Spørgsmålet om skærmtid

Hvordan forholder man sig til et tilbagevendende spørgsmål, der kan være svært at besvare?

Hvis et barn spiller computer 20-30 timer om ugen, hvor kun to af timerne foregår i foreningen – er det så foreningens opgave, at sætte rammerne og opdrage i skærmpolitik?

Uanset svaret, er det et dilemma, der fylder hos mange forældre, der oplever, at deres barn bruger meget tid på gaming og/eller esport. 

I forhold til fysisk aktivitet og bevægelse i hverdagen, er spørgsmålet om skærmtid relevant, hvis barnets tid foran skærmen medfører, at barnet ikke er fysisk aktivt i hverdagen. Det kan foreningen være med til at sætte fokus på – og sammen med DGI være med til at oplyse forældrene om gode vaner i foreningen og i hjemmet.

Inddrag forældrene og vær kulturskabere

Opdragelse foregår i hjemmet af forældrene (svar på det indledende spørgsmål). Men foreningen kan være en aktiv medspiller i forhold til at hjælpe forældre med at skabe sunde rammer og vaner i hjemmet.

I DGI læner vi os op ad ekspertråd og anbefalinger fra relevante organisationer - Fx Medieraadets guide til forældre:

  • Interesser dig for spillet
  • Tal om spillet
  • Lav fælles aftaler
  • Inddrag hele barnet hverdag
  • Tilbyd alternativer

Der er desuden en lang række erfaringer og undersøgelser, der kan være med til at afmystificere emnet "skærmtid". Her har vi udvalgt nogle, der kan skabe et godt udgangspunkt for dialogen om skærmtid sammen med forældrene til børnene i foreningen.

CFDP: Sundhedsstyrelsen 6 nye anbefalinger for skærmbrug

Medieraadets: Computerspil og konflikter i familien

Skaermtid - Københavns kommune: Skærmtid for små børn

Bliv bedre til at inddrage forældrene i jeres forening

På dette link kan i læse meget mere om, hvordan i kan arbejde målrettet med forældreinddragelse.

Sammen med DGI kan I få flere forældre til at engagere sig i jeres forening.