Turneringer, konkurrencer, events og Lan-parties

Etisk kodeks: Vi stiller krav til arrangørerne

Til de store turneringer, konkurrencer, events og LAN-parties er det vigtigt, at der skabes gode rammer for både de erfarne og helt nye og unge spillere. Arrangørerne bør derfor forholde sig aktivt til alle indholdselementer i det etiske kodeks og udarbejde en konkret plan for, hvordan kodekset bliver overholdt. Herunder hvordan der skal reageres, hvis nogle af deltagerne overtræder reglerne. Overvej særligt, hvad I gør i forhold til følgende.

Alle produkter med aldersbegrænsninger,

det vil sige rygning, alkohol etc., så det undgås eller nedtones.

Skinbetting

Vi anbefaler, at der gribes aktivt ind, hvis man som arrangør bliver opmærksom på, at spillerne skinbetter til arrangementet. Det kan være i form af time-out, forældreindblanding mv.

Etisk kodeks

  • Arrangørerne bør forholde sig til alt indhold i det etiske kodeks og lave en plan for, hvordan det skal fungere i praksis
  • Arrangørerne skal tage sig af spillerne under 18 år og herunder tage aktivt stilling til, om reglerne for hhv. tilskuere og udøvere overholdes

Sunde kostalternativer

Når spillerne er til arrangementer, er de afhængige af de valg, arrangørerne træffer i forhold til kost. Derfor bør der altid præsenteres sunde kostalternativer som juice, frugt og mad med mange fibre. Vi anbefaler også, at der reklameres for det sunde valg som en del af at blive en bedre spiller.

Tryghed under arrangementet

Vi anbefaler, at man som arrangør forholder sig til deltagernes alder og sikrer, at begivenheden bliver en god oplevelse for både de unge og gamle spillere, så forældre trygt kan sende deres børn afsted. Det anbefales desuden, at arrangørerne indhenter børneattester på voksne, som har kontakt med spillere. Dette gælder i øvrigt for klubber og foreninger generelt.

Forskellige regler for tilskuere og udøvere

Til et arrangement er det ofte muligt for at købe alkoholiske drikke som tilskuer, men det forventes fortsat, at spillerne efterlever en nulalkoholpolitik.

Sponsoraftaler

Mange turneringer, events og hold er sponsoreret af enten gambling- eller energidrikvirksomheder. Den tætte kobling mellem gambling, energidrik og spil understreger, hvorfor det er så vigtigt at skabe gode rammer for esporten. Vi anbefaler at lave etiske aftaler for selve sponsoraftalen, så den beskytter de yngste spillere mod gambling og energidrikke. Desuden bør der også laves en aftale om synlighed, så der ikke uddeles reklamer om gambling og/eller med energidrikke til børn og unge under 18 år, og yderligere bør det tydeliggøres, at man ikke bliver en bedre spiller af at gamble eller drikke energidrik.

Etisk kodeks

Esportens etiske kodeks er en frivillig mærkningsordning for klubber og foreninger over hele landet. Kodekset indeholder anbefalede holdninger og værdier i esport og giver gode råd til, hvordan I kan skabe et godt og sundt esportsmiljø hos jer.