Esport uden alkohol, energidrik og stoffer

Etisk kodeks: Sig ja til en esport med et sundt og trygt miljø

Vi vil have et esportsmiljø uden alkohol, energidrik og stoffer. Disse tre ting hænger ikke sammen med det sunde og trygge esportsmiljø, som vi ønsker at skabe herhjemme.

Stoffer

Alle former for stoffer er bandlyst i esport. I Danmark er narkotika ulovligt og skal derfor heller ikke være en del af esportsmiljøet. Det gælder også stoffer, der bruges præstationsfremmende. Her skal der være særlig opmærksomhed på ADHD-medicin, der anvendes til at holde fokus i pressede situationer.

Etisk kodeks

  • Euforiserende stoffer er bandlyst i forbindelse med esport
  • Børn og unge under 16 år må ikke drikke alkohol. Alkohol hører ikke sammen med esport - hverken under træning eller til kamp
  • Børn og unge under 18 år må ikke ryge eller tage snus, og det hører ikke hjemme i klubben eller foreningen
  • Børn og unge under 18 år bør ikke drikke energidrik. Energidrik bør generelt indtages med måde

Alkohol

Alkohol hører ikke sammen med udøvelsen af esport, hverken til træning eller kamp. Unge under 16 år må ikke drikke alkohol eller få det udskænket, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge mellem 16 og 18 år skal drikke mindst muligt og stoppe efter 5 genstande. Hvis man som klub bliver opmærksom på, at unge under 16 år drikker, bør der tages en snak med holdet, og forældrene bør orienteres og inddrages i forhold til at bakke op om et alkoholfrit miljø. Det er i det hele taget klubbens ansvar at informere om, hvorfor alkohol ikke nødvendigvis hænger sammen med ungdomskulturen og gerne guide de unge mennesker til at finde andre alternativer. For de spillere, der ønsker at være professionelle, bør alkohol slet ikke høre til uanset alder, da alkohol påvirker spillernes fysiske og mentale sundhed.

Rygning

Esport bør være et røgfrit miljø, og den gældende lovgivning indenfor området skal følges i de lokale klubber og foreninger. Børn og unge under 18 år må ikke ryge og skal derfor heller ikke ryge i forbindelse med deres esport. Vi ved, at snus er udbredt blandt unge, men snus er sundhedsskadeligt og bør behandles på samme måde som cigaretter. Hvis der ikke allerede er en ryge- og snuspolitik i klubben eller foreningen, anbefaler vi klart, at den etableres.

Energidrikke

Energidrikke bør ikke være en naturlig del af esportstræning. Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn og unge under 18 år ikke drikker energidrikke. Når man er under 18 år, er hjernen i stor udvikling, og derfor er man langt mere følsom overfor koffein end voksne er. Bivirkningerne ved energidrikke for børn og unge under 18 år er uro, irritabilitet, nervøsitet, angst og søvnløshed. Derudover er det muligt, at hjernen påvirkes af de store mængder koffein.

Hvis man som klub bliver opmærksom på, at unge under 18 år drikker energidrikke, bør der tages en snak med holdet og forældrene, så de kan være med til at bakke op omkring et miljø fri for energidrikke. Hvis man som klub eller forening fornemmer, at en konkret spiller har et ukontrolleret forbrug af energidrikke, skal man reagere og tale med både spilleren og forældrene.

Etisk kodeks

Esportens etiske kodeks er en frivillig mærkningsordning for klubber og foreninger over hele landet. Kodekset indeholder anbefalede holdninger og værdier i esport og giver gode råd til, hvordan I kan skabe et godt og sundt esportsmiljø hos jer.