det kræver nemlig ikke specifikt kendskab til et enkelt spil og kan derfor varetages af en gruppe forældre eller frivillige uden indgående spilkendskab. Derudover er det et godt udgangspunkt for nye foreninger, der gerne vil starte op uden at slå sig fast på 1, 2 eller 3 faste spiltitler fra starten - med fare for at ekskludere nye potentielle medlemmer med andre interesser," forklarer Mads Arnborg Didriksen

Læs mere om forældreinddragelse her

De gamle gamere begynder også at kigge ned i foreningen

Analysen viser desuden at 21% af foreningerne har et senior/oldboys/voksen gamingtilbud. Her er det ofte CS:GO eller ældre spiltitler, der er på programmet - men målgruppen ser ud til at være voksende.

Pigerne begynder også at komme med

8% af foreningerne har et tilbud specifikt målrettet piger eller kvinder. Derudover er målgruppen 7-12 årige piger vokset ved seneste medlemstal for året 2020. Det er en positiv udvikling - men målet er langt fra nået, hvorfor DGI Esport også har startet en målrettet indsats på området. Læs mere om "piger i esport" her

"Det er fantastisk, at flere veletablerede foreninger begynder at målrette nye tilbud direkte til pigerne. Vi ved fra undersøgelser fra bl.a. Medieraadet, at piger og drenge har forskellige sociale mønstrer, når det kommer til gaming og esport. Derudover ser det, i analysen, også ud til, at åbne sociale tilbud bedre kan motivere pigerne end de målrettede spilspecifikke tilbud. Derfor er det spændende at se, om udviklingen fortsætter i samme retning," siger Mads Arnborg Didriksen.

Andre spændende tendenser

Overwatch er stadig en spiltitel, der er til at finde i en række foreninger, ligesom spil som Rocket League og FIFA også er titler, der går igen hos flere. Af nyere titler kan Valorant nævnes som noget, der er kommet ind flere steder.

Få foreninger kombinerer desuden Tech-rettede aktiviteter med esport. Det er fx aktiviteter som droneflyvning, leg med kodning, robotter, 3d print eller noget helt femte.

Udviklingen peger derfor i mange forskellige retninger på flere områder.

"Analysen bliver først rigtig interessant, når den kan sammenligne med forgangne år. Derfor bliver det spændende at se, hvordan aktiviteterne fordeler sig i 2022. Den udvikling vil vi følge tæt i DGI Esport," afslutter Mads Arnborg Didriksen.