Inspiration til restorativ yoga - Restituer og fordøj bedre

Hvornår
25. sep 2021 kl. 12:15 til 14:45
Hvor
Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, Idrætsvej 3, 4534 Hørve, Danmark
Hvem
Trænere, 15 - 100 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2021 17 01 3614

Med udgangspunkt i yogaens filosofi om krop, sind og spiritualitet vil dette kursus give dig viden om de vigtige livsenergier Prana og Apana, der på hver sin måde skaber en velfungerende og afbalanceret krop og derigennem også et afbalanceret sind. 
 
Som følgevirkning af belastninger, som fx stress, forskubbes den indre balance af livsenergier, og forholdet imellem energierne prana og apana bliver uligevægtig. 
Det skaber blokeringer i vores krop, der går udover vores evne til at fordøje og restituere - både fysisk og mentalt.

For at kunne få mere ud af den restorative yoga praksis (og yoga i det hele taget), er det en fordel at undervise i prana og apanas funktioner og bevægelser i kroppen. Igennem kropskontaktøvelser, vejrtrækningsøvelser og afspændingsteknikker kan vi lære vores elever at finde en sundere balance i de indre livsenergier og dermed opnå større livskvalitet med en krop i bedre balance.  
 
På kurset får du:

  • Viden om de vigtige livsenergier prana og apana - deres funktion, formål og placering i kroppen
  • Kompetencerne til at undervise i øvelser der udvider kropskontakt, vejtrækningsøvelser og afspændingteknikker der alle virker afbalancerende på det indre miljø
  • Inspiration til at lade den restorative undervisning give deltagerne en endnu dybere indsigt i og viden om de dybereliggende lag i mennesket, som yogaen også påvirker

Karen Deleuran

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer