Lego-klodser 2

Kommunikations- og pulsøvelse

Idræt
Esport
Kategori
Aktiviteter
Emneord
Før træning, I hal
Tid
15 min.
Niveau
1 - Begynder
Alder
8-40 år
Deltagere
8-30 deltagere

Beskrivelse af øvelsen

Denne aktivitet er en videreudvikling af Lego-klodser 1, hvor deltagerne 2 og 2 sammen har samlet et bestemt antal klodser. Hvor klodserne tidligere lå på bordet i midten af lokalet, skal der nu stå en figur samlet af klodserne.

Målet er, at deltagerne skal samle figuren ved at løbe frem og tilbage mellem deres egne klodser og figuren i midten af rummet.

Figuren skal blive stående hvor den er placeret, hvilket betyder at deltagerne ikke må røre figuren, men i stedet skal de bevæge sig rundt om figuren for at se hvordan klodserne er anvendt.

Hvor de før skulle løbe skiftevis frem og tilbage, må de begge løbe frem og tilbage og snakke sammen undervejs. Det gælder om at lave figuren hurtigst muligt, råbe trænerens navn som så skal komme og tjekke om figuren er rigtig.

Formål:

Formålet med øvelsen er, at sætte fokus på spillernes kommunikation kombineret med puls-relaterede øvelser.

Derudover er formålet, at spillerne skal samarbejde om at løse opgaven. Det betyder, at de skal lave en plan for hvordan de får bygget figuren, hvem gør hvad og er der nogen, der har en bestemt rolle. Kommunikation er nøglen til dette, og spillerne tvinges til at kommunikere for at lykkes.

Aktiviteten kan bruges som reference til esport foran computeren i relation til hvordan man kan arbejde med den optimale kommunikation, om at lave en strategi, hvornår man samarbejder godt osv.

Hvis spillerne synes det er svært samarbejde, kommunikere eller lignende foran computer, kan det at de har gjort med legoklodserne være et udgangspunkt for et spørgsmål om hvad eller hvordan de gjorde i relation til en given situation.

Hvordan:

Når du laver figuren, så sørg for at alle klodser kan ses, når figuren står i midten af lokalet. Deltagerne må gerne bruge udelukkelses-metoden ift. klodserne, men alle klodser skal ses når figuren bare står der.

Sørg for at have bygget en ekstra figur, du selv kan stå med, så du hurtigere kan tjekke om deltagernes figur er rigtigt bygget.

Overvej hvad du gør, når nogen mener figuren er færdig og den ikke er helt identisk med din kontrolfigur. Vil du fortælle dem hvad der er forkert, give dem en ledetråd eller bare sige at figuren er forkert og de skal prøve igen?

Forvent desuden at det ikke er alle der formår at bygge figuren. Hav en plan klar til det og vurdér om det er de første 3 hold der skal være færdige, eller hvad dem der bliver hurtigt færdige skal lave, mens de venter på resten.

Succes:

Øvelsen er en succes, når deltagerne formår at kommunikere optimalt sammen om hvad de gør for at løse opgaven og lave figuren. Det betyder, at de formår at lave en klar strategi for hvad de gør og måske anvender hinandens kompetencer i løsningen af opgaven.

Variation:

Deltagerne kan inddeles i hold af 3 eller flere, hvilket betyder at kommunikation på holdet bliver mere kompleks, men samtidig gør det også at figuren bliver lavet hurtigere.

Deltagerne kan få forskellige restriktioner såsom at det kun er nogen der må bygge, kun nogen der må løbe, kun nogen der må snakke mens andre skal lytte osv.

Øvelsen kræver

Banen:

En gymnastiksal eller lignende svarende til en halv håndboldbane. Det sikrer, at deltagernes puls kommer op.

Materialer:

Min. 15 forskellige legoklodser med et stort antal af samme slags klods afhængig af antallet af deltagere til aktiviteten.

Et bord eller lignende i midten af hallen til at sætte figuren på.

En figur bygget af de klodser, der er til rådighed samt en back-up figur til dig selv, når du skal tjekke de færdigbyggede figurer

Evt. hulahop ringe eller lignende for at placere holdene omkring bordet med klodserne for at holde styr på dem.