Gambling

Etisk kodeks: Betting (odds), skinbetting og matchfixing.

Siden 2012 har det været ulovligt for unge under 18 år at gamble, og derfor slår vi hårdt ned på gambling blandt de unge i denne målgruppe. Det er særligt problematisk for unge at gamble, da et ukontrolleret pengespil kan påvirke de unges identitetsdannelse og sociale kompetencer i nogle vigtige år af deres liv, og samtidig er unge også mere sårbare i forhold til reklamer.

Etisk kodeks i esport

  • Børn og unge under 18 år må ikke gamble, og det hører ikke hjemme i klub- og/eller foreningslivet
  • Skinbetting er ulovligt og må ikke finde sted i esport
  • Trænere må ikke opfordre til gambling og bør italesætte bagsiderne ved gambling
  • Klubben og/eller foreningen skal sikre, at spillerne får den nødvendige hjælp, hvis de har gambling-problemer 

Hvis man som klub bliver opmærksom på, at unge under 18 år gambler, bør der tages en snak med holdet, og forældrene bør orienteres og inddrages i forhold til at bakke op om et gambling frit miljø for de unge under 18 år. Hvis man som klub eller forening fornemmer, at en konkret spiller har et ukontrolleret forhold til pengespil, skal man reagere og tale med både spilleren og forældrene.

Trænere i klubber og foreninger skal være rollemodeller for de unge. De skal italesætte, hvilke konsekvenser det kan have for individet at gamble og bør derfor ikke fortælle om deres egen gambling erfaringer, hvis de har sådanne. Desuden bør træneren være med til at sikre en nuanceret debat, når der bliver spurgt ind til gambling. Klubberne og foreningerne skal sikre, at spillerne får den nødvendige hjælp til eventuelle gambling problemer. Hos Center for Ludomani kan man få gratis hjælp og støtte. Se mere på www.ludomani.dk

Skinbetting

Skinbetting er ulovligt, uanset hvilken alder man har, og skal ikke finde sted til hverken turneringer eller træning. Hvis man som klub, forening eller arrangør af et event har en fornemmelse af, at der skinbettes, er det klubbens og/eller arrangørernes ansvar at gribe ind og fortælle om risikoen og konsekvenserne ved skinbetting. Forældreoplysning og -involvering er meget vigtig, da det typisk er forældrenes kreditkort, de unge bruger.

Skinbetting er, når spilleren gambler med skins for at vinde andre skins eller en pengemæssig gevinst, fx på roulette eller crash. Skinbetting er med andre ord ikke, når spilleren køber eller sælger et skin, men når der gambles om og med skins.

Matchfixing

Der er nul tolerance overfor snyd og aftalt spil. Se mere om det i afsnittet om fairplay.

Etisk kodeks

Esportens etiske kodeks er en frivillig mærkningsordning for klubber og foreninger over hele landet. Kodekset indeholder anbefalede holdninger og værdier i esport og giver gode råd til, hvordan I kan skabe et godt og sundt esportsmiljø hos jer.

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger